FNs ny udviklingsstrategi

FNs udviklingsorganisation UNDP vil udrydde den globale fattigdom med bioteknologi, anden ny teknologi og fri tøjler for de multinationale

Under ledelse af den tidligere verdensbankdirektør, englænderen Mark Malloch Brown er FNs udviklingsorganisation UNDP hurtigt blevet et udtalt redskab for de multinationale koncerner og deres interesser i et såkaldt ‘strategisk partnerskab’. Efter store rystelser i organisationen har den for nylig udgivet sin årlige Human Development Report, der nu er blevet et instrument for at underbygge en ny udviklingsstrategi for globale fremskridt og vækst og for eliminering af fattigdom og sygdom.

Det er en strategi, som passer som hånd i handske med de multinationale selskabers stadig voksende økonomiske og politiske globale dominans. UNDP er blevet et særligt agentur for visse sider af den imperialistiske globalisering: især for informations- og kommunikationsteknologien samt bioteknologi og sundhedsindustri.

Teknologi som patentmedicin
Vejen frem for menneskeheden er en ny ‘grøn revolution’, siger Malloch Brown og Co, hvor genteknologi og gensplejsede fødevarer skal overvinde sulten og forbedre livet for verdens fattige.
Det er simpelthen et illusionsskabende fupnummer. Verden har før set ‘grønne revolutioner’, der ville afskaffe sult og fattigdom, som hverken afskaffede sulten eller nøden, men berigede den store kapital. Og den almindelige tro på, at teknologiske fremskridt i sig selv også betyder færre sociale skævheder eller mindre global fattigdom har for længst lidt skibbrud.

De strålende teknologiske fremskridt i sidste halvdel af det 20. århundrede øgede den globale ulighed, øgede forskellen mellem de rige og fattige og mellem den rige og fattige verden. For det er ikke den ny teknologi i sig selv, men dens anvendelse i flertallets interesse eller ej, som afgør om den bliver til gavn for menneskene eller ej. Og anvendt under kapitalistiske betingelser, for at sikre profit, fører den blot til større ulighed og endnu kraftigere udbytning.

Lige præcis på de områder, Malloch Brown og UNDP udpeger som vejen til overvindelse af fattigdom og sygdom, er der kolossale profitter at hente for de multinationale selskaber, som patenterer teknologierne.

Brugen af internettet forventes på trods af den globale krise for branchen stadig at vokse eksplosivt – mere end fordobles i løbet af fem år. De globale udgifter til informations- og kommunikationsteknologi forventes at stige fra 2.2 billioner dollars i 1999 til 3 billioner dollars i 2003. Og alene det farmaceutiske marked for genmodificerede produkter forventes at stige fra 2.2 milliarder dollars i 1999 til 8.2 milliarder dollars i 2004.

Stædige krabater
Trods vild reklame for angivelige fremskridt for den menneskelige udvikling i de sidste 30 år må Human Development Report 2001 endnu engang konstatere de enorme kløfter og den ulige fordeling, som kapitalismen og imperialismen skaber og forstærker.

Den må tilmed konstatere en lang række tilbageskridt: Alene blandt landene syd for Sahara er der 20, der har set et fald i gennemsnitslevealderen. I seks af dem med mere end syv år: Botswana, Burundi, Namibia, Rwanda, Zambia og Zimbabwe.

I østeuropa og Den russiske føderation har (med rapportens ord) ‘overgangens indgribende forstyrrelse krævet et højt tal i menneskelig, med negative konsekvenser for indkomster, uddannelse og forventet levealder, især for mænd.’

Og (endnu engang med rapportens egne ord) i dag ‘trues den personlige sikkerhed fortsat af kriminalitet og konflikter. Globaliseringen har skabt mange muligheder for grænseoverskridende kriminalitet og ført til en vækst af multinationale forbrydersyndikater og netværk. Den illegale narkohandel skønnedes i 1995 at andrage 400 mia. dollars, og omkringt 1.8 millioner kvinder og piger er ofre for illegal menneskehandel. På grund af konflikter har verden nu 12 mio. flygtninge og fem millioner internt fordrevne.’

Lenin holdt af at anføre, at ‘kendsgerninger er stædige krabater’. FNs fupstrategier i de multinationales interesse vil ikke rokke ved dem. Kun folkenes revolutionære kamp kan vende udviklingen.

Netavisen 19. juli 2001

Se også
Nogle fakta om verdens tilstand
De multinationales FN


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne