Sydafrika: Jordbesættelser og eksploderende massearmod

I de vestlige medier er det mest Aids-epidemien, der rapporteres om, når Sydafrika toner frem i medierne. Men aids er først og fremmest en fattigdomssygdom – og et symptom på de enorme sociale problemer, som er en arv fra apartheid-tiden.
De sociale spændinger i landet er hurtigt voksende, for ANC-regeringen har ikke indfriet løfterne om væsentlige sociale forbedringer for det store flertal af sorte. Massearmod, arbejdsløshed, bolignød – og følgende eksploderende kriminalitet og social elendighed – er kendetegnende for landet, hvis hovedsageligt hvide overklasse uantastet har bevaret sine privilegier.

Mangelen på boliger og jord har nu ført til jordbesættelser og sammenstød mellem politi og besættere, som har oprettet primitive hytter i et område ved Kempton Park, 50 km. fra Johannesburg. Det afrikanske oppositionsparti PAC har organiseret ‘salg’ af småbitte jordstykker, kun store nok til et hus, til tusindvis af boligløse, der ikke har råd til at betale de høje huslejepriser i byerne, for tre dollars stykket. Siden den 22. juni har 22.000 købt sådanne jordstykker, og der er oprettet 5000 foreløbige hytter. Landområdet tilhører dels to farmere, dels regeringen og det nationale transportselskab Transnet og elselskabet Eskom.

Det er en politisk aktion rettet mod ANC-regeringen, hvis jordfordelingspolitik foregår i et meget langsomt tempo, mens problemerne forstærkes. 70 besættere er blevet arresteret i sammenstød med politiet, men regeringen har erklæret, at alle vil blive sat ud.
Den hvide overklasse ejer stadig langt det meste af jorden i Sydafrika – og al den bedste dyrkbare jord. Hverken boligspørgsmålet eller jordspørgsmålet er blevet løst i de syv år, der er gået siden apartheidstyrets fald.

Som et udtryk for den voksende sociale uro og de øgede spændinger i Sydafrika har fællesorganisationen COSATU med 13 faglige og politiske organisationer, som er tilknyttet ANC, startet en kampagne for indførelse af en ‘borgerløn’ til alle Sydafrikas fattige. Kravet lyder på, at alle, som lever under den officielle fattigdomsgrænse, skal modtage et månedligt tilskud på 100 sydafrikanske rand – omkring 13 dollars, eller 125 kr.

Den sydafrikanske forfatning garanterer at beskytte befolkningens økonomiske og sociale rettigheder – men mere end halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen på ca. 19 dollars om måneden – godt en halv dollar om dagen.
22 millioner ville være berettiget til at modtage tilskuddet. Gennemførelsen af forslaget ville fordoble de fattigste 30 pct.s månedlige indkomst.
Det er beregnet til at koste 3,4 mia. dollars, hen ved 10 pct. af det sydafrikanske statsbudget og skulle finansieres gennem øgede skatter på den rigeste del af befolkningen.

Netavisen 6. juli 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne