Dansk hån mod irsk folkeaftstemning

Dansk ratifikation af Nice vedtaget i Folketinget.

At Nyrup-regeringen og det EU-forrykte folketingsflertal på intet tidspunkt har haft i sinde at acceptere den irske befolknings dom over Nice-traktaten, vidner beslutningen om dansk ratifikation af Nice-traktaten om: Den danske beslutning blev truffet godt en uge inden folkeafstemningen om Nice-traktaten i Irland fandt sted – på trods af, at det officielt hedder sig, at traktaten falder til jorden, hvis irerne, som de gjorde, stemte nej til Nice.

Både ifølge de indgåede EU-traktater, EU-lovgivningen og international ret betyder det, at den irske regering ikke kan undertegne Nice-traktaten, hvormed Nice-traktaten ikke kan indgås. Det betyder, at ratifikationsprocessen i samtlige andre lande må indstilles omgående. Nej’et er ikke Irlands problem, men EU’s.
Selvom EU´s officielle bestemmelser vedrørende vedtagelser af nye traktater på papiret ellers synes klare nok: at Nice-traktaten faktisk er blevet forkastet med det irske folks Nej, så skider man højt og flot på resultatet af folkeafstemningen i Irland.
EU’s ministerråd har offentliggjort, at ratifikationen af Nice-traktaten fortsætter i de andre EU-lande som om intet var hændt. Den danske ratifikation af Nice-traktaten er da heller ikke blevet trukket tilbage.

Hånen mod det irske folks beslutning og mod de officielle demokratiske spilleregler er fuldstændig. Stemmer et folk forkert, ifølge EU-magthaverne, så forkastes deres beslutning uden videre. De EU-liderlige danske folketingspolitikere gad ikke en gang vente på den irske folkeafstemning.

Som et af de punkter på dagsordenen, der skulle hastes igennem, før folketingsmedlemmerne tog på sommerferie, blev den danske ratifikation af Nice-traktaten vedtaget ovenpå 3. behandlingen den 1. juni. Af de tilstedeværende folketingsmedlemmer stemte 98 for og 14 imod. S, V, De konservative, SF, CD og Kristeligt Folkeparti stemte for. Enhedslisten og Dansk Folkeparti imod.

Den irske befolkning er som bekendt den eneste befolkning i EU, der fik lov til at stemme om Nice-traktaten, men de EU-liderlige danske politikeres holdning til den irske befolknings eventuelle dom lå klar fra start: at uanset udfaldet af afstemningen, så skulle det ikke få indflydelse på det danske folketings ja!

Mo/Od
KP13, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater