Retssag mod elkarteller

– Millionbøder på vej til elkarteller, forlyder det dramatisk i den borgerlige presse, skønt der reelt vil blive tale om latterligt små bøder i forhold til de milliardindtægter, som elkartellerne har skovlet ind over en 20-årig periode som følge af de ulovlige prisaftaler

Langt om længe har bagmandspolitiet besluttet at rejse tiltale mod bagmændene indenfor elkartellet i forbindelse med indgåelse af ulovlige prisaftaler. Der vil blive anlagt prøvesager ved byretten over hele landet. Virksomheder, der har deltaget i det ulovlige samarbejde, risikerer bøder på op mod tre millioner kroner.

Flere af de dominerende firmaer på det danske elmarked har allerede offentligt indrømmet, at de har begået ulovligheder – og dermed udnyttet deres monopollignende stilling på det danske marked til at sikre sig kæmpeprofitter. Heriblandt ABB Electric, Siemens, Kemp & Lauritsen og C.W. Obel, som står bag en af landets største elinstallationsforretninger Semco, og Monberg & Thorsen, der står bag en af de andre mastodonter på markedet, elinstallationsvirksomheden MT EL-PRO.

Det er ikke småpenge, som firmaerne skovlet ind i form af ekstraordinært høje profitter. Der er over en 20-årig periode tale om et tocifret milliardbeløb. Alene 1998 skønnes elkartellets ulovligheder at have kostet forbrugerne i alt 2,5 mia. kr.
De bødestraffe, som firmaerne muligvis idømmes, vil på ingen måde stå mål med de indtægter, som de har raget til sig i årenes løb. De firmaer, der har deltaget mest aktivt i samordningen af deres bud i forbindelse med licitationer over elarbejder, risikerer allerhøjst bøder i størrelsesordenen 1-3 mio. kr., mens mindre overtrædelser bliver takseret til 10.000 kr.
Den nye konkurrencelov bevirker faktisk, at de bøder, som firmaerne i dag kan idømmes, er mindre end de bøder, som firmaerne kunne idømmes ifølge den gamle lov. Om de formodede domme overhovedet har nogen præventiv virkning og sætter en stopper for de ulovlige prisaftaler er mere end tvivlsomt.

Erhvervsminister Ole Stavad (S) har bebudet stramninger af loven. Han har foreslået at gøre Konkurrencestyrelsen til en anklagemyndighed, at hæve bøderne til EU-niveau samt at indføre en slags stikkerrabat. Om det så er tilstrækkeligt til at sætte en stopper for ulovlighederne, der også finder sted indenfor mange andre brancher end elbranchen, f.eks. oliebranchen, er mere end uvist.
Ole Stavad udtrykker håb om, at de bebudede sager mod firmaerne indenfor elkartellet kan afsluttes i forståelse mellem firmaerne og konkurrencemyndighederne om udmøntning af bødestraffen, så de ikke bliver for ressourcekrævende for firmaerne og samfundet.

Netavisen 14. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne