Nice-traktaten er død – Ratifikationsprocessen må indstilles

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne APK

Det irske folks Nej til Nice-traktaten betyder, at traktaten er død. Det irske folk er det eneste i EU-landene, der har kunnet stemme om den – og har forkastet den. Det har sagt Nej til EU’s reelle omdannelse til en forbundsstat. Sagt nej til mere magt til de store lande på de smås bekostning og til tab af suverænitet. Og Nej til militariseringen af EU og udviklingen af imperialistisk supermagt.

Ifølge EU-traktaterne, EU-lovgivningen og international ret betyder det, at den irske regering ikke kan undertegne Nice-traktaten. Men det betyder også, at ratifikationsprocessen i samtlige andre lande må indstilles. Nej’et er ikke Irlands problem, men EU’s. Det irske folk har benyttet sig af sin demokratiske ret til at sige fra – og alle andre er forpligtede til at anerkende det.

Med uhyrlig arrogance har den svenske statsminister Göran Persson og kommissionsformand Romano Prodi afvist at respektere det irske Nej. De har i stedet meddelt, at der må ‘laves en Danmark’ på Irland. Altså tvinge det irske folk ud i en omafstemning om en ‘Nice 2’, der ikke med et komma adskiller sig fra ‘Nice 1’, som det har forkastet. Forsynet med nogle protokoller og bestemmelser gældende særligt for Irland – som det skete, da Danmark havde forkastet Maastricht-traktaten i 1992.
Med enorm foragt for den demokratiske proces og tilmed Unionens egne bestemmelser har EU’s udenrigsministre på deres møde i Luxembourg tilsluttet sig dette – og meddelt at Nice-traktaten bliver underskrevet af alle som planlagt inden udgangen af 2002!

Den europæiske Unions formel for demokrati hedder “Stem ja – eller stem om!”. Det er endnu et bevis på dens antifolkelige og antidemokratiske karakter – at det er monopolernes Union og ikke de europæiske folks projekt.

Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) opfordrer den danske regering og det danske folketing til at respektere demokratiet og stoppe ratifikationsprocessen – og den stærke danske unionsmodstand til at sikre, at det sker. I modsat fald må der gennemføres en folkeafstemning om Nice-traktaten i Danmark.

Vi opfordrer alle demokrater og unionsmodstandere i og udenfor EU til at lægge pres på deres regeringer og på unionen for at stoppe ratifikationsprocessen i respekt for det irske folks Nej.

Det irske folk taler ikke bare på egne vegne, men på vegne af alle de europæiske modstandere af Nice. En dansk folkeafstemning, som indtil nu er blevet afvist, vil med al sandsynlighed også resultere i et Nej.

Nej til monopolernes EU!

ARBEJDERPARTIET KOMMUNISTERNE (APK) Danmark
www.apk2000.dk

13. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater