Nice: Stem ja – eller stem om!

Demokrati i Den europæiske Union er en by i Sibirien. Det irske Nej til Nice-traktaten, som betyder, at traktaten er faldet, fordi den kræver accept af samtlige lande, bliver overhovedet ikke ænset. Det logiske udfald ville være en genforhandling af traktaten – men det er blankt afvist af EU’s formandskab og de ledende regeringschefer. Man vil gerne hjælpe Irland med at finde en løsning, hedder det – bare man skriver under på traktaten til den fastsatte tidsfrist i 2002! Irerne skal have en omafstemning, signaleres det.

Den irske Nej var et udtryk for voksende erkendelse af, at Unionen udvikler sig til en forbundsstat, at små lande mister stadig mere indflydelse og taber suverænitet, og en klar afvisning af deltagelse i Unionens militærprojekter. Irerne sagde til unionstilhængernes store irritation nej til at lade sig bruge til blåstempling af en traktat, som ingen andre har fået lov til at stemme om, og irerne kun fik, fordi man regnede med et nemt ja.

De irske modstandere opfordrer til, at ingen underskriver en traktat, som er faldet på gulvet, og kræver genforhandling og en mere demokratisk traktat. F.eks. siger De Grønne:
– Nicetraktaten er nu faldet. Det må imidlertid understreges, at denne forkastelse af Nice-traktaten er anderledes end den danske situation omkring Maastricht. Denne gang er Irland det første land, som træffer beslutning om Nice, og det sender en klar besked til resten af Europa og til ansøgerlandene om, at det irske folk ønsker en mere demokratisk traktat. De Grønne har altid understreget, at denne traktat ikke drejer sig om udvidelse, men om den hurtige udvikling af et første og et andetklasses Europa. Det grønne parti ønsker en folkets traktat, hvor alle lande komme sammen i et fællesskab af ligestillede.

Den irske statsminister Bertie Ahern og hans regering pønser allerede nu på at sende traktaten ud til omafstemning, pyntet med nogle ‘forbehold’ eller blot særlige irske ‘protokoller’.
Eller som den forhenværende, men stadig arrogante Uffe Ellemann-Jensen sagde til dansk TV: Nu må de irske politikere finde en ‘kattelem’, så de kan få folk til at stemme ja. Som i Danmark!

‘Uhyrligt’, siger modstanderne, herunder De Grønne.
Og det er uhyrligt. Det er Den Store Union, som tramper enhver modstand og al demokrati under fode. Samme situation som i Danmark: Stem Ja – eller stem om!
Irerne taber hurtigt deres illusioner om demokratiet i EU og om muligheden af at lave det demokratisk og folkeligt. De vil lære af deres erfaringer og forstå, at det skræmmebillede af unionsstaten og stormagternes dominans, som de sagde Nej til, allerede er en realitet.

I et åbent brev til den irske regeringsleder Bertie Ahern har modstanderne af Nice forlangt, at den irske regering på udenrigsministermødet i dag og på weekendens topmøde i Göteborg meddeler sine kolleger, at Nice-traktaten er faldet, og at ratifikationsprocessen må indstilles.
Dette krav må kraftigt understøttes af de planlagte store demonstrationer ved topmødet, som må tvinges til at forholde sig til denne realitet: at det eneste folk i Unionen, som er blevet spurgt om Nice-traktaten, har sagt Nej.

KP-Netkommentar 11. juni 2001

Læs Åbent brev fra irske Nice-modstandere
Se også Nice i krise og Irerne sagde Nej til Nice
Om Danmark og Nice læs Til kapitalens fryd og gavn

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater