Blair støttes af mindre end hver fjerde vælger

Der er god grunde til at der ikke laves om på det engelsk valgsystem i enkeltmandskredse, der favoriserer de to store partier umådeholdent. Tony Blairs New Labour fik en komfortabel valgsejr -men støttes af mindre end en fjerdedel af vælgerne. De Konservative har opbakning fra mindre end hver femte. Med et proportionalt valgsystem – efter de faktiske stemmer, partierne får – ville det engelske politiske billede og parlamentet se helt anderledes ud.

Med omkring 58 pct. valgdeltagelse var det den laveste siden 1918. Mange har holdt sig væk i protest mod det britiske to-partisystem. Samlet var der er en tilbagegang for New Labour på 2,6 pct. og 6 mandater til 40,7 pct. af stemmerne, en lille fremgang for De Konservative på 1 pct. og 1 mandat til 31,7 pct. og en lidt større til De Liberale, der vandt 6 mandater og fik 18,3 pct. af stemmerne.

Sinn Fein og Gerry Adams, der kun stiller op i Nordirland, vandt to mandater og har nu fire med 176.000 stemmer. De Grønne tredobledes og fik 0.6 pct eller godt 166.000 stemmer. De to venstrefløjslister – Arthur Scargills Socialist Labour Party – og den ny koalition Socialist Alliance, der bl.a. støttes af europaparlamentsmedlemmet Ken Coates og en række kulturpersonligheder som dramatikeren Harold Pinter og filminstruktør Ken Loach, fik tilsammen mindre end 1 pct. af stemmerne, godt 57.000 hver.

Valgresultatet hilses med stor tilfredshed i Bruxelles. Det baner vej for engelsk tilslutning til euro’en og en folkeafstemning herom inden for de næste to år.

Netavisen 8. juni 2001

Se også New Labour – forretningernes parti


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne