Den globale industriproduktion falder

På trods af optimistiske rapporter fra USA bliver den økonomiske verdenskrise dybere dag for dag. De nyeste tal viser, at industriproduktionen verden over akut falder, både hvad angår produktion og ordrer.

I England og eurozonen er tallene for industriproduktionen de svageste siden begyndelsen af 1999, mens de for USA viser en uventet og akut tilbagegang, som først med forsinkelse vil slå igennem i de officielle arbejdsløshedsstatistikker.

I fredags blev euro’en sendt på endnu et styrtdyk i forhold til dollaren, da de seneste arbejdsløshedstal fra USA viste sig at være stagnerende. Det konkluderedes, at den amerikanske økonomi ikke befandt sig i så dyb en krise som frygtet. Til gengæld er det blevet tydeligt, at også den europæiske økonomi er på vej ind i en krise.

Der er imidlertid ingen gode nyheder for den kapitalistiske verdensøkonomi. De seneste opgørelser omkring den globale industriproduktion viser, at den stadig befinder sig i en akut overproduktionskrise med store produktionsindskrænkninger, massefyringer og faldende afsætning. Det gælder både for USA, som er på vej mod en endnu dybere krise, EU-landene som med den tyske økonomi i spidsen er på vej ind i den, og Japan som ikke kan komme ud af sin langvarige krise og depression.

I alle de udviklede kapitalistiske lande viser tallene dels, at industriproduktionen falder, dels at tempoet i faldet øges – altså at krisen bliver stadig mere akut. Det gælder såvel tallene fra USA som England, Frankrig, Tyskland og Italien.

Ifølge IMF voksede verdenshandelen med 12.4 pct. i 2000. Det var den største årlige stigning siden begyndelsen af 1970erne. I år forventes tallet kun at nå det halve, og ikke engang det er sikkert.

Den nuværende kapitalistiske verdenskrise er først for alvor ved at slå igennem i de stærkeste økonomier. Bunden i den akutte nedtur er endnu ikke nået, og når den nås, er det usandsynligt, at den vil blive efterfulgt af et hurtigt opsving. Tværtimod vil den blive fulgt af en mere eller mindre langvarig depression og stagnation a la det, den japanske økonomi oplever.

Netavisen 2. juni 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne