Benzinkarteller:Ulovlige aftaler i årevis

Det kan nu betragtes som en tilståelsessag:
De ‘danske’ olieselskaber har i årevis samarbejdet om benzinpriser og rabatordninger.
De multinationale olieselskaber udnytter kynisk deres monopolstilling i de enkelte lande til at sætte konkurrencen ud af spil og i enighed at presse priserne yderligere i vejret. I Sverige er der anlagt sag for karteldannelse mod
de fem største olieselskaber med krav om mere end en halv milliard kr.
Også i Danmark hat aftalerne oven i de i forvejen eksisterende monopolpriser på et marked, der domineres af nogle få selskaber, betydet endnu højere profitter for benzinselskaberne – på forbrugernes bekostning.
Olieselskabernes indrømmelse af den årelange praksis på kundernes bekostning kom først efter en hel række afsløringer. De meddeler nu samstemmende, at de er holdt op!
I Danmark afsløredes det først, at olieselskaberne havde indgået aftaler om i fællesskab at droppe nogle rabatordninger, der har været på køb af olie. Saneringen af rabatordningerne blev fulgt op af, at olieselskaberne sendte enslydende formuleringer til kunderne med en påstand om, at der var tale om en prisneutral ordning, da priserne samtidig blev sænket. Midlertidigt. For hurtigt at blive fulgt op af nye prisstigninger.
Derefter fortalte en tidligere ansat i Uno-X (i dag en del af Hydro Texaco), at han havde været involveret i en aftale, der indebar stop for priskrige mellem selskaberne frem til 1995.
Offentlig hemmelighed
Karteldannelsen på olie- og benzinområdet har været en offentlig hemmelighed i årtier.
‘Havde vi vidst, at det var foregået, så var det blevet forbudt,’ siger Niels Erik Monrad, vicedirektør i Konkurrencestyrelsen, som imidlertid slet intet vidste.
‘Det er klart, at vi er nødt til at se nærmere på sagen. Vi må have bekræftet, hvad der er foregået, og om det er holdt op,’ siger vicedirektøren til Berlingske Tidende.
I Sverige er der lagt sag an mod olieselskaberne for ulovligt samarbejde om at presse oliepriserne i vejret. Det har kostet forbrugerne millioner af kroner.
Norsk Hydro, Ok-Q8, Statoil, Shell og Preem Petroleum har indgået en ulovlig aftale om de nye priser.
I Danmark skærpedes konkurrencelovgivningen i 1998, hvor det direkte blev forbudt at samarbejde om priser og rabatter. Men heller ikke før da var det tilladt. Benzinselskabernes praksis fortsatte imidlertid længe efter, at det direkte forbud trådte i kraft. Nu truer de danske vognmændsorganisation DTL med krav om tilbagebetaling.
Indtil videre er selskabene sluppet for tiltale – og af sted med enorme ekstrafortjenester, som bør beslaglægges sammen med betydelige bøder og strafforfølgelse af de ansvarlige for ulovlighederne.

Mo/Od & -pp
KP11, 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne