Svensk politi kørte efter hemmelig drejebog

Af Franz Krejbjerg

Efter weekendens demonstration i Malmö er svensk politi under hård anklage for sin fremfærd.
Demonstrationsdeltagerne og dermed EU-modstanden, vandt weekendens slag i kraft af disciplineret optræden.

Efterhånden har der tegnet sig et fuldstændigt klart billede af politiets opperation mod EU modstandere i Malmö lørdag den 21. april:
Før demonstrationen satte i gang ændrede Politiet demonstrationsruten fra centrum og ned til Ribersborg, stedet for eftermiddagens arrangement. Den massive politistyrke var allerede stillet op, førend demonstrationen var sat i gang. Civilklædt politi var tilstede i nogle af lejlighederne langs den nye rute, på det sted hvor man havde valgt, at aktionen skulle ske.

Den forreste del af demonstrationen, der ikke var udset til at blive opholdt af politiet, standsede efter et par hundrede meter da den blev opmærksom på, hvad der var sket og afkrævede politiet svar på, hvad de havde tænkt sig. Efter en time fik de ordre på at forsætte, ellers ville også den del af demonstrationen blive opløst.

Det operative var altså – hævet over enhver tvivl – planlagt på forkant, måske allerede måneder før begivenheden. Det umiddelbare formål var at splitte demonstrationen, og tilbageholde og registrere den mest ‘aggressive’ gruppe unge EU-modstandere, der har gjort det til sit kendemærke altid at optræde maskeret. også til fredelige demonstrationer.
Der er altså heller ingen tvivl om, at politiet havde besluttet at se stort på de beskedne demokratiske rettigheder f.eks. retten til at demonstrere.

Mærkelig nok lod de også journalister og fotografer blive stående. Det betød, at de ret dramatiske billeder fra anholdelserne blev stof til aftenkaffen på svensk tv og forsidehistorie i de landsdækkende aviser.
En EU-parlamentariker blev tilbageholdt, da han spurgte, hvad politiet havde gang i – selvom han påberåbte sig sin immunitet og forsøgte at gøre dem det begribeligt, at de var i gang med et brud på demokratiets spilleregler.

Aktionens voldsomhed fik regeringen til at beklage, at det var ‘nødvendigt’, men analysen af regeringens holdning er interessant. Flere mener, at aktionen har skadet EUs og regeringens ønske om at få en mere positiv stemning til EU i den svenske befolkning. Og at billederne af Malmö under politibelejring og den overdrevne brug af politivold er det modsatte af det, som man havde ønsket sig.

For at opsamle politiets indsats så lykkedes det dem at:
1. sætte dagsordenen i forbindelse med EU-ministermødet.
2. sætte demokratiet ud af kraft og indføre en særlig form for undtagelsestilstand.
3. at splitte demonstrationen op og forsinke modstander aktiviteterne med en til to timer.
4. tilbageholde og registrerer ca. 230 unge og en bil med højtalere. Med usædvanlig hårdhændede metoder: knippelsuppe, kropsvisitering (herunder mandlig politibefamling af unge piger) og gennemrodning af tasker.

Det efterlader et billede af et politi med sin helt egen dagsorden (mere eller mindre koordineret med regeringen). Nemlig en afprøvelse af antidemokratiske metoder efter en eller anden hemmelig drejebog.
I alle EU lande har politiet systematisk opført sig på kanten af lovgivningen i forbindelse med aktiviteter på gaden, et mønster, der udtrykker at EU-modstandere skal kriminaliseres.

Da politiets fremfærd var nøje planlagt er det oplagt at spørge sig selv om de ville gennemføre uanset om de havde et alibi, hvilket i sammenhængen kunne være stort eller småt, fordi man håbede på at de ‘autonome’ ville gøre modstand under arrestationen, hvilket ville sløre selve optakten. Og skade EU-modstanden, og afdæmpe lysten til at deltage demonstration i Göteborg.

KP-Netkommentar 23.04. 2001

 

Se også reportagen fra Malmö


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater