EU topmøde – fortsat liberalisering

På weekendens EU-topmøde i Stockholm fastholdt stats-og regeringscheferne planen for at udvikle EU til en økonomisk supermagt – til verdens mest konkurrencedygtige økonomi inden år 2010.
EU-topmødet besluttede at fremskynde liberaliseringen af finans-og kapitalmarkedet. To nye komiteer under økofin-rådet skal sikre en kick-start. Herunder udarbejdelsen af en ny EU- lovgivning, der skal sikre det fælles finansmarked.
Liberaliseringen af luftrummet og flytrafikken ventes helt afsluttet på det kommende topmøde i juni i Göteborg, mens lovgivningen omkring liberaliseringen af EU’s postvæsner afsluttes i slutningen af året. Et direktivforslag om liberalisering af al post over 150 gram sættes allerede nu i værk.
Også energimarkedet blev behandlet. Her er målet en fuld liberalisering for erhvervslivet i 2003 og for almindelige forbrugere i 2005. En konkret tidsfrist for liberaliseringen af el-og glasmarkedet i EU blev sløjfet af sluterklæringen fra topmødet.

For de 14 millioner officielt arbejdsløse i EU lande var der kun dystre udsigter at hente. EU’s stats-og regeringschefer lovede flere arbejdspladser forudsat en økonomisk vækst på mindst 3 pct. i EU-landene, hvilket de godt selv ved ikke holder. Som udtryk for EU’s sociale holdning skal arbejdsløsheden fortsat nedbringes via intensivering af tvangsordningerne på det 3. arbejdsmarked. Aktiveringsordningerne skal yderligere strømlinjes til erhvervslivets behov. Den danske arbejdsminister Ove Hygum tog allerede i sidste uge forskud på det med sine udmeldinger herom.

EU-landenes pensionssystemer vil blive taget op til viderebehandling på det kommende topmøde i Göteborg.
Spørgsmålene om fælles asylregler og sikring af import af billig højtkvalificeret arbejdskraft fra landene udenfor EU blev udskudt til topmødet i Laeken i Belgien i december i år.
Mødet i Stockholm kostede de svenske skatteydere 70 mill. svenske kroner. I et forsøg på at overbevise det svenske nej-flertal om, at de var givet godt ud, havde det svenske formandskab opstillet storskærme på Centralbanegården i Stockholm, hvor topmødets udvikling kunne følges.
Den svenske statsminister Göran Petterson har forsøgt at gøre ‘større åbenhed og gennemsigtighed’ i EU til en af formandskabets mærkesager. Det skal dog ikke forstås mere alvorligt, end han netop har godkendt et forslag om, at EU-landene fremover selv kan bestemme, hvilke dokumenter der må komme til offentlighedens kendskab og under hvilken form.

Netavisen, 25. marts 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater