Faresignaler i Euroland

Økonomien er på vej nedad i Euroland i kølvandet på krisen i den amerikanske og japanske økonomi. Det kaster sin egen skygge over EU-topmødet i Stockholm.
Den japanske økonomi – verdens næststørste – har længe været i dyb krise. Verdens største – den amerikanske – er hurtigt på vej ned, fra en vækst på 5 pct. i 2000 til en forventet vækst på 1,5 pct. i år. For første gang har Eurolands centralbankdirektør Wim Duisenberg måttet indrømme, at også EU-landenes økonomier ser ud til at være i tilbagegang:
– Den amerikanske afmatning ser ud til at være større end først ventet. Det kan have betydning for den økonomiske vækst i hele verden, og dermed også i euro-området, siger han.
Selvom kun nogle få procent af den europæiske produktion går til USA, skønnes et fald på 1 pct. i den amerikanske vækstrate at blive fulgt af et fald på 0,4 pct. i EU som helhed. Indtil nu har Den europæiske Centralbank ECB og EU’s toppolitikere og økonomer fastholdt, at væksten ville være på 3 pct. i år. For øjeblikket foregår en nedjustering af de forventede væksttal i de fleste EU-lande. Den Danske Bank skønner, at væksten i EU blot vil være på 2,5 pct.
Industriproduktionen i euroland faldt i januar med 1,9 pct. i forhold til december. I Tyskland og Danmark har der længe været tydelige tegn på økonomisk afmatning. Nu nedjusteres også forventningerne i f.eks. Frankrig, som har været inde i et boom.
Inflationen i euroland ligger samtidig på over de 2 pct., som er indbygget i Maastricht-traktaten som øverste grænse. At holde inflationen på under 2 pct. er et hovedmål for ECB.
EU-topmødet i Stockholm skulle konkretisere den ambitiøse målsætning fra Lissabon-topmødet sidste år, om at EU i år 2010 skal være den førende teknologibaserede økonomi i verden, den såkaldte viden-økonomi.
EU-formandsskabet ligger i øjeblikket hos Sverige. Op til topmødet har den svenske statsminister Göran Persson erklæret, at den økonomiske afmatning understreger EU’s behov for at få gennemført ‘dybtgående strukturreformer til gavn for konkurrenceevnen og beskæftigelsen’. Blandt topmødets emner er liberalisering af kapitalmarkedet i EU og en begyndende diskussion af en pensionsreform, der skal harmonisere pensionssystemerne i EU-landene. Også øget import af udenlandsk arbejdskraft, som forlanges af de store monopolgrupper i EU, står på dagsordenen.

Netavisen, 22. marts 2001


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater