Den internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer


Kommuniké fra det regionale møde i Europa

Juni 2015


Det regionale  europæiske møde i Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer (IKMLPO/CIPOML)  blev afholdt i juni 2015 i Paris.

Mødet var gennemsyret af international solidaritet og opfyldte sine opgaver med succes

Ved mødets start mindedes  to modige kammerater -  Frede Klitgård fra Arbejderpartiet Kommunisterne Danmark og Juan Marte fra Det kommunistiske Arbejderparti PCT,  Den Dominikanske Republik - der begge for nylig er afgået ved døden.

Mødet blev dedikeret til disse to trofaste marxist-leninister og forpligtelsen til at følge deres strålende eksempel.Frede Klitgård - Juan Marte


De deltagende partier og organisationer sendte deres varmeste lykønskninger til  Tyrkiets Arbejderparti EMEP,   for succesen ved det nylige valg for valgforbundet HDP.

Efter at have udvekslet informationer og erfaringer om udviklingen af arbejdet I de enkelte lande diskuterede deltagerne spørgsmålet om den kapitalistiske krise I Europa, den voksende modstand mod EU’s nyliberale nedskæringspolitik, og truslen om en ny imperialistisk krig og dens konsekvenser.  

Efter en grundig debat blev der enstemmigt vedtaget en vigtig politisk udtalelse, hvori vi udtrykker vores solidaritet med de græske arbejderes og det græske folks kamp mod afpresningen fra  EU, IMF og de borgerligt-liberale og socialdemokratiske regeringer i EU-landene.

Se

Lad os alle rejse kampen mod nedskæringernes og krigenes EU! For international solidaritet!

Vi opfordrer til i alle lande at deltage i solidaritetsinitiativerne med de græske arbejdere og folk, og ikke mindst til i at deltage i demonstrationerne den 20.juni.

Vi vedtog yderligere en solidaritetshilsen til de strejkende norske  havnearbejdere.

Vi opfordrer arbejderne og folkene I Europa til at følge og udvikle de  retninger, der angives i disse dokumenter.

Deltagerne har desuden besluttet at sætte en række fælles opgaver i værk og sikre koordination af politisk aktivitet de kommende måneder for at udvikle kampen for en revolutionær samfundsforandring og udviklingen af proletarisk internationalisme.Frankrig  juni 2015

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, APK, Danmark

Arbejdernes Kommunistiske Parti i Frankrig, PCOF

Organisationen for genopbygning af Grækenlands Kommunistiske Parti (1918-1955)


Kommunistisk Platform, Italien

Den marxistisk-leninistiske gruppe Revolusjon, Norge

Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister), PCE(ml)

Arbejderpartiet EMEP, Tyrkiet

Organisationen for opbygningen af Det Kommunistiske Arbejderparti i Tyskland (Arbeit – Zukunft)
Se

Modstandsmanden Frede Klitgård er død
APK Centralkomiteen 6. juni 2015

Falleció Juan Marte, dirigente del PCT
El Dia 9. juni 2015


Se også fra den regionale konference juni 2015

Støt de norske havnearbejdere!

 Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 18. juni 2015