Muhammed-tegningerne:
Danmarks internationale krise

Jyllands Postens reaktionære provokation og Fogh-regeringens landsskadelige virksomhed

Introduktion

Artikelsamling længere nede på siden
Opdateres løbende

Danmarks største nationale og internationale krise siden 2. verdenskrig kommer ikke ud af den blå luft. Den er omhyggeligt forberedt af Fogh-regeringen , Dansk Folkeparti og det reaktionære bagland af danske neocons, kristne fundamentalister, zionister og fascister. Efter 11. september 2001 stillede partiet Venstre, dengang det største oppositionsparti, forslag om at afskaffe straffelovens racismeparagraf, i sammenhæng med den såkaldte krig mod terror. Se Venstre vil fjerne racismeparagraffen (Netavisen 1.10.2001). Folketingsvalget 20. november 2001 blev vundet af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti på baggrund af en massiv fremmedfjendtlig valgkamp og ubetinget tilslutning til USAs 'krig mod terror'.

I februar 2002 fremsatte Dansk Folkeparti i folketinget igen forslag om at afskaffe straffelovens racismeparagraf for at åbne for alle sluser for racistisk og antimuslimsk hadpropaganda. Se 'DF vil have afskaffet racismeparagraffen', Netavisen 22.02.2002. Selvom dette forslag ikke blev vedtaget, fortsatte og intensiverede de reaktionære medier deres racistiske og antimuslimske propagandastrøm, som ikke blev mindre med Danmarks aktive deltagelse i først Afghanistan, siden Irak-krigen.

Under folketingsdebatterne i november 2004 om forlængelse af den danske deltagelse i den ulovlige krig og besættelse af Irak gjorde Dansk Fvolkeparti det helt klart, at krighen i Irak også var en religionskrig, et fundamentalistisk kristent korstog mod islam og muslimer. Fogh og hans regering havde intet at indvende mod den sorte præst Søren Krarups fremstilling af sagen - se Klaus Riis: Fogh-regeringen sammenblander politik og religion (Kommunistisk Politik 25, 2004)

Den 30. september 2005 publicerede Jyllands-Posten (JP) en artikel ved navn ” Muhammeds ansigt ”.
Artiklen bestod af 12 satiriske tegninger af profeten Muhammed og en forklarende tekst. Artiklen blev skrevet af JP's kulturredaktør Flemming Rose . Han giver i artiklen følgende begrundelse for de 12 tegninger:

”Det moderne, sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse."

Jyllands Posten offentliggjorde billeder af en udpræget racistisk karakter som fremstillingen af profeten Muhammed med en bombe i turbanen. Efter mange danske og internationale juristers vurdering er der tale om en overtrædelse af både straffelovens racisme-paragraf og dens blasfemi-paragraf.
(Note 1 i bunden af denne side)

Profittens ansigter
12 arabiske satiretegninger
Stop Terrorkrigen

Danske muslimer protesterede, og der blev indgivet politianmeldelse mod Jyllands Posten for overtrædelse af blasfemi-paragraffen af 13 muslimske organisationer. Statsminister Anders Fogh og regeringen nægtede at tage stilling til tegningerne, henviste til pressefriheden og henviste evt. krænkede til domstolene. Samtidig afviste han at mødes med ambassasdørerne fra en række arabiske og muslimske lande. Efterfølgende afviste statsadvokaten i Viborg at rejse sag mod avisen.

Arbejderpartiet Kommunisterne fordømte fra sagens start Jyllands Posten handling. En 'foreløbig kommentar' fra Kommunistisk Politiks redaktør Klaus Riis (29. oktober 2005) under titlen 'Terror og blasfemi' kaldte det 'en storpolitisk intrige' og 'en beskidt provokation':

"Den sorteste reaktions medieanfører i Danmark i snart et århundrede – avisen Jyllands Posten – satte en storpolitisk intrige i værk, da den offentliggjorde en række tegninger af profeten Muhammed, som ifølge muslimsk opfattelse ikke må afbildes.
I 30erne i forrige århundrede var Jyllands Posten langt fremme i hyldesten til det tyske naziregime med hvad deraf fulgte af antisemitisme. Efter de nazistiske udskejelser på Krystalnatten i 1938 skrev avisen på lederplads:
“Når man har fulgt jøde-spørgsmålet i Europa i årtier, kan man til en vis grad forstå tyskernes animositet overfor jøderne.”
I dag er samme avis forrest i den antimuslimske hetz, i forreste række i nutidens såkaldte 'sammenstød mellem civilisationer'.
"

"Jyllands Posten bruger selvfølgelig ytringsfriheden til forsvar for sin beskidte provokation. Det har ikke noget med ytringsfrihed at gøre, men er simpelthen et led i den fortsatte hetz mod muslimer og det reaktionære antimuslimske korstog, som er en integreret del af grundlaget for f.eks. den ulovlige krig og besættelse af Irak."

I løbet af januar 2006 udviklede sagen om profettegningerne sig til en international krise. For Danmarks vedkommende til den største internationale og nationale krise siden den tyske besættelse og samarbejdspolitikken. Den arabiske og muslimske verden og det muslimske verdenssamfund rejste sig i protest mod en krænkelse, som blev gengivet i mange europæiske medier med ytringsfriheden som påskud. Massive demonstrationer og en økonomisk boykot blev indledt. Det danske flag blev et symbol for vreden. Ekstremistiske kræfter angreb og brændte danske ambassader. Talrige mennesker er blevet dræbt. Både arabiske regeringer og de næsten 1.5 milliarder muslimer verden over afviste Jyllands Postens halve undskyldning og Anders Fogh Rasmussens 'beklagelse' og forsikring om, at han ikke selv personligt ville tegne eller bringe sådanne billeder. Hverken avisen eller regeringschefen undskyldte eller togv afstand fra den reaktionære provokation - og har ikke gjort det frem til i dag (18. februar 2006).

De fortsatte protester retter sig ikke blot mod Danmark, men mod den presse og de politikere, som har optrykt tegningerne eller provokerende 'forsvaret ' dem, som den italienske fascistiske minister som paraderede i en T-shirt med profeten som bombemand. I de arabiske og muslimske lande farves de også af den indre politik. Nogle upopulære regeringer har søgt folkelig opbakning ved at kritisere tegningerne - ogv i mange lande har protesterne (som f.eks. i Pakistan) også rettet sig mod regimernes tætte alliance med USA og Vesten.

Det står klart, at tegningerne blot er dråben, der har fået mange års opsparet vrede i den arabiske ogv muslimske verden til at komme til udtryk. Vreden over USA's og dens allieredes ulovlige krig mod Irak og besættelsen af Afghanistan; over USA's og Vestens støtte til Israels besættelse af Palæstina; over torturbillederne fra Abu Ghraib, Guantanamo og de amerikanske torturflyvninger i Europa.
Alle disse kriminelle handlinger foregår som bekendt i 'civilsationens', 'demokratiets' og 'ytringsfrihedens' navn.

I Danmark har Anders Fogh med betydeligt held appelleret til 'det nationale sammenhold', mens hans støtteparti Dansk Folkeparti har fastholdt sin racistiske muslimhetz. Samtlige folketingspartier - indbefattet venstrefløjspartierne SF og Enhedslisten - har gentaget statsministerens hykleriske ord om 'gensidig respekt' og 'dialog', som han i praksis har afvist - og uden at han på noget tidspunkt har taget afstand fra den systematiske muslimhetz og 'krig mellem civilisationer', som hans reaktionære bagland af danske neocons har iværksat.

På det folkelige plan er der iværksat mange initiativer - fra hjemmesider til demonstrationer - som udtrykker en afstandtagen fra Jyllands Postens provokation. Mere end halvdelen af danskerne mener ikke, at tegningerne burde have været bragt. Demonstrationer og protester er gvået på gaden i denne ånd - mens nazistiske og ekstremt reaktionære forsøg på massemobilisering - herunder til koranafbrænding - er blevet isoleret og boykottet.

Enkelte stemmer har rejst sig, som har udpeget den fremvoksende reaktionære samling af danske fascistoide neocons som de ansvarlige for den racistiske muslimhetz - og som komponisten Thomas Koppel forlangt regeringens afgang.

Det står i dag klart, at Fogh-regeringens 'aktivistiske' udenrigspolitik med deltagelse i Bush's ulovlige krige og den reaktionære muslimhetz og fremmedfjendtlige lovgivning, som er gennemført med Dansk Folkeparti som pådriver, har splittet nationen og forvoldt dens legitime interesser ubodelig skade verden over.

En folkelig bevægelse imod denne katastrofale politik er ved at tage form.

Se også fremstillingen af sagsforløbet i dansk Wikipedia: Muhammed-tegningerne

ArtikelsamlingLandsskadelig virksomhed: Fogh må gå!

Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne
7. februar 2006
__________________________

Dorte Grenaa om Danmarks internationale krise:
Det er nu der skal siges fra!”
Arbejderpartiet Kommunisternes formand Dorte Grenaa mener, at krisen omkring Muhammed-provokationen har fået folk til at indse nødvendigheden af at sige fra over for Fogh og hans katastrofale politik [Kommunistisk Politik 4, 2006]

Anders Fogh taler med to tunger
Et af de mest groteske aspekter ved sagen om Jyllands Postens Muhammed-provokation er regeringens og det officielle Danmarks dobbelt-tungethed omkring 'ytringsfrihed', 'demokrati' og 'retssamfund'. [03.02.2006]
Af Klaus Riis

Korsridder Fogh i klemme
Regeringen og avisen har hidtil afvist enhver kritik og forsvaret offentliggørelsen af de 12 profet-tegninger som hhv. 'ytringsfrihed' og 'opdragelse af muslimer til ytringsfrihed'. Men nu er korsridder Fogh kommet i klemme. En boykot af dansk varer breder sig hurtigt i den arabiske og muslimske verden. I flere måneder har der været højlydte protester og demonstrationer, som regeringen har ignoreret. Ambassader lukkes, parlamenter fordømmer Danmark - og det danske flag brændes af i gaderne. Tålmodigheden med den danske regering er ved at være opbrugt.
Af Klaus Riis [29.01.2006]

Terror og blasfemi
Arrestationerne af seks unge danske muslimer med indvandrerbaggrund, som anklages for at forberede en terroraktion 'et sted i Europa', kommer politisk utroligt belejligt for Fogh-regeringen - mens den sorteste reaktions medieanfører i Danmark i snart et århundrede – avisen Jyllands Posten – har sat en storpolitisk intrige i værk, da den offentliggjorde en række tegninger af profeten Muhammed
Af Klaus Riis - En foreløbig kommentar [29.10.2005]


Thomas Koppels brev til Danmark

Komponisten Thomas Koppel opfordrer Fogh til at træde tilbage
En af landets markante kulturpersonligheder, komponisten Thomas Koppel, opfordrer i et åbent brev fra Savage Rose Anders Fogh til at træde tilbage som ansvarlig for den enorme skade, Danmarks internationale omdømme har lidt som følge af Jyllands-Postens Muhammed-provokation.
Stop Terrorkrigen

Danmark, hvor er du henne? En historie om længsel
Vi kunne have sparet os de mange millioner til H. C. Andersen-året, for her kom den virkelige kulturkanon. Den danske neo-con bevægelse fra Anders Fogh til Dansk Folkeparti og Jyllandsposten har over hele planeten gjort os til en nation fuldstændig blottet for enhver kultur, skriver komponisten Thomas Koppel, der stiller en række forslag til, hvad det kulturbærende danske folk kan gøre i den situation, Fogh-regeringen og Jyllands Posten har bragt os i. [8. februar 2006]
Af Thomas Koppel

Denmark, Where Are You? A Story Of Longing
by Thomas Koppel

Originalartikel og nyheder om brevet på dansk og engelsk
Original article and news about this letter in English and Danish
www.savagerose.com


Bag provokationen: Jyllands Posten og de danske reaktionære (neocons)

De danske neocons
De neokonservative i Danmark er en særegen alliance af kristne fundamentalister, zionister, racister og fascister, som er limet sammen af islamofobi. Fra Kjærsgård, Søren Espersen, Søren Krarup og Jesper Langballe over Bent Jensen og David Gress til Bent Blüdnikow, Lars Hedegaard og Moses Hansen. Der er hundreder af navne. Fra pæne strateger og taktikere til korsriddere, korsbærere og rene bøller. Med Fogh som toppen af kransekagen og under protektion af Hendes Majestæt Dronningen.
Kommunistisk Politik 4, 2005

Afsløret: Neocon-mænd bag Jyllands Postens storpolitiske provokation
Der var ikke tale om et forsøg på at afprøve ytringsfrihedens grænser. Der var tale om en storpolitisk intrige med rødder hos de amerikanske neo-cons, da Jyllands Postens Flemming Rose organisererede Muhammed-tegningerne med henblik på at skabe et 'sammenstød mellem civilisationer' til fordel for USA og Israel. [08.02.2006]

NEJ til antisemitisme og muslim-hetz
[Netavisen 10.02.2006] Tegningerne var DRÅBEN og en bevidst provokation - der fik bægeret til at løbe over. Det var højdepunktet - eller lavpunktet i flere års racistisk og chauvinistisk hetz mod etnisk-religiøse minoriteter og andre folkeslag og lande udenfor den ”kristne” Nato-kreds. JPs Kulturredaktør Flemming Rose gør det klart på forsiden af avisen samme dag som tegningerne bliver bragt den 30.september at: muslimer må ” finde sig i hån, spot og latterliggørelse... ” Er der nogen der kan misforstå det?
Interpress [10.02.2006]

Fogh-regeringen sammenblander politik og religion
Uden Dansk Folkeparti kunne Anders Fogh ikke danne regering, og hans regering ikke føre krig i Irak sammen med George W. Bush og Tony Blair. Kristen fundamentalisme er en del af dens grundlag. Søren Krarup fører religionskrig og 'krig mellem civilisationer' - og Fogh bifalder i tavshed.
Se denne artikel fra december 2004 det reaktionære Danmarks rolle som international brandstifter.
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 25, 2004

Hvordan Jyllandsposten blev til Jyllands-Pesten
Jyllands Posten har en lang tradition som et talerør for den yderste reaktion. I 20'erne og 30erne var avisen fascineret af fascisme. Her er historien om avisens forhold til Hitlers magtovertagelse - dengang den ville have diktaturet indført i Danmark.
Kommunistisk Politik 25, 2000

Antimuslimsk naziprovokation med politiassistance i Hillerød
Omkring 170 antiracistiske demonstranter blev arresteret i forbindelse med en antimuslimsk naziprovokation i Hillerød, som fandt sted med regeringens billigelse og under venlig politibeskyttelse. Nazidemonstrationen i sig selv blev en ynkelig fiasko.
Kommunistisk Politik/Fotoreportage [05.02.2006]

Arabiske og muslimske kommentar

Det er ikke bare en skandale om religiøse symboler…
Arabiske stemmer om Muhammed-tegningerne: Den vigtige irakiske hjemmeside albashra.net (knyttet til modstanden) har offentliggjort følgende artikel om det danske (Jyllands Postens) angreb på profeten Muhammed
Af Ibrahim Alloush, Komiteen for et Frit Irak [14.02.2006]

Invitation til krig mellem civilisationer
Tegningerne af profeten Muhammed er at bede om den såkaldte krig mellem civilisationer, mellem islam og kristendom, mellem islam og jødedom, siger palæstinensernes officielle repræsentant i Norge Yasser Najjar. [02.02.2006]

Afstraffelse af Danmark: den forkerte fjende
Ramzy Baroud, redaktør af online-avisen Palestine Chronicle, har i en kommentar i Asia Times behandlet den arabiske og muslimske verdens reaktion på Jyllands Postens reaktionære provokation med Muhammed-tegningerne.
Af Ramzy Baroud, Palestine Chronicle, Stop Terrorkrigen [ 02.02.2006]


Andre kommentarer

Ytringsfrihed for hvem?
Medierne kunne ikke få øje på 2500 mennesker der var samlet til Social Forum i i København i weekenden. Det er sværet ikke at mene ytringsfriheden har trange kår, når det ikke er muligt for mennesker, der er vidende og seriøst diskuterer løsninger på nogen af de problemer, der ligger bag den opståede situation ikke kan komme til orde.
Af Gerd Berlev [10.02.2006]

Ytringsfrihed, fetaost og landsforræderi
Hvis en avis ønsker at slå et slag for ytringsfriheden, kan den gøre det på mange måder. En af de fineste ville være at åbne avisens spalter for meninger, der er i modstrid med avisens egne. En af de dårligste er at køre hetzkampagner mod et mindretal.
  Af Arne Herløv Petersen [30.01.2006]

Kommentarer på andre sprog

Danish Cartoons: Expression of Freedom or Abuse of Speech? 
By Habib Siddiqui , Al-Jazeerah, [17.2.2006]

Flemming Rose and the Straussian Art of Provocation
By Kurt Nimmo [7.2.2006]

Statsministern stryker den rasistiska opinionen medhårs
Af Jan Guillou, Aftonbladet (sv) [5.2.2006]

Fronter anti-islamsk korstog
Danmark går i spissen for et anti-islamsk korstog, og får nå reaksjoner som fortjent, sier forfatteren Jan Myrdal.
Klassekampen (no) [2.2.2006]

Respekt og bomber
Revolusjon, Norge

Andre linksamlinger

Muhammed-tegningerne/ The Muhammad cartoons
Tidsskriftscentret

_____________________

Racisme, blasfemi og straffelov: Baggrund

Venstre vil fjerne racismeparagraffen
Netavisen 1.10.2001

'DF vil have afskaffet racismeparagraffen'
Netavisen 22.02.2002.

Dansk Folkepartis forslag om fjernelse af straffelovens racismeparagraf
Folketinget 20.02.2002

VU, liste Ø og andre gode kræfter siger Nej til Taleban i Danmark
Stop Terrorkrigen 09.05.2004

Den trekantede Gud
Af Klaus Riis, Kommunistisk Politik 21, 2004

Politisk flertal vil afskaffe blasfemi-paragrafen
Politiken 13.12.2004

Dansk Folkepartis forslag til fjernelse af straffelovens blasfemiparagraf
Folketinget 18.03.2005

Note 1

Racismeparagraffen (Straffelovens § 266b )lyder således:

"Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse , ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed."

I dansk retspraksis lægges vægt på, om beskyldninger rettes generelt mod gruppen og vedrører forhold, der er stærkt krænkende efter almindelig opfattelse. Det kan f.eks. være beskyldninger om kriminelle forhold, sammenligninger med dyr eller sygdomme. Et medie, der har til formål at formidle groft diskriminerende budskaber, kan straffes for propagandavirksomhed Det kan f.eks. være en lokalradio, et blad eller en hjemmeside.

Blasfemiparagraffen (Straffelovens § 140) lyder således:

"Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder."

Siden 1938, hvor en gruppe danskere blev dømt for at håne jøderne, er ingen blevet dømt efter paragraffen. Dansk Folkepartis forslag fra marts 2005 om at afskaffe den, faldt ved den endelige behandling i folketinget.

- End -

Tema arkiv

Tilbage til Nyheder