Folkeafstemning om retsforbeholdet: Tilvalg er et tilbud om mere EU

Arbejderpartiet Kommunisterne anbefaler et klart Nej ved folkeafstemningen om retsundtagelsen. Tilvalgordningen er bare et dårligt tilbud om mere EU og mindre selvstændighed, siger APKs fomand Dorte Grenaa.

 
De danske EU-partier vil alle afskaffe samtlige danske EU-undtagelser og integrere Danmark fuldt ud i EU og euro. De har aldrig accepteret det ’nationale kompromis’ og søger systematisk at fjerne alle de danske undtagelser. Først retsforbeholdet, siden den militære undtagelse og så kronen endnu engang.

De er som voldtægtsforbrydere: Et gentaget Nej respekteres ikke.

Kampagnen for at sige ja til at afskaffe retsundtagelsen blev synkroniseret sat i gang af alle unionspartierne – Venstre, Konservative, Socialdemokraterne, Radikale, SF og Alternativet. Folkebevægelsen mod EU har sat sin kampagne for et Nej i gang og Enhedslisten og Dansk Folkeparti anbefaler et Nej. Det samme har Liberal Alliance indtil videre meldt ud.

Ja-partierne vil sælge et Ja på en fupkampagne om, at Danmark ikke kan være med i Europolsamarbejdet, der nu overgår til EU-regi, hvis ikke danskerne stemmer Nej. Det er af samme lødighed som at den danske krone ville gå bankerot, hvis den ikke blev udskiftet med euroen, som eu-tilhængerne fremførte op til afstemningen i 2000. Det har kun haft positive konsekvenser, at danskerne igen stemte Nej til euroen.

Der fremmanes et billede af voksende kriminalitet over grænserne og om at Danmark nærmest bliver en højborg for kriminalitet uden for det nuværende Europol, som omdannes til et EU-foretagende. Men snakken om A- og B-medlemskab er noget udspekuleret sludder. Man undlader også at nævne den kendsgerning,  at sammen med opbygningen af unionen og EU’s indre marked og Danmarks integration deri, er den internationale kriminalitet øget. Også i Danmark.

Nu skal retsforbeholdet sælges for en såkaldt tilvalgsordning – hvor Danmark integreres i unionsretten på alle afgørende områder, i første omgang uden flygtninge- og indvandrerpolitik.

- Det er en ren glidebane, siger Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne, der klart anbefaler et Nej den 3. december.

- Det lyder jo godt i tilhængernes mund, som et rent ta-selv-bord, som årets politiske slagtilbud. Men EU er helt igennem et dårligt tilbud, og det her er mere union, mindre selvstændighed. Og retspolitikken dækker rigtig meget, også når flygtninge og indvandrerspørgsmålet undtages, Faktisk folks liv fra vugge til grav – nu i unionsstaten.

- EU’s flygtninge- og indvandrerpolitik er i forvejen en synlig katastrofe. Den er ikke noget reelt  eller progressivt alternativ til Dansk Folkepartis ditto.

- For at det kan blive et Nej kræver det, at der skabes en stærk folkelig enhed i EU-modstanden. Også om at det virkelige valg ikke skal være en gradvise udfasning af danske undtagelser, sådan som EU-politikerne lægger op til indtil de er med ved bordet i Europas Forenede Stater. Men at det skal være valg mellem stadig mere union og  Danmark ud.

- Danmark skal have sin  folkeafstemning om medlemskab, og det er aktuelt og vigtigt at rejse den diskussion og det krav nu, slutter APKs formand.


Se
siden

Dorte Grenaa

For et folkeligt og revolutionært alternativ: Følg Dorte Grenaa's nye side
KPnet 19. august 2015Se også


Forsvar retsforbeholdet: Stem nej den 3. december!
KPnet 21. august 2015

Folketingets EU-flertal forbereder tilslutning til EU’s Forenede Stater – uden at fortælle danskerne det
KPnet 5. august 2015

Britisk afstemning i 2016: Danskerne bør også have en folkeafstemning om EU-medlemskab
KPnet 26. juli 2015
Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen og KPnetTV - Se KPnetBlogs her
Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

Netavisen 22. august 2015