Fremtidssikret velfærdAf Kommunistisk PolitikDer er en gruppe hvis velfærd ikke er blevet skåret ned under SR(SF) regeringen: Nemlig erhvervslivet, der også blev forgyldt af Løkkes og Foghs VKO-regeringer. Her er velfærden fremtidssikret.

 
Den socialdemokratisk ledte regering har fulgt og videreført Venstres nyliberale økonomiske politik. Tag milliarderne fra de fattigste og fra arbejderne og lad dem ruller over i pengekasserne hos de rigeste.

Regeringen har gennemført 2 vækstpakker i 2013 og 2014, der alene gav erhvervslivet adskillige milliarder kr. direkte fra statsbudgettet.

’Rød’ og blå blok har i fællesskab gennemført og sikret milliardtilskuddene til erhvervslivet. De har også været enige om - og vil stadig være det efter valget - at finansieringen være krone for krone og ske gennem nyliberale (nedskærings-)reformer.

Dagpengereformen, skattereformen, efterlønsreformen, kontanthjælpsreformen, SU-reformen, sygedagpengereformen, førtids- og fleksjobreformen har direkte og indirekte finansieret den fremtidssikrede velfærd for erhvervslivet og de rigeste milliardærfamilier.

Reformerne, der for alvor slår igennem de kommende år, vil fortsat finansiere de riges velfærd.

Dette har begge blokke kaldt økonomisk nødvendig krisepolitik. Nu, hvor de har erklæret krisen for slut, kalder de det investering i fremtidssikret velfærd.

Den såkaldte ’ældrebyrde’, ’ungdomsbyrde’, ’arbejdsløshedsbyrde’, ’kontanthjælpsbyrde’, ’flygtningebyrde’ er i virkeligheden en klassebyrde, der pålægges arbejderklassen. Borgerskabet og detss ragen til sig af landets og arbejdets rigdomme er den egentlige byrde.

Der mangler i den grad et virkeligt alternativ i folketinget, der klart og uden at ryste på hånden vil kræve de nyliberale asociale nedskæringsreformer, vendt mod befolkningen, og velfærds-gavepakke-reformerne til gavn for erhvervslivets top rullet helt tilbage!

I den aktuelle valgdebat vil De Radikale have flere reformer af samme slags ”For at ruste sig til næste krise”!.

Dansk Folkeparti lover et midlertidigt reformstop ”så folk lige kan trække vejret”, uden at sige et ord om hvor længe - og hvad der yderligere skal lægges til de nedskæringsreformer, de selv står bag.

Enhedslisten vil have en ny dagpengereform, men er bekymret for hvad den kan blive til , når den ikke må koste mere. Alternativet vil gerne have lidt mere empati med ind i socialpolitikken. Og alligevel peger de alle på en blå-rød eller en rød-blå ny regering og en statsminister – uanset hvem - der forgylder de rige med nyliberale nedskæringsreformer. Det har de bevist.

 

Se også

Tema: Folketingsvalg 2015

Hverken ’rød’ blok eller blå blok: Byg et folkeligt og revolutionært alternativ
Netavisen 30. april 2012
Dette er en artikel fra kpnet.dk - Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til
kpnet, facebook KPnetavisen samt KPnetTV -

Find KPnetBlogs
her og twitter her

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne APK


- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 29. maj 2015