Sverige spionerer for USA


Det svenske FRA (Forsvarets Radioanstalt) er en slags søsterorganisation til det danske FE ( Forsvarets Efterretningstjeneste) med speciale i  elektronisk efterretningsvirksomhed.  FRA indgår i et tæt samarbejde med det amerikanske NSA om udstrakt spionage. Blandt andet mod Rusland. FRA-loven  fra 2008 mødte voldsom modstand i den svenske offentlighed.

 


FRA's datatrafik - Klik for større billed

 

De værste forventninger hos modstanderne af FRA-loven, som Reinfeldt-regeringen gennemtrumfede i 2008 med virkning fra 1. januar 2009 trods massive folkelige protester, er blevet mere end bekræftet af nye afsløringer fra whistlebloweren Edward Snowden, som er offentliggjort af det svenske stats-TV SVT i programmet ’Uppdrag Granskning’.

FRA er officielt en civil myndighed, der hører under det svenske forsvarsministerium og arbejder for regeringen. Den spionerer på al elektronisk data, som passerer Sverige  og som den kan få adgang til – og overlader informationerne til den amerikanske spiongigant NSA.  

Det har blandt andet betydet, at USA har fået data om Rusland, som NSA selv betegner som ’enestående’.

I et af de nu offentliggjorte dokumenter fra Edward Snowden, dateret så sent som 18. april i år (2013) hedder det:

The FRA provided NSA (...) unique collection on high-priority Russian targets, such as leadership, internal politics”.

(Dansk oversættekse: ”FRA forsynede NSA (...) med en unik samling om højt prioriterede russiske mål, som f.eks. ledelsen og  indenrigspolitik”).
Under rubrikken “WHAT Partner provides to NSA” (”Hvad partneren (Sverige) forsyner NSA med”) anføres “Unique intelligence on Russia”. (”Unik efterretning om Rusland”).

Betydningen for amerikanerne af den svenske spionage mod Rusland understreges bl.a. af en instruks til NSA-repræsentanter i forbindelse med et møde med FRA’s ledelse:

”Thank Sweden for its continued work on the Russian target, and underscore the primary role that FRA plays as a leading partner to Work the Russian Target, including Russian leadership, (…) and (…) counterintelligence. FRA’s cable access has resulted in unique SIGINT reporting on all of these areas.”

(Oversættelse: ”Tak Sverige for dets fortsatte arbejde med det russiske mål, og understreg den primære rolle, som FRA har som en ledende partner i Arbejdet med det Russiske Mål, indbefattet det ledende lag, (...) og (...) kontraspionage. FRA’s kabeladgang har resulteret i unikke SIGINT-efterretninger på alle disse områder.’ – SIGINT er indsamling af efterretninger fra elektroniske signaler)


Sverige spionagepartner for USA på linje med UK og Israel

Det vakte stor opmærksomhed i Sverige, da den britiske journalisten og forfatter Duncan Campbell i et interview med avisen Dagens Nyheter tidligere i år på basis af Snowdens læk konstaterede, at den upolulære FRA-lov fra 2008 blev til i et internationalt samarbete mellem USA, Storbritannien og Sverige.

I interviewet siger Campbell:
- Når man lægger alle brikkerne i puslespillet sammen, bliver det tydeligt at Sverige arbejdede sammen med USA og UK med det formål at skabe nye love for masseovervågning på nettet. Sveriges nye love fra 2008 er sammenfaldende med den såkaldte Fisa Amendment Act i USA,  som vi nu ved  anvendes til at åbne hele den amerikanske del af internettet for overvågning. I Storbritannien blev lignende love lagt frem, men de blev stoppet. Overvågning på internet forekom også inden da, men i mindre skala och med mindre kapacitet. Den samordnede plan om at legalisere efterretningstenesternes tilgang til internet gennemførtes omkring  2008 och flere lande er siden fulgt  efter.

Campbells konklusioner bekræftes altså af de nye dokumenter, som Uppdrag Granskning har fået i Brasilien  fra journalisten Glenn Greenwald, som den i Rusland eksilerede tidligere NSA.medarbejder Edward Snowden har betroet offentliggørelsen.


FRA-loven i nyt lys

Da FRA-loven blev kørt igennem den svenske rigsdag i 2008 var der ingen tale om udlevering af data til USA eller samordning med andre efterretningstjenester. Men protesten i befolkningen var omfattende, og f.eks. næsten alle rigsdags-partiernes ungdomsforbund var imod. Den blev vedtaget med et snævert flertal - med 143 stemmer mod 138 (og 1, der undlod, mens 67 rigsdagsmedlemmer var fraværende).

FRA-loven var angiveligt nødvendig af hensyn til svensk sikkerhed og skulle kun bruges til mod udlandet og udlændinge, ikke mod svenske borgere. Det er tidligere blevet afsløret, at FRA også foretager en massiv overvågning af svenskere på nettet. Og nu viser det sig, at selve loven med den ekstremt omfattende adgang til overvågning – som ikke har et dansk modstykke – simpelthen er blevet til på opdrag fra USA.

Den svenske professor i efterretningsanalyse Wilhelm Agrell  forklarer den amerikanske interesse for FRA sådan:
– Der findes visse kommunikationscentraler fra Rusland som egentlig kun kan tappes via Sverige. Der ser man også hvor betydningsfuld, i et meget større perspektiv, hvor centralt det er med FRA-loven og FRA’s adgang til trafik som går via kablerne.

Sverige fastholder officielt sin neutralitetspolitik. Men den er ikke reel, ligesom den ikke var det under den kolde krig, da det var Sovjetunionen som var Målet.

På område efter område er Sverige integreret i NATO og amerikansk strategi – i en grad så det har en stjernerolle i den amerikanske globale elektroniske spionagevirksomhed.

Alt sammen hemmeligholdt for befolkningen.


Se også

Big Brother Obama indgår nyt militært samarbejde med de nordiske lande
Netavisen 5. september 2013

Sverige demonstrerer: Nej til Big Brother Obama
Netavisen 2. september 2013

NATO's militarisering af Europa: Slut med den nordiske neutralitet
Af Rick Rozoff
Netavisen 30. juli 2009


Netavisen 5. december 2013