Landsdækkende aktionsdag mod ghettoplanen – et angreb mod ALLE beboere i den almennyttige boligsektor!

Slut op om om den landsdækkende aktionsdag i Århus, Odense og København den 28. september 2019. Ghettoplanen er ikke blot en hetz mod de fattige, uuddannede og folk af ikke vestlig herkomst – det er også en en underminering af ideen om alle bør have ret til en bolig med en rimelig husleje. Det er et frontalt angreb mod alle beboere i den almennyttige boligsektor!

Efter at de groteske konsekvenser af ghetto-planen nu klart fremstår, er enhver tvivl om at der her er tale om, et diskriminerende overgreb mod den almene boligform fjernet.

Hen over hovederne på beboerne i de boligområder, der efter rigide og dybest set menneskefjendske kriterier, har fået betegnelsen “Hård ghetto” skal gode boliger rives ned eller sælges og omdannes til dyr privat udlejning, og nuværende beboere tvangsforflyttes. Selv i boligområder der endnu ikke er på den hårde liste er man begyndt at tvangsflytte, af frygt for at ende på regeringens liste over “ hårde ghettoer”.

Som eksempelvis i Helsingør, hvor 300 ud af 1080 beboere i boligområdet Nøjsomhed skal smides ud, så der kan blive plads til nye beboere på over 50 år med arbejde og uden børn.

I Odense og København stiller boligforeninger og kommuner nu krav til indkomst og uddannelsesniveau hos ansøgere, der gerne vil bo i områder, der har risiko for at blive en ghetto eller lige frem en hård ghetto. Det viser i praksis meget tydeligt at ghettoloven alene er udtryk for borgerskabets fordomsfulde angreb på fattige og arbejdere. (Se her).

En lovliggjort hetz mod fattige, uuddannede og folk af ikke vestlig herkomst er igangsat. Desuden er det også en underminering af ideen om alle bør have ret til en bolig med en rimelig husleje. Det er et generelt angreb rettet mod alle beboere i den almennyttige boligsektor!

Hermed en opfordring til at tilslutte sig den Landsdækkende Almen Modstand aktionsdag i Århus, Odense og København den 28. September 2019.

Århus: 13-15 på Rådhuspladsen, 8000 Aarhus C – Bevar de Almene Boliger – afskaf ghettolovene. Facebook event for Århus klik her

Odense: 14-15.30 taler og protest, på det grønne areal mellem Fyrreparken og Vollsmose Torv – Ja til opbygning og frihed – Nej til nedrivning og tvang – Facebook event for Odense klik her

København: 13-16.30. Solidaritet med alle beboere truet af tvangsflytning! – Solidaritet med Mjølnerparken og Tingbjerg! – Vi flytter os ikke! 13.00 Start i Mimersparken, efter taler her går menneskekæde til de salgstruede boliger i Mjølnerparken gård 2 og 3, 2200 Nørrebro. 14.30 Afgang med cykelkaravane og bus til Tingbjerg. – Facebook event for København klik her


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne