Advarsel: Det nordiske overenskomstsystem under pres fra EU

– Kommissionsformand Barroso bevægede sig som katten om den varme grød under den farceagtige debat, udtaler professor dr. jur. Ole Krarup fra Folkebevægelsen mod EU om EU-parlamentets debat tirsdag om EU-komissær McCreevys udtalelser om det nordiske aftalesystem i forbindelse med den svenske Vaxholm-konflikt. EU-kommissionen angriber de tilkæmpede faglige rettigheder.

Ole Krarup, mangeårig professor i arbejdsret ved Københavns Universitet og medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen, kommenterer dagens parlamentsdebat i anledning af kommissær McCreevy’s udtalelse om, at “den skandinaviske type af kollektiv-aftaler er i modstrid med EU’s lovgivning om arbejdskraftens frie bevægelighed“, således :

– Den nordiske overenskomstmodel garanterer fagbevægelsens ret til at kæmpe for anstændige løn- og arbejdsvilkår, om fornødent ved strejke, blokade og andre kampskridt over for arbejdsgivere, der ikke har overenskomst, ikke mindst virksomheder, der forsøger at importere billig østeuropæisk arbejdskraft.

– Fagbevægelsens aktionsret – og dermed det samlede overenskomstsystem – angribes nu åbenlyst af kommissær McCreevy. Under parlamentsdebatten blev kommissionsformand Barroso afæsket en forklaring. Den kom ikke. Under den farceagtige debat bevægede Barroso sig som katten om den varme grød, godt dækket ind af EU’s svulstige retorik.

– Men konflikten mellem EU-kommssionens benhårde ny-liberalistiske satsning på arbejdskraftens frie bevægelighed og fagbevægelsens hævdvundne rettigheder kan ikke bortforklares, eftersom importen af udenlandsk arbejdskraft skyldes, at arbejdsgiverne kan købe den billigere; og det kan arbejdsgiverne ikke, sålænge samfundet respekterer fagbevægelsens krav, om at de nationale overenskomster skal overholdes.

– Denne konflikt ligger bag det omstridte forslag til servicedirektiv. Forslaget (der forventes behandlet i parlamentets januar-samlingen) bygger på, at det er hjemlandets og ikke arbejdsstedets lønregler der skal gælde for udenlandske lønarbejdere.

– Kommissionens angreb på den velfungerende nordiske arbejdsmarkedsmodel – og i særdeleshed de faglige rettigheder – rummer et dystert forvarsel om, hvad fagbevægelsen kan vente sig.

Se også
EU angriber kollektive overenskomster og konfliktretten – Dansk fagbevægelse må gøre oprør
Netavisen 7.10.2005

Netavisen 26. oktober 2005


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne