Tunesiens Arbejderparti: Hvad vi tænker om den ny forfatning

 

 

Det tunesiske parlament vedtog d. 25. januar en ny forfatning med et stort flertal. Vi bringer et sammendrag af Tunesiens Arbejderpartis (POT) vurdering af forfatningsteksen, der er blevet til på baggrund af en meget stor folkelig mobilisering. POT ser forfatningen som et kæmpemæssigt demokratisk fremskridt, trods forbehold på enkelte områder. Tunesiens Arbejderparti er medlem af den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.

 

Af Tunesiens Arbejderparti


Arbejderpartiet såvel som Folkefrontens og Den Demokratiske Oppositions delegerede har alle stemt for forfatningsteksten, selvom de havde forbehold overfor formuleringen af bestemte artikler.

Vi synes, at den endelige version af forfatningen som helhed er tilfredsstillende. At den er langt bedre end den, der var gældende før - fra 1959 og frem til Ben Ali blev afsat. Især at de værste sider af den tekst, som de regerende islamister og deres forbundsfæller forberedte og præsenterede, er blevet forhindret.

De ønskede at annullere de fremskridt, der var i den gamle forfatning, hvor små de end kunne synes. Blandt andet angående kvindernes rettigheder.

De ønskede at indskrive “sharia” (Koranens love) som den eneste kilde til lovgivning i Tunesien (i forfatningen) og nægtede at lægge vægt på menneskerettighederne.

De ønskede at gøre islam til statsreligion og dermed etablere en religiøs stat.

De ville revidere lige rettigheder for mænd og kvinder og definere kvinden som et supplement til manden og ikke som et ligestillet individ.

De ville fastslå, at det tunesiske barns opdragelse skal være fast forankret i den arabisk-muslimske kultur og afviste idéen om åbenhed overfor andre sprog og kulturer.

De ønskede at indføre et parlamentarisk system, hvor al magten skulle være koncentreret i premierministerens hænder. Altså med en marionetpræsident uden et egentligt magtgrundlag og ikke valgt gennem almindeligt valg. Præsidenten skulle i stedet udnævnes af parlamentet.

De ville installere et Øverste Islamisk Råd, der skulle have kontrolret over alle lovtekster.

De demokratiske partier og civilsamfundet måtte føre en hård kamp omkring alle disse punkter for at tvinge en tilbagetrækning igennem. Aldrig tidligere har Tunesien oplevet en så intensiv og engageret mobilisering, som det skete i 2013.

Baseret på deres flertal i den grundlovgivende forsamling ville islamisterne forsøge at sætte deres magt igennem og håndhæve en tekst, der ikke kun havde berørt statens karakter, men selve karakteren af samfundssystemet.

Med de forenede anstrengelser fra et mindretal af de demokratisk delegerede, understøttet af en aldrig tidligere set folkelig mobilisering - der overgik selv den som førte til diktatorens omstyrtelse - kunne folket endelig sætte sig igennem.

Hvad der er særlig vigtig i den nye forfatning er, at den baserer sig på inddragelse af uafhængige regulerende instanser, der gør den tunesiske stat til en retsstat. Disse instanser er:

Forfatningsdomstolen, der ikke eksisterede tidligere, og som i årevis har været et demokratisk krav.

Det øverste råd for retsvæsenet, der er valgt af dommerne, hvor alle dets medlemmer tidligere blev udnævnt af republikkens præsident.

Den øverste uafhængige valgkommission, der vælges for 6 år og ikke eksisterede tidligere, fordi der ikke har fundet demokratiske valg sted i Tunesien siden uafhængigheden.

Den øverste myndighed for kommunikation og medier.

Ligestillingen imellem mand og kvinde er også forankret i forfatningen og selv i forhold til lige fordeling af kandidater i de enkelte valgområder.

Dette er de stærke punkter i den nye forfatning. Men vi vedbliver at være på vagt for at sikre, at disse almene principper kommer i anvendelse, og for at forhindre at underordnet lovtekst kommer i modstrid med de principper, der er nedfældet i forfatningen.


Artiklen er oversat af Kommunistisk Politik fra Tysk fra Arbeit Zukunft, på basis af PCOF`avis “La Forge”

Tunesien: Was wir über den Verfassungstext denken
Arbeit Zukunft 8. februar 2014

Læs også

Tunesien: Overgangsregering og ny forfatning
Netavisen 14. januar 2014

De progressive kræfter i den arabiske verden må koordinere deres virksomhed
Netavisen 14. januar 2014

Folkefronten dannet i Tunesien: Revolutionen går videre
Rapport fra et besøg hos Tunesiens Arbejderparti og den nydannede tunesiske folkefront
Netavisen 30. november 2012

Tunesien: Fra spontane protester til regulær opstand
Kommunistisk Politik 13.01.2011
Netavisen 12. februar 2014