PCE(m-l) om arbejdsmarkedsreformen

Udtalelse fra Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister)
Sekretariatet

Madrid den 11. februar 2012


Generalstrejke mod arbejdsmarkedsreformen, Rajoy-regeringen og EU's nyliberale diktater Madrid 29. marts 2012

Fredag den 10. februar vedtog ministerrådet en ny arbejdsmarkedsreform i sammenhæng  med den økonomiske krise og en arbejdsløshed på 3.5 millioner mennesker.

Denne reform er ”udpræget aggressiv” (ifølge De Guindos,  økonomiministeren i Rajoy-regeringen) over for arbejderne.

Den gør det lettere at fyre folk og sænker omkostningerne derved, hvad der kun vil medføre flere fyringer, større arbejdsløshed og skærpe krisen.

Men frem for alt er det et direkte angreb på kernekraften i organiseringen af arbejderne, fagforeningerne, og selve ideen om fagforeninger, fordi den garanterer, at de kollektive aftaler på virksomhedsniveau går forud for og fjerner kollektive overenskomsters forrang. Den tillader arbejdsgiverne at undergrave de kollektive overenskomster… og tilstår arbejdsgiverne alle forrettigheder vedrørende arbejdsforholdene.

Det viser endnu en gang tydeligt, hvem der holder magten i dette land i deres hule hånd. Det er oligarkiet i spidsen for arbejdsgiverne og finansverdenen, som udnytter institutionerne og alle regimets midler til at påtvinge det overvældende flertal af samfundet sin vilje, med tragiske sociale følger.

Et regime gennemtæret af korruption og ærgerrighed, der mister stadig mere legitimitet i folkemassernes øjne. Et regime, der ikke er i stand til at indfri de mest elementære former for demokrati, med strukturer, der er arvet fra Franco-tiden, som begunstiger korruption og tyveri og straffer de, der vover at stille spørgsmål ved francismen og dens efterfølgere.

Det er påtrængende nødvendigt at starte en mobiliseringsproces, hvori alle venstreorienterede organisationer bør og skal inkluderes. En bevægelse, der river store dele af befolkningen med sig, en front mod de fortsatte angreb, som vi udsættes for, for at organisere og styrke de arbejdende klasser og for at samle kræfterne til de kommende kampe.

Mobiliseringen og folkemassernes kamp med arbejderklassen i spidsen er en bydende nødvendighed - for at nå frem  til at kunne styrte denne kaste af spekulanter, parasitter og korrupte tyveknægte og deres regering -  en regering, der kvæler os og truer os på vores blotte eksistens.

Det er nødvendigt for at skabe nye politiske rammer, hvor vi kan tage hul på de grundlæggende problemer i vort samfund.

Dette mål bør de progressive og venstreorienterede kræfter føre an i, og vi bør arbejde i fællesskab og i stort format, hvis vi vil forbedre situationen for de arbejdende og forbedre vort folks levevilkår.

Den politiske kamp må sættes i forsædet.

Ned med finansoligarkiet og dets monarki!

For den demokratiske og føderalistiske Folkerepublik!

Se også

Spanien 29. marts: Arbejderklassen manifesterer styrken i sine retfærdige krav

Netavisen 11. april 2011