Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 

Working Poor i 'Nyttejobs':
Tvangsarbejde til 47 kr. i timen

Mette Frederiksen og SRSF-regeringen er i færd med at skabe en stor gruppe ’Working poor’ af tvangsudskrevne løntrykkere

Tvangsarbejde til 47 kr. i timen. 37 timers arbejdsuge men uden normale overenskomstmæssige rettigheder. Det lyder som et skummelt østarbejder firma. Men det er beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nyeste bidrag til at sikre billig arbejdskraft - uanset de menneskelige omkostninger.

Og så er de 47 kr. i timen endda pænt sagt. For med den nye Kontanthjælpsreform er der lagt op til lavere satser, der skal udgøre lønnen for tvangsarbejde i de såkaldte ”Nyttejobs”.

For bare et halvt år siden skar selvsamme minister Frederiksen dagpengeretten væk for alene i år omkring 30.000 arbejdsløse. Nogle mister helt eksistensgrundlagt, andre ryger ned på kontanthjælp.

Næste skridt ifølge regeringens reformforslag er, at de nu skal sendes ind på arbejdsmarkedet som løntrykkere, der kan skubbe næste hold ud. I dag tvinges unge under 30 i tvangsaktivering, hvis de modtager kontanthjælp. Det skal nu gælde alle.

Som reformforslaget ligger nu, skal man enten finde en ”praktikordning” i et privat firma, hvor man arbejder for sin kontanthjælp,  eller man skal  sendes  ud i offentligt ”nyttejob”. 

For en enlig kontanthjælpsforsørger giver det en timeløn på 47 kr. i timen. Det er det halve af mindstelønnen for en ufaglært rengøringsarbejder. Både FOA og 3F advarer mod, at det vil komme til at koste regulære job med den billigere arbejdskraft.


Kommafejl !

Da regeringen lavede sin dagpengereform løj de om tallet for, hvor mange det vil ramme. 30.000 mennesker alene i år i stedet for 3.000. Det kalder de nu arrogant en kommafejl!

Regnestykket for hvor mange kontanthjælpsmodtagere ,der skal i tvangsarbejde i ”nyttejobs”,  ser ud at lide af samme underdrivelse. Nogle eksperter anslår tallet til 10.000 om året – andre til 23.000 mennesker om året.

Det er kommunerne, der skal oprette de mange ”nyttejob”. For nogle kommuner vil det dreje sig om mange tusinde job.

I Ishøj er 7 % af arbejdsstyrken på kontanthjælp;  i Fredericia er det 5,5 % - og det er ikke de højeste tal i landet. Mange kommuner siger allerede nu, at det bliver næsten umuligt at finde de mange job.

Hvis man da ikke skal tilbyde folk deres gamle job, de lige er fyret fra – men nu på kontanthjælp.

Hvad skal folk lave i ”nyttejob”?  

Mette Frederiksen melder arrogant ansvar forbi og siger bare: ”Det må kommuner løse, men når vi kigger ud af vinduet, så er der masser af opgaver der ikke bliver løst.”

Med regeringens nye Vækstplan.dk, der vil skære i det offentlige, vil der blive endnu flere.

Det er en gennemtænkt og næsten altomfattende plan, ned til den mindste detalje, og den er allerede ved at blive ført ud i livet.


Top 5 kommunale nyttejob

Ifølge en undersøgelse Dr.dk. Pengemagasinet har lavet, er de job kommunerne peger på:

  1. Arbejde i folks haver, offentlige parker, anlæg og naturområder (kaldet naturpleje)

  2.  Arbejde på plejehjem og ældreområdet og børneinstitutioner, hvor der mangler varme hænder (omsorgshjælper)

  3. Rense strande, så de ser pæne ud i turistsæsonen

  4. Samle skodder, skovle sne, feje gader, vaske skilte (kaldet by-rengøring)

  5. Hjælpe til i frivillige foreninger

De sidste kunne lyde fornuftigt. Hvis ikke vi lige havde hørt kulturminister Marianne Jelved sige, at de frivillige foreninger med den nye folkeskolereform skal ind på skolerne og være en aktiv del af de såkaldte aktivitettimer (der hvor børn i dag er i SFO  og hvor der er pædagoger ansat)


Ny struktur på arbejdsmarkedet

Mette Frederiksen siger, det kun bliver de ’ressourcestærke jobklare’, dem man med et koldt teknokratord kaldes match 1, der skal sendes i ’nyttejobs’. Formanden for Foreningen af Socialchefer anbefalede i sidste uge, at nyttejob især målrettes til de såkaldte ressourcesvage.

Det vil betyde langt flere i tvangsarbejde end allerede foreslået.   

"Det er klart, at der er en øvre grænse for, hvor mange særjob kommunerne kan skabe. Man skal ikke ret meget højere op, medmindre man vil til at nytænke selve strukturen på det danske arbejdsmarked,"
siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg,

Og mon ikke det er der, hunden ligger begravet?


Satser for kontanthjælp skal næsten halveres

Regeringen foreslår at satserne for unge under 25 år fremover skal gælder for alle under 30 år. Det betyder for hjemmeboende: 3.265 kr. om måneden og for udeboende: 6.767 kr. Vel at mærke før skat.

Det er disse beløb , som er satserne for unge under 25 år her i 2013.

I dag får enlige over 25 år. 10.500 kr. om måneden, og hvis man er forsørger 13.952 kr.

Netavisen 21. marts 2013