Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 

Seks timers arbejdsdag: Et centralt krav i kvindernes kamp

Mange kvinder vælger deltid, fordi de prioriterer børn og familie højere end karriere. Sådan lyder det tit i mediernes klasseløse verden

Kommunistisk Politik 3, 2013

I disse år brydes arbejdstiden op på mange måder i fleksibilitetens og den hellige konkurrenceevnes navn. Samtidig kommer rigtig mange offentligt ansatte til at opleve endnu en runde med fyringer og at blive varslet ned i tid, fordi de kommunale budgetter skal skæres.

Der er god grund til, at kravet om en seks timers arbejdsdag med en højere løn igen bliver et centralt kvindekrav (og i øvrigt også mandekrav).

Mens arbejdsgiverne og regeringen presser på, for at vi skal arbejde mere og længere, er antallet af kvinder på deltid de sidste ti år igen steget markant, til 38 %. Og som en ny EU-tendens stiger også andelen af deltid i mandejob (1999-2009, ifølge tal fra EUROfound 2011).

Arbejdsmarkedskommissionen drømmer om tyske tilstande, hvor nærmest al vækst ligger i deltidsjob, og hvor fleksibiliteten er udvidet til, at en arbejder har to forskellige deltidsjob for at kunne forsørge sig selv, eller et kombijob på to arbejdspladser.


Ned med arbejdstiden

Et modkrav må være at få den generelle arbejdstid sat ned for alle. Samtidig skal timelønnen sættes tilsvarende op, så der ikke sker løntab, altså fuld lønkompensation.

Det er den daglige arbejdstid, der skal sættes ned. Som arbejdskraft yder vi i dag langt mere i vores arbejdstid end tidligere. Der stilles større krav, arbejdet rationaliseres og effektiviseres. Vi kan mærke det på tiden og kræfterne til børn, familie og fritid – og på helbredet. Arbejdsgiverne og aktionærerne kan mærke den stigende indsats i form af øget produktivitet og profit.

Trods kriser er der skabt så meget merværdi af vores arbejde, at nedsættelse af arbejdstiden med fuld lønkompensation vil være mulig, på profittens bekostning.

Kravet om generel nedsat arbejdstid til seks timers arbejdsdag må sammenkobles med krav om fjernelse af de mange angreb på arbejdstiden, hvad enten vi oplever dem gennem regeringens lovgivning, såsom den tvungne forhøjelse af pensionsalderen, eller gennem arbejdsmarkedets overenskomster.  


Tre årsager til deltid


Alene blandt social- og sundhedspersonalet i FOA arbejder 70 procent på deltid. Medlemsundersøgelser viser, at der tre hovedårsager til dette.

Rigtig mange småbørnsmødre må vælge deltid for at forsøge at få arbejde, børn og familie til at hænge sammen. En stor del af disse kommer aldrig på fuld tid igen, selv om de senere ønsker det.

Mange på deltid oplever, at de skal præstere det samme som tidligere, så selvom de har færre timer, er de mere drænet for kræfter, når de går derfra.

En fjerdedel af de deltidsansatte medlemmer kan ikke komme på fuld tid, selv om de gerne vil. Der er ikke fuldtidsstillinger at få længere. Ikke mindst i den kommunale sektor og sundhedssektoren er rigtig mange fuldtidsjob blevet til stillinger på 32 eller 28 timer, eller mindre.

En femtedel har simpelt hen ikke kræfter til at arbejde på fuld tid længere og har valgt deltid som led i en selvfinansieret, helbredsbetinget tilbagetrækning.

Andelen af kvinder på deltid er nøje tilpasset kapitalens behov for arbejdskraft.

I 1970'erne steg det fra 29 % til 48 % med udviklingen af den offentlige sektor. I løbet af 1980'erne og 1990'erne faldt kvindernes deltidsarbejde ned til 22 % i takt med højkonjunkturer og øget og bedre daginstitutionsdækning.

I det sidste årti er andelen af kvinder på deltid steget igen, proportionalt med forringelser på arbejdsmarkedet og daginstitutionerne.

I dag er der flere kvinder, der må eksistere med en deltidsstilling, end der var i 1967, hvor tallet lå på 29 %.

Retten til et arbejde, hvor kvinder kan forsøge sig selv og børnene, kræver en generelt nedsat arbejdstid med højere løn.

KP3, 2013

KPnetTV: Reportager fra 8. marts 2013 i KøbenhavnNyliberale ballademagere på slotspladsen

Se videoen her

 

 

For retten til at bestemme over sin egen krop
Skt. Hans Torv

Se videoen her

 

 


Se ogsåDet kæmper kvinderne for 8. marts 2013

Arbejderpartiet Kommunisterne

Kvindespørgsmål 2013
Kommunistisk Politik 2, 2013

Miss Perfekt 8. marts 2013
Kommunistisk Politik 2, 2013

Højere løn er de varme hænders topkrav ved OK13
Netavisen 7. februar 2013

Netavisen 12. marts 2013