Ud af den røde kultur-tørke: Kristian Dalgaard og ’Lykkelands lænker’


Samfundskritik er ikke længere tabu i tidens litteratur. De politiske sange og den politiske kunst er tilbage, og nu kommer også den politiske digtning

 

Kritian Dalgaard - Lykkelands lænker

 


Den store digtsamling ’Lykkelands lænker’ fra Oktober Forlag er et fint eksempel på, at lyrik,  politik og samfundskritik ikke er hinandens modsætninger.

Forfatteren er den 30-årige Kristian Dalgaard.

Han er elektriker og bedst kendt som video-dokumentarist og frontmand på KPnetTV, men debuterer nu som lyriker.

Han beskriver sig selv som ’ barn af fattig-firserne samt en smed og en ufaglært arbejder’.

På spørgsmålet om, hvad han vil med sine digte,  siger han:

-  Med Lykkelands lænker forsøger jeg at gå bag om nogle af de ting, vi støder på eller hører om i hverdagen, menneskers problemer, sorger og glæder.
Ikke mindst at de problemer,  jeg ser som samfundsproblemer, altid individualiseres og gøres til den enkeltes problem. Det sker i et omfang, så det fremstår som om det er mennesket selv, der er problemet.

- Samlingen er på samme tid en slags opsamling på nogle tanker og følelser hen over en årrække som politisk aktivist. På den måde har jeg også ville skabe et samspil mellem hverdagens problemer og den progressive bevægelses problemer, men især den progressive bevægelses bud på løsninger.


Kistian Dalgaard

Kristian Dalgaard

 

Sp: Hvordan har du arbejdet med bogen?

KD:
-Jeg har forsøgt at studere og samle op, kan man sige, på flere af de digtere, den progressive bevægelse har fostret. Især danske digtere som John Max Pedersen, B.C. Andersen, Carl Scharnberg, Nexø m.fl. Men jeg har også forsøgt at skue lidt til Brecht, Neruda og andre.

- Der er meget at hente fra deres tekster, og i en situation som den nuværende, med en slags rød kultur-tørke, var det naturligt at søge den vej. Jeg går oftest til ting med en videnskabelig tilgang, og da jeg ville forsøge mig ud i socialistisk realisme, faldt det naturligt at lave en slags status, prøve de mange former af, inklusive ældre mere klassiske digt-former… Så glæder jeg bare mig til responsen.

Sp: Hvem er bogen skrevet til?

KD: - Det vil være nemmere at sige hvem den ikke er til, de kan tælles på et par hænder. Jeg har prøvet at skrive til de mange, men uden hverken minerva-modellen eller målgruppe-tænkning. Det duer ikke, sådan noget.

- Der er mange forskellige digte i samlingen, og derfor noget for flere slags smag. Til dels på grund af forsøget på en opsamling og en status. Men også min egen lyst til at prøve mig selv af og så udforske digterkunstens rammer i 2013.

Forresten er Kristian Valby-dreng. Efter nogle års afstikker til Nørrebro bor han nu i Sydhavn. Og laver digte med stor bredde og vidt udsyn.Kristian Dalgaard præsenterer digtene den 13. december kl. 16 i Oktober, Vesterfælledvej 1B, 1750 Kbh V

Se mere her


Tre lyriknyheder fra Oktober Forlag (pdf)


Netavisen 13. december 2013