Køb eksamen til tiden:
Normal EU-uddannelsespraksis


Køb gode karakterer og kom forrest i køen.  Sådan lyder det fra private firmaer som ASPIRI A/S.  Der  tjenes penge  på ringere studieforhold og eksamensangst. Torsdag demonstrer uddannelsesorganisationerne foran Christiansborg.

Fra demonstration mod SU-nedskæringer 28. februar 2013


Der er store penge at tjene på studerendes eksamensangst og pres for stadig højere karakterer. Flere år i træk har undersøgelser fra fagforbundet Djøf vist, at et stigende antal studerende betaler for ekstra undervisning ved siden af deres studier. 

Stadig ringere undervisningsforhold og færre undervisningstimer, skarpere normeringskrav og et stigende karakterræs  er nogle af konsekvenser af skiftende blå-røde regeringers uddannelsespolitik.  Det har fået studerendes stress og utryghed til at blive en god forretning for private.

De studerende frygter, at den nye studiefremdriftsreform, som pålægger de forskellige uddannelsesinstitutioner at få de studerende hurtigere igennem og de bebudede store nedskæringer på  dette års finanslov på op til flere tusinde kr. pr. studerende vil accelerere denne udvikling yderligere. 

Blandt andet dette har fået uddannelsesorganisationerne og andre ungdosmorganisationer til at indkalde til demonstration torsdag den 9. oktober kl. 16 foran Christiansborg for

Se

Unge kræver handling - for uddannelse, job og bolig!I Helle Thornings Schmidts åbningstale til folketinget den 7. oktober bebudede hun en ny gymnasiereform i forlængelse af den katastrofale folkeskolereform og den elendige erhvervsskolereform.


Våbenkapløb om karakterer

De studerende presses til stadig højere karakter for at klare sig igennem næste nåleøje. De peger derfor på yderligere en væsentlig grund til, at så mange køber privat ekstrav undervisning,  nemlig et karaktersystem, hvor der ofte gives relative karakterer i stedet for absolutte.

Det betyder at den enkeltes karakter afhænger af hvor høje karakterer de medstuderende får. Hvis alle ligger på et højt nivo bliver det sværere for den enkelte at få den eftertragtede ekstra høje karakter.

Mere end hver fjerde studerende hos Djøf har tilkøbt privat undervisning. Men undersøgelserne viser stor  variation. Færrest studerende på RUC (Roskilde Universitet) og flest på CBS (Copenhagen Business School) hvor det er omkring halvdelen af alle studerende.

At det efterhånden er normalt på danske uddannelser flugter med en europæisk tendens, hvor offentlig undervisning i stigende grad bliver en basisydelse, den studerende supplerer med privatundervisning.

Sådan lyder det fra forskningsleder på Center for Ungdomsforskning ved Aalborg Universitet Camilla Hutters, der samtidig understreger, at  den stigende brug af privatundervisning rider på den bølge af new public management, der skyllede ind over uddannelsessektoren omkring årtusindeskiftet.

Aggressiv markedsføring

Den største udbyder i Skandinavien af private eksamenskurser og træning  er aktieselskabet Aspiri. Aspiri er kendt for sin aggressive markedsføring overfor de studerende.

På studier  som CBS med mange studerende ligger der reklameflyers på borderne til forelæsningerne. Allerede få timer efter  førsteårsstuderende på økonomi havde fået en tre-døgns hjemmeopgave  udbød Aspiri et kursus i at løse opgaven. Samtidig køber firmaet  studerende til at reklamere for sig overfor deres medstuderende.

 Ifølge Aspiris direktør Stephan van Rensburg,  at det lige præcis medstuderendes anbefalinger samt firmaet gratis introduktionstimer, som først og fremmest giver studerende lyst til efterfølgende at ville betale cirka 500 kroner for et eksamensforberedende weekendkursus.

Til diskussionen om hvorvidt privat undervisning, der bliver til brugerbetaling og favorisere dem der har råd har direktøren denne kommentar:

- De studerende bruger i forvejen en del penge på fester og modevarer, og jeg synes helt ærligt, at det er positivt, at de bruger flere penge på uddannelse i stedet for på druk.

Aspiri henter  millioner hjem om året i indtjening . Mere tåget bliver det at se, hvor stort et overskud der hentes ud til aktionærerne.

Aspiris direktør  Stephan van Rensburg sidder udover i sit eget holdingselskab  Rensburg Holding ApS, desuden i firmaerne Mentor/Danmark Aps, Complet A/S.

De ansvarlige minister henholder sig til at man jo ikke kan forhindre studerende i at ville have gode karakterer. Hvis det skulle få social slagside, vil de blive bekymrede!

De uddannelsessøgende kræver til gengæld handling for bedre og gratis uddannelse.


Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

 

 

Netavisen 7. oktober 2014