Ny miljøoplysningslov på vej: Forurening skal kunne hemmeligholdes

 
Olieudslip på havet kan fremover holdes hemmeligt, hvis den ny miljøoplysningslov gennemføresRegeringen stiler mod at få en ny miljøoplysningslov igennem i Folketinget. Lovforslaget er skabt i samme ånd som offentlighedsloven, der begrænsede befolkningens muligheder for indsigt i politikernes arbejde. Også denne gang satser de på en hurtig og så lidt offentlig ekspedition som muligt.

Den nye lovs indhold er, at der skal gives større råderum for industrien og mindre kontrol, idet oplysninger om forurening skal holdes ude af offentligt søgelys. Loven vil være i strid med internationale aftaler, som Aarhuskonventionen der er en aftale mellem 40 lande om åbenhed i miljøsager.

Loven er også dårligere end den gældende lov for EU.

Hvis den nye lov bliver vedtaget kan f.eks. olieudslip på havet hemmeligholdes og det bliver i det hele taget svært at få aktindsigt i miljøsager.

Loven er skræddersyet til et erhvervsliv der drømmer om større frihed til at forurene med mindre regulering og færre erstatningskrav. En fremtid vi bl.a. kan forvente, hvis den frihandelsaftale mellem EU og USA - som regeringen også ønsker sig - bliver til virkelighed.

Loven behandles i folketingssalen 28. oktober 2013


Læs mere og skriv under mod loven her

Se også

Stop den ny offentlighedslov
Netavisen 15. april 2013

 

Netavisen 4. oktober 2013