Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 

 

Corydon vildleder om  gymnasieoverenskomst:
Flertal anbefaler Nej ved urafstemning

Finansminister Bjarne Corydon har taget gymnasielærerne til indtægt for sin kamp for en reaktionær heldagsskolereform på lærernes bekostning. Men gymnasielærerne stemmer først om aftalen fra den 3. april, og et meget stort flertal i repræsentantskabet anbefaler et nej.


Demo 20. marts 2013 i København Foto: Dan Stenberg Robles

Bjarne Corydon har gentagne gange i medierne kritiseret skolelærerne for ikke at som gymnasielærerne at indgå en aftale, der sælger de gældende arbejdstidsregler.
Men Corydon fordrejer fakta om aftalen. Den er nemlig slet ikke godkendt af medlemmerne.

Urafstemningen blandt gymnasielærerne finder sted fra den 3.-17. april. Man skal her tage stilling til den samlede aftale på AC-området for alle akademikere i staten, regioner og kommuner.

Et flertal på en enkelt i gymnasielærernes hovedbestyrelse (7 mod 6) godkendte forhandlingsresultatet. Men da gymnasielærernes repræsentantskab var indkaldt for at tage stilling viste der sig et meget klart -  næsten massivt -  flertal imod aftalen, der sælger arbejdstidsbestemmelserne.

189 repræsentanter anbefaler medlemmerne at stemme nej, 39 anbefaler medlemmerne at stemme ja og 17 repræsentanter anbefaler hverken et ja eller nej.

Begrundelsen for det store Nej-flertal lyder blandt andet sådan:

”Et markant NEJ til resultatet er det eneste fornuftige og ansvarlige signal at sende til vores arbejdsgivere. Også selv om vi via en samlet afstemning i AC alligevel kan ende med at få den nye overenskomst trukket ned over hovedet.

Vi finder det afgørende, at medlemmerne klart markerer, at den nye overenskomst ikke er acceptabel. Den vil meget nemt kunne føre til dårligere arbejdsvilkår, til arbejdsintensivering og et endeløst timetælleri uden sikkerhed for betaling af præsteret merarbejde. Med et markant NEJ giver vi vore tillidsrepræsentanter på skolerne det bedste rygstød til at indgå lokale aftaler, som vil kunne forhindre en alvorlig forringelse af arbejdsvilkår og af kvaliteten i de uddannelser, vi også brænder for.

Et NEJ vil forklare Folketinget, skolelederne og vores omverden, at den nye overenskomst bestemt ikke er noget, vi som gymnasielærere har ønsket. Vi skal ikke mødes af skoleledelser med argumentet om, at I selv har stemt for resultatet.
Derfor STEM NEJ!”


Se orienteringen fra Gymnasieskolernes Lærerforening
Urafstemning om OK13 

Der er mange andre grunde til at GL’s aftale  med finansministeriet ikke kan sammenlignes med lærernes med KL og blive taget til indtægt for KL’s og regeringens felttog mod lærerne.

Det helt grundlæggende er, at aftalen ikke er en aftale – og at gymnasielærerne forventes at sige klart nej.

Netavisen 26. marts 2013