Se flere artikler på
www.kpnet.dk

 

SU-reform reduceret til
spareøvelse og rå magt

Af Henrik Herløv Lund

SU'en er en kanonsucces og vi har i regeringsgrundlaget gjort det helt klart: Vi vil ikke beskøre SU'en. Morten Østergaard, december 2011 i Politiken.

Intro

Regeringen har forsøgt at begrunde SU- reformen med at den skulle sikre hurtigere studiegennemløb. Men SU-- forringelser øger frafald og studietider. Så forsøgte man med spin at fremstille reformen som en "Robin Hood", der tager fra de i forvejen privilegerede.

Men SU - forringelserne rammer især unge fra økonomisk og uddannelsesmæssigt dårligt stillede hjem.

Sidst, men ikke mindst hævdende man, at besparelserne skulle finansiere forbedringer af undervisningen og optagelse af flere på uddannelserne.

Men så bekendte Morten Østergaard så i Børsen 14.02.13 kulør: "Reformen" er en ren spareøvelse, der skal gå til at finansiere regerings planlagte erhvervsskattelettelser.

Men det er jordens dårligste begrundelse, for erhvervsskattelettelser er de mindst effektive instrumenter til at sikre vækst og beskæftigelse.

Faktisk vil erhvervsskattelettelser finansieret med velfærdsbesparelser og lavere offentligt forbrug her og nu KOSTE jobs.

1. SU-reform sikrer ikke hurtigere studiegennemløb

Regeringen vil forringe SU ved at beskære adgangen hertil for hjemmeboende på ungdomsuddannelse og ved at beskære det ekstra studieår. Man har forsøgt at begrunde det som en foranstaltning til at sikre hurtigere studiegennemløb.

Men begrundelsen holder ikke: Internationale undersøgelser viser tværtimod, at SU forringelser formindsker tilgangen og øger frafaldet og tvinger de studerende til øget erhvervsarbejde, som forlænger studietiden.

2. Ingen Robin Hood reform at forringe SU

Dernæst forsøgte regeringen ved hjælp af borgerlige avisredaktører som Politikens Poul Aarøe Pedersen og Berlingskes Bent Winther at skabe en god gang spin ved fremstille indgrebet som en "Robin Hood", der tager fra de privilegerede og veluddannede.

Men forskningen viser, at forringelsen af SU´en tværtimod navnlig rammer de unge fra økonomisk og uddannelsesmæssigt dårligst stillede hjem.

Det er tilgangen af de økonomisk og bogligt dårligst stillede, som bremses, og det er især dem, som falder fra ved studietidsforlængelse.

3. SU-reformen handler heller ikke om flere midler til uddannelse

Så forsøgte regeringen at fremstille SU - "reformen" som et spørgsmål om at beskære verdens bedste SU for at skaffe midler til selve undervisningen og til at optage flere i uddannelsessystemet. De studerende skulle med andre ord selv bidrage til uddannelsessystemet.

Men nu er den argumentationskæde også faldet. Nu bekender Morten Østergaard kulør: "Reformen" handler slet og - ligesom kontanthjælpsreformen - om at spare penge til finansiering af regeringens kommende buket af erhvervsskattelettelser.

4. Reformen er en spareøvelse til fordel for erhvervslivets i forvejen bugnende kasser

SU - "reformen" skal med andre ord være med til "at løfte konkurrenceevnen".

Men igen falder regeringens argumentation ynkeligt til jordens. For lettelse af selskabsskatten og af erhvervsafgifter er jordens dårligste instrumenter til at skabe vækst og beskæftigelse - mange, mange gange ringere end øgede offentlige midler.

Er der en effekt af nedsættelse af selskabsskat og erhvervsafgifter er den meget langsigtet og højst usikker. Faktisk vil erhvervsskattelettelser finansieret gennem ringere velfærd og mindsket offentligt forbrug og nu ikke skabe flere jobs, men koste flere jobs end det skaber.

I forvejen bugner erhvervslivets kasser med 160 ubrugte milliarder. Flere penge til erhvervslivet, der bare sættes ind på bankkontoen, skaber hverken vækst, beskæftigelse eller bedre konkurrenceevne.

Samtidig med at uddannelsessystemets bidrag til bedre konkurrenceevne forringes.

5. Kun ren spareøvelse og rå magt tilbage

Alle regeringens forsøg på at argumentere for sin SU - reform er med andre ord faldet ynkeligt til jorden. Tilbage er den kun den rene spareøvelse og den rå magt.

Originalartikel i pdf her
http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/SU-reformrenspareoevelse.pdf

Se også

Har vi råd? Protesterne mod SU-forringelser tager fart
Kommunistisk Politik 2, 2013

Andre aktuelle analyser af Henrik Herløv Lund (pdf)

Udsigt til endnu større kommunale merbesparelser end, hvad regeringen har indrømmet

Kickstarten er en fuser

Netavisen 17. februar 2013