Har vi råd? Protesterne mod SU-forringelser tager fart

Forringelser af SU og kontanthjælp er de næste punkter på SRSF-regeringens nyliberale EU-dikterede reformprogram. De studerende landet over ruster sig til protest og aktioner.


Protest i maj 2011 mod Løkke-regeirngens plane rom at skære SU'en

I mange EU-lande har der været omfattende protester fra de studerende mod forringelser af mange forskellige slags – fra øgede studieafgifter, forringet undervisning og nedskæringer i støttemuligheder. Generelt knokler de studerende for at gennemføre grundstudierne og videreuddanne sig yderligere: Det er måske vejen til et godt job på et kriseramt kontinent.

Det har ikke mindst betydet, at det er blevet stadig vanskeligere for børn fra arbejderklassen og mellemlagene at gennemføre højere uddannelser, hvis de ikke har økonomisk støtte hjemmefra.Studejobs hænger ikke på træerne. Og støtteordninger beskæres. Derfor bliver den sociale sammensætning på de videregående uddannelser stadig mere skæv.

Nu skal Danmark også for alvor være med på bølgen. RSF-regeringen har sat nedskæringer af SU’en på den aktuelle politiske dagsorden.  Dens opgave er at gennemføre alt det, VKO ikke kom igennem med, men bare snakkede om. Løkke-regeringens planer om SU-nedskæringer i foråret 2011 blev stoppet.

Nu skal der forringes SU for  to milliarder kr. årligt. Det skulle få de studerende til at komme hurtigere igennem.

Propagandakrigen er i gang: Har vi råd til verdens dyreste uddannelsesstøtte, spørger avisernes overskrifter. Danmark er altid verdens bedste, når der skal skæres ned.

I første omgang drejer det sig om 2 milliarder, i realiteten peanuts. Det sættes f.eks. i relief af,  at den danske medicinalgigant Novo skal betale 3,6 milliarder kr. ekstra i skat for 2011, som det har fikset væk fra regnskaberne. Aktionærernes profit skæres ikke.

Det vigtige er at få gennemført et mere fleksibelt system, hvor der konstant kan trykkes på nedskæringsknapper. Dansk Erhverv har bidraget med 13 steder, der kan trykkes på.

De studerende ruster sig til den kommende kamp. I Århus indkaldte Studenterrådet til de første protester mandag. I København protesteredes på Slotsholmen. Landet over forberedes aktioner og protester.

Faktisk er studietiden allerede beskåret med et år i gennemsnit fra 2001 til 2011. Fra 28,6 år til 27,6 år ved afslutningen.

Beskæringer af SU’en som metode til hurtigere studieforløb er afprøvet i Norge. Det virkede ikke der.

I december 2011 erklærede SU-nedskæringsminister Morten Østergaard:
”SU'en er en kanonsucces, og vi har i regeringsgrundlaget gjort det helt klart: Vi vil ikke vil beskære SU'en.”

SRSF er ikke ligefrem en kanonsucces.

I stedet for om der er råd til SU’en kan man for eksempel spørge:

Har vi råd til milliarddyre krige og oprustning?
Har vi råd til milliarddyrt EU-medlemskab?
Har vi råd til bankpakker og spekulantstøtte?

Har vi i det hele taget råd til kapitalisme?


Se også

Studerende på Aarhus Universitet: ”Rektorer udstiller egen uvidenhed med SU-forslag”
Pressemeddelelse Studenterrådet

Dansk Erhverv: 13 måder at spare på SU'en

Elev- og studenterbevægelsen er gået sammen imod forringelser af SU'en
Netavisen 11. januar 2013

Elever og studerende: Ingen SU – ingen uddannelse!
DGS

Baggrund

Løftebrud fra S, SF og RV om ikke at skære i SU

Netavisen 5. februar 2013