Politiet opruster i Europa

 

EU's antiterrorkorps ’ATLAS Network’ har netop gennemført en stor antiterrorøvelse i 9 lande under navnet ’Fælles udfordring 2013’. Øvelsen skal i følge EU ruste os mod faren for terrorangreb, men er nærmere en borgerkrigsøvelse og en aktion til skabelse af frygt.
 USA har sin ’Homeland Security’, et antiterrorkorps der blev oprettet efter 11. september 2001. EU har sin egen udgave, ATLAS Network, også fra 2001, men planlagt allerede i 1996. Den har opereret mere skjult, men træder nu frem i en stor fælleseuropæisk øvelse. Øvelsen lå d. 17. og 18. april, få dage efter Boston bomberne.

Alle EU-lande var med i øvelsen og fra Danmark deltog Politiets Aktionsstyrke (AKS), der træner sammen med Jægerkorpset og Frømandskorpset. Det var f.eks. AKS, der organiserede rydningen af Ungdomshuset i 2007.

Aktionen er en øvelse i ’kriserespons’ og EU bruger både Al Queda gidseltagningen på gasanlægget Amenas i Algeriet og Boston Maraton bomberne som argument for antiterrorkorpsets nødvendighed.

Øvelsen finder sted i et Europa i dyb økonomisk og politisk krise, hvor store protestdemonstrationer hører til dagliglivet og hvor regeringerne i en række lande har store problemer med overhovedet at regere. Kapitalen ruster sig til opgør de ser komme.

Selvom socialismen som styre i et konkret land er udryddet i verden i dag ryster kapitalen stadig for revolutionen og opruster imod den. Socialisme er stadig et logisk svar på kapitalismens uduelighed.  

Terror skaber frygt, og frygt er et godt argument for beskyttelse. Vi er verden over i dag vidne til en samordnet vekselvirkning mellem terrorhandlinger – frygt og ’forebyggende terror’.

Det kan være i form af krig eller terrorlove, der sætter demokratiske rettigheder ud af kraft. Primus motor er USA, og EU arbejder i samme retning.

Terroren bliver ofte skabt af efterretningsvæsener eller politienheder som CIA, FBI, men også af andre landes efterretningsvæsener. Aktuelt har vi set det i Algeriet og Mali. Metoden kan f.eks. være at efteretningsfolk infiltrerer muslimske grupper og gennemfører terrorangreb igennem dem.

De kapitalistiske stater opbygger en effektiv politistyrke, angiveligt vendt mod vores fjender, de muslimske terrorister, men reelt som forebyggelse mod deres egne befolkninger.  Hær og politi bruges til angrebskrig, men skal også være klar til at gå på gaden og slå demonstrationer og opstande ned.

Lige som vi har set det i USA pisker EU nu en stemning op, hvor de skaber en frygt for indenlandsk terror med formålet at styrke oprustning udadtil som indadtil.

 

 

Netavisen 24. april 2013