USA og Israel partnere i massakre: Et flertal af danskere støtter palæstinenserne


Mens Israel fortsætter terroren mod Gaza og dets civilbefolkning, og USA fylder de tømte våbenlagre op, er der nu et flertal blandt danskerne, der støtter palæstinenserne. Det er et markant ryk i holdning.


 


Den israelske invasion af Gaza har mødt større modstand end det israelske militær havde forventet. I løbet af invasionens og bombningernes første tre uger blev de israelske våbenlagre tømt i hovedet på palæstinenserne. Det får dem ikke til at trække sig tilbage.

Våbenforsyningerne fra USA er rigelige. De tomme lagre er allerede fyldt op til en ny runde, meddeler amerikansk militær. I fredags vedtog den amerikanske kongres at give yderligere 1.3 mia. kroner til det eksisterende israelske missilforsvarssystem Iron Dome, der skal fohindre Hamas’ raketter i at ramme Israel.

USA's militære, økonomiske og politiske støtte til Israel er simpelthen afgørende for Israels krigsførelse og den israelske ledelses tro på at kunne undertrykke palæstinenserne med magt, krig og massakrer for altid.

Samarbejdet på alle planer mellem USA og Israel er intimt, selv når den amerikanske ledelse lægger taktisk luft til massakrerne på palæstinensiske kvinder og børn og bombningerne af FN-skoler.

Amnesty International kræver
at USA straks indstiller våbenleverancerne til Israel.

- Den amerikanske regering puster til ilden ved at fortsætte med at levere den form for våben, der anvendes af Israels væbnede styrker til at krænke menneskerettighederne, siger Brian Wood, chef for Arms Control and Human Rights hos Amnesty.


I Danmark har det israelske angreb på Gaza, der indledtes den 8. juli, for alvor udløst et stemningsskred. De grusomme billeder af palæstinensernes lidelser har ikke kunnet holdes helt væk. Heller ikke fra mainstream-medierne, der fungerer som mikrofonholdere for amerikansk og israelsk propaganda.

En megafonmåling viser, at 28 pct. af danskerne støtter palæstinenserne, mens 21 procent støtter Israel. 43 pct. af de spurgte holder ikke med nogen af parterne/tager ikke stilling.

Det er et ryk. En tilsvarende undersøgelse fra 2008 i forbindelse med en tidligere invasion af Gaza fandt, at 31 procent dengang havde mest sympati for Israel, mod 21 for palæstinenserne.

Regeringen, folketingsflertallet og det officielle Danmark fører med andre ord en politik, der kun har støtte fra godt en femtedel af befolkningen, og flere imod af dem, der har en holdning til konflikten.


Også i resten af den vestlige verden, der traditionelt har støttet Israel, er et tilsvarende skred i gang. Det mærkes også i USA, hvor pro-israelske holdninger og propaganda har været altdominerende i årtier.

Hovedårsagen til den voksende vrede og de stadig stærkere protester mod Israels og USA's krig i Gaza  er styrken i den palæstinensiske modstand. Sådan som det var i sin tid under Vietnam-krigen.Se også

World condemns Israel: Palestine resists genocide
By Sara Flounders, International Action Center

Største solidaritetsmanifestationer med Gaza og Palæstina nogensinde verden over
Netavisen 29. juli 2014


.

Dette er en artikel fra kpnet.dk -
Nyheder hvor der kæmpes !


Klik på ikonerne øverst på siden og gå til kpnet, KPnetavisen (facebook) og KPnetTV (youtube)

- ET MODSPIL TIL DET BORGERLIGE MEDIEMONOPOL !

Netavisen 3. august 2014