Terrorismens sponsorer

 


Iran er Syrien eneste allierede, men holdes ude fra 'fredsforhandlingerne'

 

Af KPML/Norge, 21. januar 2014

 

Efter krigsophidsernes ydmygende nederlag sidste år, da de skudklare marinefartøjer i Middelhavet måtte vende om, efter at Syrien tilbød at destruere alle sine kemiske våben, har NATO-banden bare ventet på en ny chance. Nu som dengang er det alene folkelig modstand og protest som kan få imperialisterne til at besinde sig.

En rapport bestilt og betalt av Qatar – en af hovedsponsorerne bag 'oprørerne' – kan blive det næste påskud for at gå i krig mod Syrien.

Fredsforhandlingerne om Syrien ligner en parodi, allerede før de går i gang i Geneve og Montreux i denne uge. Vestens håndlangere i den såkaldte Nationalkoalition nægtede til det sidste at deltage i nogen form for fredsforhandlinger. Til slut lod de sig dog presse af deres herrer til at deltage, men fik så ordre fra USA om at trække sig, hvis Iran kom med på konferencen.

Dermed fik FN's generalsekretær Ban Ki-moon travlt med at trække den invitation tilbage, som han havde overbragt Teheran dagen i forvejen.

Helt bortset fra at Teheran er en vigtig regional aktør, er Iran også det eneste af de omkring 40 deltagerlande – bortset fra Rusland – som ikke er fjendtlig overfor Bashar al-Assads regime.

Men Iran bliver altså udelukket. Det er et skkert tegn på, at imperialisterne ikke ønsker en fredelig løsning på Syrien-konflikten.

Torturbilleder

Umiddelbart før Genévekonferencen offentliggør CNN det, der angiveligt skulle være dokumentariske fotobeviser på systematisk tortur og udsultning af tusindvis af fanger. Beviserne skal endnu engang pege på regimet i Damaskus, men de er heller ikke denne gang overbevisende.

Selv CNN tager forbehold i forhold til materialets sandhedsværdi. Vist er det muligt, at syriske Mukhabarat [sikkerhedspoliti] kan stå bag, men set i lyset af de mange fabrikerede beviser, som tidligere er blevet fremført med det formål at dæmonisere, er der al mulig grund til at være skeptisk overfor udmeldinger af denne type.

Særlig når rapporten er lavet af London-baserede advokater på direkte opfordring fra Qatar – oprørernes og islamisternes hovedsponsor ved siden af Saudi-Arabien.

Al-Qaidas venner

Sammen med Saudi-Arabien og Qatar har USA, med NATO-blokken og Norge på slæb, skabt stadig mere uregerlige monstre i Mellemøsten og Central-Asien. Hver eneste af de krige som er iværksat siden 2001, enten direkte af imperialisterne eller via stedfortrædere, har ført til en styrkelse af eller er sket i direkte samarbejde med takfiriske terrorgrupper med tætte bånd til Al-Qaeda.

Disse salafist- og wahhabigrupper, som Islamsk front, ISIS, Jabhat al-Nusra og andre, hærger mere eller mindre uhæmmet i Irak, Libyen og i Syrien – de tre stater i Mellemøsten som var relativt sekulære og som havde et vist velfærdsnivaue. Det lykkedes aldrig for islamisterne og Al-Qaeda at etablere sig i nogen af disse lande før imperialisterne intervenerede.

Nu hærges Irak, Libyen og Syrien af bestialske sadister som er opildnet, væbnet og trænet af 'den fri verden', hvor mønsterstaten Saudi Arabien vistnok indgår. I Syrien er de islamistiske dødspatruljer kommet ud af kontrol. Der raser en vild og grusom krig mellem 'oprørerne' indbyrdes, der kæmper om deres velgøreres gunst. Vestens syriske præmiehunde, SNC og Den frie syriske hær (FSA), er kommet i defensiven.

Præsident Assad er kommet med en åben invitation til FSA om at gå til fælles væbnet kamp mod de takfiriske grupper. Tilbudet er foreløbigt afvist. I mellemtiden fortsætter nedslagtningen af civile - kvinder, mænd og børn.

Forbrydelser mod menneskeheden

Mens USA, NATO og Vesten har opbygget og understøttet disse terrorister for at få et regimeskift á la Washington i stand og omdanne det arabiske forår til en frostnat, kan de når det måtte passe dem slå hænderne af deres religiøse dødspatruljer og kræve 'international indgriben' for at rydde op i det slagtehus, de selv har skabt.

Det er dette billede, der tegner sig stadigt tydeligere i Syrien såvel som i Irak, hvor Al-Qaeda nu kontrollerer Anbar-provinsen og har skabt et helvede for indbyggerne i byer som Falluja og Ramadi, der ikke står væsentligt tilbage for de amerikanske soldaters værk for ti år siden.

Det er et paradoks, at et undertrykkende regime som det syriske nu fremstår som det absolut mindste af to onder på slagmarken i Levanten. Men for imperialisterne forholder det sig åbenbart modsat.

Efter krigsophidsernes ydmygende nederlag sidste år, da de skudklare marinefartøjer i Middelhavet måtte vende om efter at Syrien tilbød at destruere alle sine kemiske våben, har NATO-banden bare ventet på en ny chance. Nu som dengang er det alene folkelig modstand og protest som kan få imperialisterne til at besinde sig.

De imperialisterne mordere tiltager sig retten til at definere hvilke regimer, der udøver forbrydelser mod menneskeheden. Pudsigt nok finder 'det internationale samfund' aldrig grund til at tiltale giganterne indenfor krigsforbryderfaget – som USA, Frankrig eller Storbritanien. Heller ikke når de mere eller mindre åbenlyst optræder som terroristernes hovedsponsorer.

Oversat fra

Terrorismens sponsorer
21. januar 2014 Kommunistisk Platform/Norge

Læs også

Hvorfor Al-Queda er den bedste fjende, der kan købes for penge
Netavisen 26. januar 2014

Det krigsførende Danmark: Til 'freds'konference for regimeskift
Netavisen 23. januar 2014


Netavisen 27. januar 2014