Sverige demonstrerer: Nej til Big Brother Obama


Barack Obamas besøg i Sverige den 4.-5. september vil blive ledsaget af store protester i Stochholm og over hele landet


Den amerikanske præsident og nobelfredsprismodtager Barack Obama, der vil i krig mod Syrien, har aflyst et planlagt besøg i Rusland og samtalerne med hans russiske modstykke Vladimir Putin.

Til gengæld tager Obama til Sverige den 4.–5. september for at træffe den svenske regering føre samtaler med den svenske blå bloks statsminister Fredrik Reinfeldt.

På den officielle dagsorden står bl.a. frihandelsaftalen mellem EU og USA og miljøspørgsmål. På den uofficielle krig mod Syrien, det svenske NATO-partnerskab og den militære omringning af Rusland.

Den svenske antikrigsbevægelse mobiliserer massivt til protester. Under overskriften Nej til Big Brother Obama  arrangeres en større demonstration onsdag den 4. september på Medborgerpladsen i Stockholm.

”Vi vil demonstrere mod maseovervågningen, USA’s krigspolitik og NATO-samarbejdet”, hedder det på initiativets eventside på facebook.

Det er en bred manifestation med deltagelse af repræsentanter for politiske partier, fredsbevægelsen, solidaritetsorganisationer, religiøse kræfter og andre. Blandt de optrædende kunstnere er den legendariske sanger og sangskriver Mikael Wiehe.

Der lægges også op til demonstrationer og protester j lang række andre byer i Sverige op til, under og lige efter Obamas besøg.


Det tidligere erklæret neutrale Sverige har nu officiel status som NATO-partner. Den snigende integration manifesterer sig blandt andet ved at en  stribe af NATOs store krigsøvelser er begyndt at foregå i Sverige  og med svensk militær deltagelse.

Sverige har været i Afghanistan lige så længe som Danmark og var også en aktiv krigspartner  i angrebet på Libyen i 2011. Det deltog i krigen med 10 kampfly, 130 mand og udførte 570 operationer for NATO.

Den herskende elite i både Sverige og Finland ønsker fuldt medlemskab af NATO i lighed med Norge og Danmark.  

Men den folkelige modstand mod medlemskab og  bekymringen for at blive inddraget i NATOs forbryderiske krigspolitik er stor i begge lande, og derfor har eliten i stedet for at ansøge om fuldt medlemskab valgt partnerskabs-modellen.

Det betyder en tilpasning i det stille og dulgte, uden offentlig diskussion – indtil dem er så langt fremme, at man ’lige så godt kan være fuldt medlem’.

Den amerikanske militærstrategi i regionen sigter  på en omringning af Rusland og netop her er Sveriges placering og stilling af enorm betydning.  Den stille tilpasning til denne strategi og NATO er gået hurtigt.

Ifølge bladet Proletären er der gennemført en bevidst nedtrapning af det svenske territorialforsvar samtidig med at et propagandakampagne om ’truslen fra Rusland’ til stadighed holdes i kog. Begge dele skal tjene integrationen i NATO og bane vej for medlemskab.

Det svenske fredsforskningsinstitut Sipri opgiver, at NATO står for 58 pct. af verdens samlede militærbudgetter, mens Rusland og Østeuropa står for 6 procent.

”Et Nato-medlemskab vil indebære, at Sverige får et kernevåbenforsvar.  Landet vil visseligt i fredstid kunne afvise placering af kernevåben på sit territorium, men må tillade alliancen uden begrænsninger at anvende det i en krigssituation. Det gør Sverige til et garanteret mål i en atomkrig”, skrev professor Lennart Palm, professor i historie ved Göteborgs Universitet, den 16 juni i år i Göteborgs-Posten.

Obamas besøg finder sted, mens det amerikanske diplomati og propaganda arbejder på højtryk for at skabe opslutning bag et angreb på Syrien.  Obama vil lade det amerikanske senat tage stilling til krigsplanen efter at projektet stødte ind i store vanskeligheder, da det britiske parlament sagde Nej til Camerons og Obamas plan for en krig uden mandat fra FNs sikkerheds råd.

Besøget i Sverige skal også ses som et led i fredsprismodtagerens forberedelse af den nye kriminelle krig.  


Se også

Sverige i imperiets tjänst
Proletären
2. september 2013