Protest i Århus mod Syrienkrig og dansk krigsdeltagelse


Århus var en af de byer i Danmark, hvor der blev demonstreret den 30. august mod truslerne imod Syrien.


Fotos: Kommunistisk Politik
Fredsinitiativet Århus mod Krig og Terror var indkalder, og demonstrationen blev støttet af Arbejderpartiet Kommunisterne, DKP (Midtjylland), LO Århus, Militærnægterkontoret og Nej til Krig.

Talerne udtrykte alle deres dybtfølte protest mod krigsplanerne mod de danske politikeres støtte, hver fra deres vinkel.Else Kayser


Else Kayser fra Dansk Sygeplejeråd fokuserede bl.a. på hvilke lidelser en krig ville betyde for den syriske befolkning. Hun mente at 'et hurtigt og kort angreb' var ren illusion. Hvad forestiller man sig der skal ske bagefter?

En yderligere optrapning af konflikten er nærmest uundgåelig og der er en overhængende fare for at krigen vil spredes til hele regionen i Mellemøsten. Hun sluttede af med ordene: ”Krig er foragt for liv” og opfordrede til dialog frem for bomber.Kaj Rudi Rasmussen

Kaj Rudi Rasmussen fra Århus mod Krig og Terror pegede bl.a. på hvordan USA's præsidenter – Obama som Bush – har fundet undskyldninger for deres krige, der føres for at sikre fuld kontrol over verdens olieressourcer, altid røverkrige. Røverkrige der truer med at sætte verden i brand.

Pengepolitik og dollarens magt er ikke nok for verdens største imperialistiske stat. De tager krigen i brug for at sikre deres interesser. Syrien er USA's vej til Iran, og USA har i årevis ønsket ”at tage Syrien ud” for at komme et skridt nærmere Iran. 

Som Fogh er også Helle Thorning USA's tro væbner. Regeringen jubler og – ”endelig en ny krig”  og de danske medier er så godt som ukritiske. Historien vil dømme vores politikere som krigsforbrydere. Han sluttede med at slå fast, at stadig flere af os ser håbløsheden i at vælge krig som en løsning.

Læs hele talen her

Obama og Syrien: 'Den store edderkop i midten af spindet'
Carsten Andersen


Til sidst talte Carsten Andersen fra Århus mod Krig og Terror.

Han påpegede at krigen mod Syrien har været forberedt længe og opmarcheringen af tropper har stået på over et år. Danske soldater sidder parat ved NATO's antiluftskyts i Tyrkiet og operationen venter kun på det 'rette tidspunkt'. Et ualmindeligt belejligt giftgasangreb får nu krigspropagandaen til at blusse op.

Vi gik i krig mod Irak på en løgn – og situationen synes at gentage sig.

Man skal ikke tage fejl af, at  når angrebet endnu ikke er sket, skyldes det ikke besindige politikere, men den udbredte uvilje til krig, der findes i verdens befolkninger. FN's mægler Kofi Annan har gentagne gange opfordret til mæglingsløsninger, men de er afslået af USA, der har krævet at Assad er fjernet, før der kan indledes forhandlinger.

Læs hele talen her
Stop Terrorkrigen

En ny demonstration vil blive indkaldt i Århus, hvis der startes en krig mod Syrien.


Se også


Udtalelse: Nej til krig mod Syrien! Nej til dansk krigsdeltagelse!

Netavisen 30. august 2013