Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 


Tre job for en løn


2 ud af 5 kvinder arbejder på deltid. 2/3 af alle unge under 25 arbejder på deltid. En udvikling der stiger hurtigt indenfor begge grupper.Indenfor rengøring er deltidsarbejde et udbredt fænomen. Fagbladet 3F har beskrevet hverdagen for en rengøringsassistent i Nordjylland.

Hun har 2 rengøringsjob. Et på den lokale skole og et i børnetandplejen. Tilsammen giver de mindre end 10.000 kr. udbetalt om måneden. Så ved siden af de 2 job, er hun afløser på et slagteri, hvor hun gør rent.

Over halvdelen af de kvindelige 3Fére i det offentlige er ansat under 27 timer.

Sparer på lønnen


GENERATION
2000+

- OG DELTIDEN


- Både i den offentlige og private sektor sparer man på lønudgifterne, ved at ansætte folk i deltid frem for fuldtid. Nogle sygehuse laver for eksempel rengøringsstillinger, hvor den ansatte skal møde første gang fra klokken fire til klokken otte om morgenen, og så arbejde igen to timer om eftermiddagen.

Sådan sagde professor Henning Jørgensen til Ugebrevet A4 i november sidste år. Han er tidligere direktør for den europæiske fagbevægelses forskningsinstitut (ETUI).

Benhård arbejdsgiverpolitik

2 ud af 5 kvinder arbejder på deltid. 2/3 af alle unge under 25 arbejder på deltid. En udvikling der stiger hurtigt indenfor begge grupper.

Det voksende deltidsarbejdsmarked er benhård kynisk arbejdsgiverpolitik. Og det er en del af EU's fejlslagne reform og krisepolitik.

Deltidsansættelser i dets forskellige former er langt billigere for arbejdsgiverne. Ofte bliver der lavet det samme når en fuldtidsansat erstattes med en deltid, fordi tempoet skrues op.

Når arbejdsgivernes omkostninger til løn går ned, så gavner det erhvervslivets konkurrenceevne fortæller både arbejdsgivere og politikere os. Men det er ikke deres konkurrenceevne der går op, for alle deres konkurrenter indfører nedskæringer for arbejderne. Det er deres indtjening og profit der går op – på bekostning af arbejdende fattige og arbejdsløse.

Kravet om en 6-timers arbejdsdag til 8 timers løn er ret indlysende nødvendigt for at bremse udviklingen af en stadig større gruppe 'arbejdende fattige'.


Se også i denne artikelserie

Unges arbejde er blevet deltid
Netavisen 16. marts 2013

Unge tvinges på deltid

Netavisen 17. marts 2013

Multinational deltid blandt unge
Netavisen 18. marts 2013

Se også

Working Poor: Tvangsarbejde til 47 kr. i timen

Netavisen 21. marts 2013

Netavisen 18. marts 2013