Se flere artikler på
kpnet.dk

 

 

 

 


Her er plads: Protester mod massedeportationer af asylsøgere til Afghanistan

De danske myndigheder har sat en bølge af tvangsdeportationer af afghanske asylansøgere i værk. Flypassagerer har oplevet at blive smidt af flyet, fordi de har spurgt  om, hvad der var gang i. Initiativet ’Her er plads’ kæmper mod de brutale udvisninger til Afghanistan, som betegnes som verdens næstfarligste land.De danske myndigheder er i færd med at udvise en stor gruppe afghanske asylsøgere. Allerede inden de danske kamptropper er ude af landet og de fremtidige magtforhold er yderst usikre, er en omfattende udvisningsbølge sat i gang.

At den danske stat tvangsudsender mennesker til det krigshærgede Afghanistan er uansvarligt, uanstændigt og umenneskeligt, siger flygtningegruppen Asylret, der konstaterer:

”Aktuelt udvikler sikkerhedssituationen i landet sig til det værre. Internt i Afghanistan er en halv million mennesker stadig på flugt fra både Taleban og internationale styrkers luftangreb.

Flygtninge, der vender hjem fra vestlige lande, anses som militære mål for Taleban. Senest har en rapport fra det australske forskningscenter Edmund Rice Center beskrevet udviste afghaneres situation som værende ”ekstremt farlig”, og Amnesty International betegner både sikkerhed og menneskerettigheder i landet
som værende ’i stadig forværring’.”


Mange af deportationstruede afghanerne sidder indespærret i det danske fængsel for ikke-kriminelle asylansøgere. Det hedder  Ellebæk, ligger  i Birkerød i Nordsjælland, og kaldes også  ’Kriminalforsorgens Institution for Frihedsberøvede Asylansøgere’.

Det  blev etableret i 1989 og ’huser’ udlændinge, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens regler.

Ifølge Asylret står 415 mennesker til at blive sendt til Afghanistan.


Protester ved flyene

De første deportationer har fundet sted. Flygtningene udsendes  frivilligt eller ufrivilligt, men ledsaget af politi, i et samarbejde mellem myndighederne og flyselskabet Turkish Airlines..

Både ved den første transport og den seneste, som fandt sted tirsdag den 2. april, protesterede aktivister fra initiativet ’Her er plads’ fredeligt i lufthavnen for at gøre passagerer og personale opmærksom på, hvad der foregår.

Aktivisterne opfordrer dem til at sige fra over for  et fly, der udover ferierejsende transporterer flygtende mennesker imod deres vilje. Det er flyets kaptajn, der har sidste ord, og kan  nægte at flyve, så længe der befinder sig udsendelsestruede om bord.

Ved begge transporter har politiet grebet ind over for aktivisterne, der er blevet bedt om at identificere sig og efterfølgende blevet spurgt ud.  

For to passagerer, som skulle til Istanbul, gik det helt galt, da de ved påstigningen forhørte sig om, om det var rigtigt, at der var tvangsudviste om bord på flyet. De blev simpelthen nægtet at komme med.

I en pressemeddelelse fra flygtningegruppen Asylret siger talspersonerne  Johanna Haas og Said Parvi, at man er uforstående overfor, at fredelige flypassagerer, der blot stiller et enkelt simpelt spørgsmål til medpassagererne, smides af flyet.

Og de spørger videre:

”Med hvilken hjemmel?  Og hvem har besluttet det? Er det de danske myndigheder? Eller er det flyselskabet? Er det forbudt at forsøge at komme i kontakt med mennesker, der udvises direkte fra flygtningefængslet Ellebæk? Hvad er det myndighederne frygter, de udviste vil sige? Og hvilken aftale har de danske myndigheder indgået med Turkish Airlines? Er der ulempetillæg for at flyve med asylansøgere, der udvises? Er der mon særinstrukser angående sikkerhed? Og bør mennesker ikke kunne reagere på medmennesker i nød uden at de smides af flyet og det koster dem en flybillet? ”

”Er Danmark et demokratisk åbent land?
”, slutter del.

Asylret sammenligner den nye bølge af massedeportationer med bølgen af afviste asylansøgere, der sendtes til et farligt og krigshærget Irak i 2009. Deres skæbne er for en dels vedkommende ukendt.

Initiativet Her er Plads er kan følges og støttes på facebook

http://www.facebook.com/hererplads

 


Her er plads på Makvärket, Knabstrup! Klik og forstør

Netavisen 3. april 2013