Danmark og Tyskland – partnere i krig og industriinteresser

En ny ”bilateral militær hensigtserklæring” mellem den danske og den tyske regering er værd at bemærke sig. Her sætter man sig som mål at styrke det militære samarbejde. Det være sig i form af samarbejde om militær kontrol med Østersøområdet og Nordsøen, hjælp til Ukraine, styrkelse af våbenindustri mm, men også villighed til at gennemføre militære aktioner side om side i fremtiden. Man får mindelser om de gamle drømme fra en tidligere dansk regering om, med den tyske nazisme som partner, at skabe adgang for dansk kapital mod øst, gennem krig og erobringstogt.

Glade krigsministre – Troels Lund Poulsen og Boris Pistorius

Disse militære planer lægges selvfølgelig ikke mellem de to lande alene, men som medlemmer af både NATO og EU. Her vil Danmark og Tyskland tilsyneladende danne en særlig lobbygruppe for at presse på mere og hurtigere samordning mellem de to imperialistiske alliancer.

”At på bedste måde at sikre de to landes fælles interesser”, lyder det i hensigtserklæringen. Her er det oplagt at tænke på, hvordan industriinteresser sikres – både generelt ifht investeringer i det land man håber på at vinde, nærmere bestemt Ukraine og ikke mindst i det boost der er i gang i våbenindustrien. Tysk og dansk kapital erklærer at stå sammen.

Meget af det samarbejde man vil styrke ligger i EU. Det er f.eks. træning af ukrainske soldater gennem EU’s EUMAM Ukraine): The EU Military Assistance Mission in support of Ukraine

På dagsordenen er koordinering af tysk og dansk militær, fælles træning og øvelser, fælles militært forsvar af skibstrafikken, oprustning af Ukraine, udvikling af våbenindustrien og pres på mere samordning mellem NATO og EU.

Regeringen har allerede sikret et direkte samarbejde. D. 13. juni kunne Forsvarsministeriet meddele: ”Som noget helt nyt kan donationer fra Danmark til Ukraine fremover gives som finansiering til nyt materiel, produceret af den ukrainske forsvarsindustri. Det sikrer en ny aftale, som forsvarsminister Troels Lund Poulsen har underskrevet i dag.”

Skattepenge til våbenindustri i Ukraine og løgnen om støtte til ”Ukraines frihedskamp”

På linje med den aftale USA netop har indgået, har den danske regering indgået en aftale med den ukrainske regering om sikkerhed for 10 års militær hjælp. Det betyder bl.a. produktion af våben og ammunition og denne produktion skal placeres i Ukraine. Der er allerede reserveret 1,2 mia. kr. til projektet i støtte til ukrainske våbenfabrikker.

Dette projekt vil ikke alene betyde støtte til ukrainske våbenproducenter, men i høj grad også til danske. Læs mere om det igangværende samarbejde i denne pressemeddelelse fra Dansk Industri.

Hvad regeringen, NATO og EU har gang i har aldrig været et spørgsmål om Ukraines frihedskamp – kampen drejer sig om hvem der i fremtiden skal kunne investere i og udnytte råstoffer fra Ukraine – de østlige eller de vestlige imperialister og monopoler.

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater