Norge: Krigspartiet i parlamentet

Af: Jan R. Steinholt

Det store parlament

Stortinget består nu af ét stort krigsparti. Sammen med resten af stortingets partier indgår SV og Rødt en skandaløs aftale om gigantisk oprustning.

– »Det er historisk, at alle partierne i Stortinget enstemmigt står bag en sådan anbefaling,« siger Ine Eriksen Søreide (H), formand for udenrigs- og forsvarskomiteen, til NRK. Det kan ikke bestrides.

“Ni partier stod frem og sagde, at de nu var helt enige om at ruste landet til at gøre en forskel. Ikke et eneste parti fremsatte afvigende synspunkter på noget som helst. Det er en sjældenhed i forsvarspolitikken og siger meget om den aktuelle situation i Europa. Det føltes næsten, som om partierne handlede på militær kommando,« opsummerer Halvor Hegtun i Aftenposten den 4. juni.

For ikke at tale om under NATO-kommando.

Ekko af krigspartierne

De samlede krigsbevillinger for de næste 12 år vil være på 1.635 milliarder norske kroner. Indtil der kommer endnu flere stigninger. Som et ekko af de andre krigspartier nægter SV og Rødt at kalde den historisk store pengestrøm for oprustning; det handler om at styrke det nationale forsvar. Ekstrabevillinger på 600 milliarder kroner præsenteres af partierne Oprustningsom et gennembrud for fredsopbygning og national suverænitet.

Vi mistænker ikke SV’s Ingvild Fiskaa eller Rødts Bjørnar Moxnas for at være så naive, som de giver indtryk af. Forliget er hundrede procent i overensstemmelse med NATO’s krav og Forsvarskommissionens opskrift på krig. Alligevel hævder disse »oppositionspartier«, at de har opnået mere national suverænitet.

– Hæren, hjemmeværnet og søforsvaret vil blive styrket. Vi får en historisk satsning på luftforsvar med langtrækkende luftforsvar til beskyttelse af civilbefolkningen, infrastrukturen og demokratiet,« siger en tilfreds Bjørnar Moxnes. Han er forsvars- og udenrigspolitisk talsmand for det røde parti.

Gå i krig globalt, handl lokalt

Figenbladet for dette knæfald for USA og NATO er, at det norske forsvar skal agere mere lokalt.

– Det er lykkedes Rødt at få Stortinget med på, at det norske forsvar i højere grad skal benytte sig af lokale leverandører, sådan som vi meldte ud, at det var vigtigt, inden forhandlingerne gik i gang. Sjældent har det været så passende at sige »tænk globalt, handl lokalt«, jubler Moxnes.

Indkøb af norskproducerede uldvanter kan nemt kombineres med NATO’s offensive globale strategiske tænkning.

Bluff om atomnedrustning

Moxnes bluffer, når han hævder, at Rødt »har formået at sætte fokus på arbejdet for atomnedrustning – at Norge skal arbejde aktivt for en verden uden atomvåben og lavspænding i nord«.

Sandheden er den stik modsatte. Den 30. maj 2024 fremsatte Rødt, SV og KrF et tillægsforslag under behandlingen af den udvidede baseaftale med USA, hvor de tre partier ønskede »dialog med Danmark, Finland og Sverige for at definere et fælles syn på opbevaring af atomvåben i vores områder, samt etablering af kontrolmekanismer for at sikre overholdelse af dette syn«. Forslaget blev forkastet med de tre partiers 14 stemmer.

Kun SV, Rødt og KrF stemte for, at de nordiske lande skal etablere fælles regler og begrænsninger for opbevaring af atomvåben.

Rødt henviser med tilfredshed til Stortingets beslutning om at arbejde aktivt for en verden fri for atomvåben – en beslutning, som er et falsum, så længe Norge er medlem af en krigsalliance, der hævder retten til førstebrug og nægter at underskrive FN’s forbud mod atomvåben.

Imperialismens venstreorienterede alibi

I 2023 sagde Rødt, at partiet er åbent for at »finansiere vigtige engangsinvesteringer (…) gennem overførsler fra oliefonden (…). Vi skal undgå at sætte nødvendige velfærdsydelser til mennesker op mod forsvaret af befolkningen”.

Det er ikke andet end spil for galleriet. Krigspolitikken betyder garanterede nedskæringer i velfærden og andre budgetter. Venstre og andre partier ønsker at bruge færre, ikke flere, oliepenge ved at stramme finansloven yderligere.

Sandheden er, at Rødt fungerer som et venstreorienteret alibi for norsk imperialisme, ofte omskrevet til »norske interesser«.  « …. Udenrigs- og forsvarspolitikken (skal) styres ud fra, hvad der tjener norske interesser samt global fred og sikkerhed,« skrev Moxnes, da Rødt for et år siden præsenterede sin egen langtidsplan for forsvarssektoren.

Disse interesser stammer direkte fra norsk kapitaleksport og den borgerlige stats investeringsportefølje gennem oliefonden. De har intet at gøre med arbejderklassens og det norske folks interesser. Det kan ikke være anderledes, så længe Norge er i monopolernes og de kapitalistiske produktionsforholds vold.

Begrebet »venstrefløj« bliver mere og mere meningsløst. I hvert fald i Stortinget.

Af: Jan R. Steinholt

Oversat fra netmediet Revolusjon, Norge:  Krigspartiet på Stortinget


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater