Regeringen vil arbejde for FN som et endnu stærkere redskab for imperialismen

Danmark har fået tildelt en plads i FN’s Sikkerhedsråd for en to-årig periode. Det er en tak for tro rakkertjeneste, for støtte til og deltagelse i USA, NATO og EU’s imperialistiske krige og krigsforbrydelser og med tillid til at den danske regering vil fortsætte denne politik, også i FN’s Sikkerhedsråd.

“Demokratiske værdier – kvindernes rettigheder – grøn eksport af klimaløsninger” – altsammen kodeord, der dækker over dansk imperialisme, monopolernes indtrængen og villighed til at gå i krig for disse interesser. Det er den pakke regeringen tilbyder USA og sine andre imperialistiske allierede i FN

Det sker i en situation, hvor der stilles alvorligt spørgsmål til FN’s værdi og rolle, når et medlemsland som Israel uhæmmet kan fortsætte med at overtræde alle internationale konventioner, henstillinger og resolutioner og fortsætte sin besættelse og folkemord i Palæstina.

Udenrigsministeriet skriver i sin pressemeddelelse, at Danmarks rolle skal være brobygger mellem de rivaliserende permanente medlemmer USA, Kina og Rusland, forkæmper for  klimasmarte løsninger og kvinders rettigheder.

Det første betyder, at Danmark fortsat skal arbejde aktivt samme med USA for at dæmme op for Kinas og Ruslands voksende internationale indflydelse. Men også samtidig skal holde en kattelem åben for at de danske monopoler kan få del i især Kinas store marked og økonomi og ikke mindst sikre at Mærsk frit kan operere globalt som verdens største rederi og logistik monopol.

Forkæmper for klimasmarte løsninger er en promovering af den danske stats satsning på grøn kapitalisme og globale monopoler som Vestas. Og snakken om forkæmper for kvinders rettigheder blev ikke mindst afsløret som hovedargument for dansk krigsdeltagelse i Afghanistankrigen.      

Den danske regering og stat vil fortsætte sin hidtidige udenrigspolitik, dikteret af dansk imperialismes og supermonopolers interesser. Det er en aggressiv, farlig politik for befolkningerne, ikke bare i Danmark, men i verden, for det er en politik der øger faren for mere krig og omfattende krig i Europa.

Den danske regering støtter aktivt Israels folkemord i Palæstina – politisk, økonomisk og med våben. Den danske regering yder milliarder af kroner og militær støtte til fortsættelse og optrapning af  krigen i Ukraine. Den er en af de ivrigste fortalere for at krigen udvides ind i Rusland. Den danske regering er en af de ivrigste fortalere for at de europæiske lande øger deres militærbudgetter i NATO, udvider krigsindustrien og militariseringen af økonomien.

Den danske regering har givet USA tilladelse til amerikanske baser, militær og våbendepoter på dansk grund og brug af havne, lufthavne og anden infrastruktur og dermed grønt lys for inddragelse af Danmark i USA’s militære operationer internationalt med en de facto blanco chek.

Imperialistiske reformer og tilpasning

Det er ikke første gang deltagelse i USA-imperialismen krigsforbrydelser udløser høje internationale poster. Tidligere statsminister og krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen blev som bekendt tildelt posten som NATO’s generalsekretær for sin indsats under Irak-krigen. I dag, hvor han bl.a. er konsulent for Ukraines Zelenskyj, lægger Fogh ikke skjul på, at han mener, at det nuværende FN har udspillet sin rolle som andet end debatforum for uenigheder landene imellem. Argumentet er, at det ikke længere er givet at USA og dets allierede vinder afstemninger og at FN ikke i tilstrækkelig grad bremser Kina og Rusland. Der skal derfor en række reformer til.  

Helt så klart i spyttet er regeringen ikke endnu. Men det er værd at bemærke, når Udenrigsministeriet fremhæver, at den vigtigste rolle for Danmark er at arbejde for at ” tilpasse Sikkerhedsrådets krisehåndtering og konfliktforebyggelse til en ny virkelighed: Danmark mener, at der er behov for nytænkning, hvis FN fremover skal have mulighed for at tage hånd om de konflikter og kriser, der truer stabiliteten i nærområdet omkring Danmark” .

Bag de tilsyneladende neutrale ord gemmer der sig en optrapning at den imperialistiske udenrigspolitik, som den danske regering fører. En politik som APK, Arbejderpartiet Kommunisterne opfordrer til at der i endnu højere grad protesteres imod. 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater