Israels angreb på FN’s nødhjælpsorganisation er en bevidst zionistisk strategi

Folkefronten for Palæstinas befrielse, PFLP advarer mod Israels bevidste strategi – at nedlukke FN’s nødhjælpsarbejde i Gaza ved at miskreditere UNWRA. Andre nødhjælpsorganisationer vil ikke kunne overtage opgaven.

Folkefronten for Palæstinas befrielse udtaler:

AT RETTE MÅLET MOD EN NØDHJÆLPSORGANISATION (UNWRA) ER ET BEVIDST OG PLANLAGT ATTENTAT, DER AFSPEJLER DEN SADISTISKE ZIONISTISKE FORBRYDERDOKTRIN

Afdelingen for Flygtningeanliggender og Retten til tilbagevenden i Folkefronten for Palæstinas Befrielse advarer om, at besættelsens planer om at afvikle FN’s Hjælpe- og Arbejdsorganisation for Flygtninge (UNRWA) er godt i gang og er langt fremskeden i lyset af den fokuserede og systematiske zionistiske kampagne for at dæmonisere UNRWA, opildne mod dets arbejde og ansatte og forsøge at marginalisere det.

Afdelingen indikerede, at de rapporter, som den zionistiske enhed (Israel) har modtaget, der fremlægger et forslag om at afvikle UNRWA til gengæld for at levere storstilet bistand til Gaza, bekræfter eksistensen af ​​en overlagt zionistisk hensigt om at finde et alternativ til  (UNRWA) og at bruge udsultning af det palæstinensiske folk som et pressionsmiddel, der fører til marginalisering og derefter afvikling af UNRWA som et vidne til katastrofen. Og undertrykkelsen af ​​vores folk ved at annullere de palæstinensiske flygtninges ret til at vende tilbage til deres hjem, hvorfra de blev fordrevet, i overensstemmelse med holdningen i FN-resolution 194.

Afdelingen understregede, at den amerikanske administrations identifikation med besættelsens løgne og kampagner mod UNRWA, som den forstærkede ved at stoppe finansieringen af ​​den internationale institution frem til 2025, giver besættelsen grønt lys til at fortsætte sine planer om at afvikle UNRWA trods afsløringen af ​​de zionistiske løgne, og genoprettelsen af ​​dens finansiering af en række lande efter at have afskåret den.

Afdelingen forklarede, at FN’s institutioner behandler denne farlige zionistiske plan med stor ligegyldighed, og der er ingen seriøse bevægelser udover verbale erklæringer, hvad enten det er inden for FN’s institutioner eller i andre internationale fora, for at konfrontere den systematiske zionistiske kampagne mod UNRWA, selv om den er i stand til at tilbagevise besættelsens løgne og dens forsøg på at dæmonisere og opildne. Det er den eneste organisation, der er i stand til at styre Gaza-stribens nødhjælpsoperation på grund af dens enorme menneskelige og logistiske ekspertise og kapacitet.

Afdelingen understregede, at vores palæstinensiske folk og deres nationale og samfundsmæssige kræfter med fuld kraft vil konfrontere denne mistænkelige plan, og ethvert forsøg på at finde et alternativ til UNRWA, eller forsøg på at afpresse det palæstinensiske folk med hjælp, vil mislykkes.

Spørgsmålet om vort folk er politisk, ikke humanitært, og dette kræver en fortsættelse af UNRWA’s arbejde med at hjælpe flygtninge, indtil de alle vender tilbage til deres hjem. Deres lande, som de blev fordrevet fra, vil som en umistelig rettighed blive forsvaret af vores folk og masserne af flygtninge med al deres magt, især da besættelsens succes i planen om at afvikle UNRWA i Gaza betyder, at denne plan gennemføres på Vestbredden, Jerusalem og flygtningelejrene i udlandet.

Folkefronten for Palæstinas Befrielse
Afdelingen for Flygtningeanliggender og Retten til tilbagevenden

2-4-2024

Læs mere om Israels fordrivelse af palæstinenserne og de fordrevnes ret til at vende tilbage

On Land Day 2024: People around the World are United against Genocide and Ongoing Impunity


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater