Stalin er skillelinjen mod revisionisme og opportunisme

71 år efter hans død, har Joseph Stalins revolutionære tanke og arbejde fortsat en særlig betydning. Vi bringer her uddrag af en artikel fra Kommunistisk Platform – for Italiens arbejderklasses Kommunistiske Parti og Kommunistisk gruppe, Toscana om betydningen af at kende og bruge Stalins bidrag af udviklingen af socialismen og marxismen- leninismen i dag.

Det er ikke et spørgsmål om en “person”, som opportunisterne siger, men om, hvad denne store personlighed repræsenterede, og hvilken rolle han spillede til gavn for arbejderklassen og folkene. For os er Stalin ikke et ikon, der skal æres, men en stærk rod i vores fortid og en vigtig kilde til inspiration og mobilisering for vores nutid og fremtid.

“Stalin-spørgsmålet” definerer klasseholdningen, anerkendelsen i praksis af den historiske erfaring med proletariatets diktatur – arbejderklassens statsmagt, som er det væsentlige indhold i arbejderklassens revolution og opbygningen af socialismen, frem mod kommunismen. Det er derfor af enorm betydning.

Især i denne periode med forværring af kapitalismens almindelige krise og forværring af alle de vigtigste modsætninger i vores tid gør den store relevans af hans politiske, teoretiske og praktiske revolutionære lære, af hans evne til at lede kampen mod udbyttere, mordere og krigsmagere, imperialisme og fascisme, for opbygningen af socialisme og fred mellem folkene, ham til et uundværligt referencepunkt for enhver oprigtig kommunist, for enhver klassebevidst arbejder, 

Stalin var en kæmpe af tanke og handling, der dedikerede hele sit liv til arbejderklassens frigørelse og befrielsen af undertrykte folk, fulgte Lenins lære og udviklede dem yderligere i forskellige aspekter.

Efter Lenins død i 1924 ledede Stalin bolsjevikpartiet og realiseringen af socialismen i Sovjetunionen, tilbød støtte til revolutionen og opbygningen af socialisme i andre lande, udviklede den kommunistiske tredje internationales internationalistiske funktion, ledede Den Røde Hær i nazismens nederlag og støttede partisankampen i Europa. Takket være sit revolutionære lederskab avancerede han den socialistiske, antiimperialistiske og demokratiske lejr på verdensplan.

Derfor siger vi, at Stalin repræsenterer den højeste erfaring fra arbejderklassen ved magten med de store erobringer og sejre, der er opnået.

Kammerat Stalin har efterladt os mange lærdomme, især med hensyn til arbejderklassens  revolutionære partis karakter, karakteristika, opgaver og organisation, i åben modsætning til revisionistiske, opportunistiske, småborgerlige opfattelser.

I går som i dag er det for at komme videre på partiets vej, for at fortsætte marxist-leninisternes kampe, nødvendigt at lære, forsvare og bekræfte Stalins tanke og arbejde, hans forestillinger om arbejderklassens organiserede og bevidste avantgarde, der klart adskiller os fra borgerskabet og småborgerskabet.

De, der ikke indrømmer dette, kan ikke spille nogen positiv rolle i processen med at genopbygge kommunistpartiet.

Stalin er en lakmusprøve. Anerkendelsen af hans skikkelse og hans arbejde, hvormed proletariatets diktatur, bourgeoisiets, fascisternes og revisionisternes terror blev legemliggjort, er og forbliver en klar skillelinje i kampen for det kommunistiske parti.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater