NATO’s og FN’s usikkerhedskonference 2024

Løbeseddel uddelt ved “Sikkerhedskonferencen” i München af Arbeit Zukunft

Vi betaler ikke JERES krig

“Sikkerhedskonferencen”(Siko) i München finder i øjeblikket sted på det fornemme hotel Bayerischer Hof. Hvad har krigen i Ukraine og folkemordet på palæstinenserne i Gazastriben at gøre med NATO? Praktisk talt alt.

I de sidste to år har NATO og dets medlemslande ført en stedfortræderkrig mod deres imperialistiske rival Rusland i Ukraine. Østukraine bliver bombet, og hundredtusindvis af soldater og titusindvis af civile dør. Byer og landsbyer bliver ødelagt. En atomkatastrofe truer med at indtræffe på atomkraftværket Zaporozhya. NATO-landene leverer våbnene til denne krig – med Tyskland i spidsen. Næste år vil våbenhjælpen blive øget til 8 milliarder euro. Tyskland overtager også træningen af tusindvis af ukrainske soldater. Der bliver ikke direkte erklæret krig mod Rusland, men i praksis bliver den ført.

Israels folkemord på den palæstinensiske befolkning i Gaza, som er anerkendt af FN, bliver også udført med våben fra NATO-lande. Hamas’ angreb bliver brugt til at jævne Gaza med jorden. Hovedleverandøren af våben er USA, men Tyskland er også stærkt involveret, f.eks. ved at levere ubåde – for ikke at nævne den “moralske” støtte til Israels zionistiske regering. Israels sikkerhed er et “statsanliggende”, uanset hvilke forbrydelser landets regering og militær begår.

NATO er en militæralliance og står som sådan også for den militære oprustning af sine medlemslande, stater med de såkaldte “vestlige værdier”, Europa og Nordamerika, herunder Tyrkiet. Et af NATO’s mål er, at medlemslandene skal bruge 2% af deres bruttonationalprodukt på oprustning inden 2024. For Tyskland ville det svare til 85 milliarder euro. Tysklands budget for 2024 omfatter 52 milliarder euro til “forsvar”, 11 milliarder euro i militær bistand til Ukraine og planlagte udgifter på 20 milliarder euro fra den “særlige Bundeswehr-fond”. Det vil sige 83 milliarder til militære formål – næsten hver femte euro af det samlede budget.

Der er ikke mange penge tilbage til sociale formål. Et eksempel: I Tyskland vokser hvert femte barn op i fattigdom. Men kun 2 milliarder euro er øremærket i det føderale budget til grundlæggende børnebeskyttelse – en fyrretyvendedel af forsvarsbudgettet!

For arrangørerne af Siko går forsvarsudgifterne ikke langt nok. De taler om “stadig utilstrækkelige nye forsvarsudgifter”.

Men krigen i Ukraine og folkemordet i Gaza er ikke isolerede begivenheder. De markerer den seneste optrapning i en hel række krige, som NATO-lande for det meste har været involveret i, og som faktisk er blevet ført af NATO eller NATO-stater: I Jugoslavien, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien.

Imperialistiske krige er udtryk for skærpede modsætninger mellem de imperialistiske magter. Det er NATO-staterne med Tyskland på den ene side og Rusland med Kina på den anden. Jo mere imperialisterne kommer under pres, økonomisk, politisk og gennem folkenes og de undertrykte klassers kamp, jo mere aggressivt reagerer de. Det er derfor, kampen skal rettes mod imperialismen, især mod vores egen.

Stop alle våbenleverancer og al våbeneksport!

Ud af NATO’s atomparaply!

Tyskland ud af NATO!

Løbeseddel uddelt under demonstrationen ved Sikkerhedskonferencen af Arbeit-Zukunft – organisation til genopbygningen af det kommunistiske parti i Tyskland

Se også
München “sikkerhedskonference”: Send flere våben til Ukraine – producer flere våben


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater