NATO skaber frygt – forbereder krig i Europa

Med de store militærøvelser i dette forår træner NATO i at føre en altomfattende krig i Europa med Rusland som fjenden. De øver troppebevægelser og våbentransporter, mens militærbudgetterne skrues op. Og for at retfærdiggøre militariseringen af vores samfund skaber de frygt. For at retfærdiggøre medlemskabet af NATO og den vanvittige oprustning lyder det nu fra den danske regering: Rusland forbereder sig på at angribe NATO-lande indenfor de næste 3-5 år! 

Af Stop Terrorkrigen – Ud af NATO

NATOs enorme militærøvelser Steadfast Defender, Exceersise Joint Warrier og Nordic Responce finder sted frem til sidst i maj

Vi skal bildes ind at vi har brug for NATO, at NATO vil sikre vores overlevelse. At det er nødvendigt at skære ned på alt andet i de offentlige budgetter – så vi som befolkning vil være parat til at betale for militariseringen.

Med Finland og snart også Sverige som medlemmer af NATO er det nu en samlet front fra nord til syd, der forberedes til krig. Og fra de nordiske landes regeringer, fra andre NATO-lande og fra NATO selv lyder det nu med én mund: Rusland er en akut trussel mod NATO-lande.

I Danmark har trusselsvurderingen hidtil lydt, at der ikke eksisterede nogen umiddelbar trussel fra Rusland mod Danmark. Nu udtaler udenrigsminister Troels Lund Poulsen, at der ganske vist stadig ikke er nogen trussel om et militært angreb – men den kan komme indenfor 3-5 år. Fordi Rusland ruster op. Så nu skal vi ruste op først! Opfyldelsen af NATO’s oprustningsmål skal sættes op i tempo. Våbenindustrien skal have et kæmpe boost med statsstøtte og milliarder fra EU.

Hvad skal vi virkelig være bange for? 

At der er en reel krigsfare for en storkrig, med de voksende konflikter og lokale stedfortræderkrige  mellem de imperialistiske stormagter USA, Kina, Rusland om verdensherredømmet, også her i Europa. USA ønsker igen at bruge Europa som slagmark og selv stå som sejrherre.

Men krigene stoppes ikke ved at støtte den ene stormagts oprustning mod den anden.

Norden ud af NATO – NATO ud af Norden

Vi skal ikke lade os bilde ind, at NATO og flere våben skaber fred.  Vi har ikke brug for NATO. NATO som fredens beskytter sættes i relief, når vi ser deres støtte til Israels folkemord i Gaza.

Vi, der lever i NATO-landene må styrke modstanden og bevægelserne i hvert land for at komme UD AF NATO, for at kræve at de svimlende militærbudgetter omfordeles til sundhed, uddannelse, beskyttelse af miljøet og social velfærd for befolkningerne. Vi må sig stop for militariseringen af vores samfund.

Vi må vise vores aktive NATO modstand konkret, når de store NATO-øvelser om lidt drager hærgende gennem vores land.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater