Trepartsaftalen: Sygeplejerskestuderende skal indgå i den faste normering

Sundhedsuddannelserne til f.eks. SOSU og sygeplejerske har et kæmpe frafald. Det skyldes ikke mindst udsigten til et presset arbejdsliv med for få kolleger og lav løn. De lønkroner der kom ud af trepartsforhandlingerne kommer ikke til at løse situationen, og de bliver på rigtig mange måder dyrt betalt gennem nye betingelser. En af dem er aftalen om at sygeplejerskestuderende skal kunne indgå i den faste normering. Det vil næppe gøre frafaldet mindre.

Dansk Sygeplejeråd har accepteret dette misbrug af de studerende, blandt de mange andre dyre og belastende betingelser for de offentligt ansatte, der ligger i trepartsaftalesaftalen. Fra optaget i 2024/25 skal sygeplejerskestuderende ansættes i den sidste lange praktikperiode, hvor de vil få praktikløn.

Dansk Sygeplejeråd forsøger at dække sig ind under denne formulering i aftalen: ”Tiltaget skal gennemføres således, at det læringsmæssige udbytte af praktikperioden ikke forringes, at de studerende understøttes i transitionen til praksis, samt at det understøtter en fuldtidskultur.”

Men det er ren besværgelse. Selvfølgelig vil det gå ud over læringen, at man nu er en del af den faste normering. Der bliver ikke tid til den nødvendige refleksion eller alsidighed i arbejdet. Desuden er det løntrykkeri og det sker i en situation hvor det er det modsatte der er brug for – højere løn for alle sundhedsansatte.

I forbindelse med den tidligere debat om det ’alarmerende frafald’ på uddannelserne udtalte Trine Løvenskjold Nielsen, forperson for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning til TV2:

– Vi ser arbejdsvilkårene allerede under uddannelsen, men når vi ikke er en del af normeringen, oplever vi det ikke på samme måde som en færdiguddannet sygeplejerske. Det er jeg glad for, for ellers tror jeg, at endnu færre kunne se sig selv som sygeplejerske i fremtiden.

Med trepartsaftalen stilles der også krav om højere arbejdstid og flere skæve vagter som modydelse for overhovedet at få del i pengene. Fagtoppens samlede front med arbejdsgiverne koster på rigtig mange måder de offentligt ansatte dyrt.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater