Den arabiske region i centrum for imperialistiske konflikter

Styrkeforhold og alliancer er under forandring i Mellemøsten og den arabiske region. Teksten er fra juli 2023, men giver en god baggrundsviden til situationen idag, hvor alle de imperialistiske modsætninger i verden og i regionen er i spil omkring Israels folkemord og palæstinensernes modstandskamp.

Artiklen er bragt i Enhed og Kamp 4,2023


Af Arbejderpartiet, Tunesien

Denne tekst er anden del af den rapport, som kammerat Hamma Hammami fremlagde på Arbejderpartiets 6. Kongres, der blev afholdt i Tunis den 7., 8. og 9. juli 2023. Den første og tredje del handlede om henholdsvis partiets centralkomités analyse af den internationale situation og situationen i landet.

På vej mod en revision af traditionelle alliancer

I de senere år har situationen i den arabiske verden været vidne til mange vigtige begivenheder, som vores parti har fulgt med stor interesse. Det er vores pligt at fortsætte med at følge de forandringer, der fortsat sker i denne region, med samme interesse, og måske større. Vi overdriver ikke, når vi siger, at vi står ved begyndelsen af en ny fase i den arabiske verden og Mellemøsten, som vil have visse særpræg. De forandringer, der finder sted i verden, afspejles også i regionen, hvor alle de store kapitalistiske lande, gamle som nye, er til stede, kæmper og konkurrerer om regionens rigdom, dens markeder og dens strategiske placeringer. I takt med at der opstår et nyt landskab i verden baseret på ændrede magtforhold, bør der også opstå et nyt landskab i den arabiske region og Mellemøsten.

Det, der kendetegner dette nye landskab, er, at de splittelser, de blodige konflikter mellem de forskellige reaktionære regimer i regionen, som har præget alle de seneste år, er ved at aftage eller endda forsvinde, undtagen i visse lande som Sudan, som igen er truet af borgerkrig. Vi kan sige, at kortene blandes igen, og nye ligninger, som kan realiseres, selv delvist, dukker op i horisonten. De har noget at gøre med internationale forandringer.

Kongeriget Saudi-Arabien stræber efter at spille en central rolle i denne proces gennem sin nye de facto-leder, Mohammed bin Salman, ligesom det har spillet en central rolle i alle tidligere reaktionære projekter. En rolle, der giver mulighed for at forny den wahhabitiske1 reaktion i overensstemmelse med de aktuelle ændringer og den internationale magtbalance. Og med det perspektiv at omdanne kongeriget til en aktiv og effektiv regional magt i regionen, der ikke længere er tilfreds med rollen som USA’s trofaste discipel/agent, der udfører, hvad han får besked på.

Et af elementerne i den nye situation i regionen er udviklingen af Kina, som fortsætter sit gennembrud som en indflydelsesrig økonomisk, kommerciel og finansiel aktør, ikke kun på den internationale scene, men også i Mellemøsten. Kina er en vigtig aktør i Mellemøsten, hvor dets interesser udvikler sig, herunder i den zionistiske enhed (det besatte Palæstina). Dette fremgår af Kinas bemærkelsesværdige indgriben for at dæmpe konflikten mellem Iran og Saudi-Arabien og bringe dem til forhandlingsbordet og tættere sammen, hvilket havde en indvirkning på den blodige konflikt i Yemen, hvor Saudi-Arabien og dets allierede er direkte involveret i kampen mod de Iran-støttede houthier.

Det er ikke nogen hemmelighed, at denne afvisende tilgang udgør en slags afstandtagen fra USA. USA har bygget sin strategi i forståelse med den zionistiske enhed for at spille på sunni-shia-konflikten og arbejde hen imod opbygningen af en ”egyptisk-saudisk-golf-israelsk” alliance mod Iran, som på sin side støtter Syrien og Hizbollah i Libanon og opretholder gode forbindelser med Rusland og Kina. På den anden side spillede Saudi-Arabien en afgørende rolle i de sidste minutter for at bringe Syrien tilbage i folden af Den Arabiske Liga, på trods af Qatars og Marokkos modstand og egyptisk tøven.

På den måde ønsker Saudi-Arabien at fremstå som en ”forener”, hvilket åbner døren for, at landet kan spille rollen som ”leder” af de arabiske lande, eller rettere af den arabiske reaktion. Saudi-Arabien har også arbejdet på at normalisere sine relationer, på den ene side med det irakiske regime, som spillede rollen som ”mægler” ved at organisere de første møder mellem de saudiske og iranske parter, og på den anden side med Tyrkiet og Qatar, som stadig støtter Det Muslimske Broderskab.

Den saudisk-tyrkiske tilnærmelse faldt sammen med den forværrede økonomiske og finansielle krise i Egypten, som dermed kunne spille en mindre rolle, hvilket havde en indvirkning på situationen i Libyen. Her er lyden af våben relativt stilnet af, selv om situationen stadig er den samme, og det er vanskeligt at finde en løsning i den nærmeste fremtid. Iran er fortsat en vigtig aktør på den libanesiske scene og bidrager til formuleringen af detaljerne i enhver beslutning.

Saudi-Arabien intervenerer sammen med USA i den sudanesiske krise for at lægge pres på begge sider af konflikten, den militære institution på den ene side og de hurtige støttestyrker på den anden. På den anden side så vi for nylig, at Saudi-Arabien nægtede at følge den amerikanske holdning efter besøget af Biden, som kom for at bede landet om at øge sin olieproduktion; i stedet lagde det sig på linje med den russiske holdning.

Ledelseskonflikter mellem arabiske lande

Men det betyder ikke, at vejen er banet for den saudisk-wahhabitiske reaktion. Der er Qatar, som ønsker at forblive en vigtig aktør i regionen og på den internationale scene, fordi de ønsker at fremstå som en ”mægler” i forhandlingerne mellem de stridende parter i de konflikter, der opstår her og der, og selvfølgelig under amerikansk ledelse, som det skete med Taliban. Der er De Forenede Arabiske Emirater, som forsøger at spille en ledende rolle. Vi har set uoverensstemmelser mellem De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien i Yemen. Der er også Egypten, som, selv om det har interne problemer ud over problemerne på den etiopiske side, især med hensyn til deling af Nilens vand (renæssancedæmningen), fortsat vejer tungt i enhver ligning. Der er Maghreb-regionen, som oplever en permanent krise mellem Marokko og Algeriet i spørgsmålet om Sahara, som praktisk talt bestemmer de enkelte parters alliancer. Desuden har ustabilitet altid præget forholdet mellem Saudi-Arabien og Iran.

Vi må selvfølgelig ikke glemme de udenlandske magters rolle, især den amerikanske imperialisme, som med støtte fra sine to vigtigste allierede, zionisterne og briterne, fortsat er den dominerende magt i regionen og forsøger at påvirke hver ny ligning, så dens interesser ikke påvirkes. Generelt ser vi, at der er en kamp om at ”lede” den reaktionære arabiske front, uanset udfaldet. Mohammed bin Salman forsøger måske at blive ”arabernes konge”, som nogle har udtrykt det. Det er ikke noget nyt, hvis vi ser på det fra et historisk perspektiv. Kongeriget Saudi-Arabien har altid, især siden den nationalistiske bølge faldt, været centrum for reaktionære imperialistiske projekter, der er fjendtlige over for de arabiske folk.

Mohammed bin Salman indrømmede dette under sit besøg i USA og understregede, at udbredelsen af wahhabismen i regionen og verden for at sabotere de arabiske og islamiske folks kamp, hindre deres frigørelse og holde dem underkastet det amerikanske vestlige hegemoni svarede til anmodningen fra ”vestlige venner, ledet af USA”. Men det, der adskiller Kongeriget Saudi-Arabiens nuværende bestræbelser på at ”styre” araberne og spille rollen som regional magt, er Bin Salmans forsøg på at give wahhabismen en ny form med et bedragerisk og falsk modernistisk udseende og give kongeriget et vist råderum, selv minimalt, i dets forhold til USA, hvis indflydelse er faldende internationalt med afslutningen på den unipolære verden og fremkomsten af nye konkurrenter, ledet af Kina.

Nedgang i den folkelige bevægelse og fremskyndelse af normaliseringsprocessen

Der er ingen tvivl om, at disse ændringer sker i en vanskelig situation for det arabiske folk og det palæstinensiske folk i særdeleshed. Interne og eksterne kontrarevolutionære kræfter havde held til at afbryde de tunesiske og egyptiske revolutioner, uden at modstanden i de to lande er ophørt. Libyen, Syrien og Yemen er også blevet udpint og kastet ud i ødelæggende borgerkrige, der har ført til migration af millioner af mennesker i disse lande og ødelæggelse af deres økonomiske og naturlige potentiale, med medvirken fra ødelæggelseskræfterne i Golfen og Mellemøsten (især Tyrkiet).

På den anden side, mens den anden revolutionære bølge, der begyndte i den arabiske verden i slutningen af 2018, førte til det sudanesiske folks sejr over Det Muslimske Broderskabs militærjunta, der havde været ved magten i tre årtier, blev der etableret en kompleks proces med kampe og statskup. Den er i dag kendetegnet ved eksplosionen af en destruktiv reaktionær konflikt mellem de to søjler i det gamle regime, nemlig den militære institution og militserne i Rapid Support Forces2, en konflikt, der truer med at kaste landet ud i en borgerkrig med katastrofale konsekvenser.

Hvad angår opstandene i Libanon og Irak, har den religiøse sekterisme og den regionale og udenlandske indblanding, på trods af den betydelige indsats for at forene masserne på basis af deres retfærdige krav, forhindret disse opstande i at fortsætte, radikaliseres og sejre i mangel af revolutionært lederskab. I Algeriet endte den månedlange folkelige bevægelse, hvor Bouteflika og nogle af symbolerne på hans regime blev væltet, med et ”valg”, hvor den militær-bureaukratiske junta formulerede nye ligninger for fortsat at kontrollere landets og det algeriske folks skæbne i lyset af de alvorlige spændinger med nabolandet Marokko og uenighederne om spørgsmålet om Vestsahara. Som sædvanlig spillede fraværet af et samlet politisk lederskab omkring et program for revolutionær forandring en afgørende rolle for den algeriske folkebevægelses manglende evne til at nå sine grundlæggende mål.

På den anden side er det, der sker i dag med omformuleringen af relationerne i den arabiske verden, en del af en hidtil uset udvikling af den offentlige normaliseringsbevægelse med den zionistiske fjende på bekostning af det palæstinensiske folk og deres nationale sag. Det er en af de ting, som vi forsøger at begrave definitivt. I de sidste dage af sin regeringstid indgik Trump en aftale med nogle regimer i regionen som en del af en politisk handel, som er et kendetegn for den amerikanske administration generelt, og som nåede sit højdepunkt med denne populistiske pro-zionist.

Således indgik Marokkos konge, Mohammed VI, en byttehandel med denne administration, så den anerkendte ”Saharas marokkanske natur” til gengæld for en total forpligtelse til den normaliseringsbølge, som Makhzens marionetregime stod for. Det underskrev en sikkerhedsmæssig/militær samarbejdsaftale med den zionistiske fjende. Det sudanesiske militærregime fulgte samme vej og byttede fjernelsen af landet fra listen over ”stater, der støtter terrorisme” og åbningen af hanen for ”økonomisk og finansiel hjælp” til gengæld for accept af normaliseringen og åbningen af dørene for den zionistiske enhed til at tage kontrol over landets landbrugspotentiale i særdeleshed.

Hvad angår normalisering fra Emiraternes og Bahrains side, har de taget meget avancerede skridt i deres alliance med den tilranende zionistiske enhed. Denne normalisering var baseret på ideen om at ”imødegå den iranske trussel mod sikkerheden i regionen”. Vi ved, at Golfens marionetregimer fortsatte med at spille rollen som sponsorer for imperialistiske og zionistiske projekter i regionen med det formål at begrave den palæstinensiske sag og underminere det palæstinensiske folks rettigheder (økonomisk normalisering, århundredets aftale …). Og som en del af genopbygningen af regionen inden for det, der kaldes ”Det Nye Mellemøsten”, hvor den zionistiske bandeenhed ville have en dominerende position (begynde at realisere drømmen om et fællesmarked i Mellemøsten).

Det er inden for denne generelle ramme, at de ændringer, som vi nævnte i begyndelsen, passer ind, og som viser karakteren af det nye landskab, der er ved at blive forberedt, og beregningerne hos hver part, der deltager i det, især den saudiske side. Dette nye landskab vil kun skabe en mørk tidsalder, der vil samle alle de arabiske tyranner. Men det betyder ikke, at vejen er åben for saudiske og arabiske reaktionære til at gøre, hvad de vil, med det arabiske folk og især med den palæstinensiske sag. De arabiske folk vil ikke give op, selv om deres kamp oplever øjeblikke af tilbagegang, selv om apati, frustration og fortvivlelse griber visse sektorer på dette eller hint tidspunkt. På samme måde vil det palæstinensiske folk og deres modstand, som fortsætter med at påtvinge nye realiteter på jorden, ikke kapitulere. Kort sagt, tyranni, fattigdom, sult, korruption, besættelse, ødelæggelse og systematisk destruktion af arabiske folk og deres potentiale er alle faktorer, der ikke vil tillade dem at acceptere ydmygelse og underkastelse. Tværtimod er det sikkert, at de arabiske folk vil fortsætte med at se denne situation i øjnene og kæmpe, indtil de opnår sejr.

Tyranni er en følge af sociale dårligdomme

De arabiske marionetregimer og de reaktionære klasser, der udgør deres sociale base, praktiserer de grimmeste former for tyranni, undertrykkelse og underkastelse af deres folk. Frihedsrettighederne er afskaffet i de fleste arabiske lande, hvis befolkninger regeres af monarkiske, militære eller autoritære regimer. Fængslerne huser stadig tusindvis af politiske fanger og samvittighedsfanger. Retten til at organisere sig, ytre sig og demonstrere er afskaffet.

Politisk tyranni er et dække for afhængighed, udnyttelse og korruption. Vores region er trods sin naturlige rigdom og sit potentiale i undergrunden og i landbruget stadig fastlåst i en organisk afhængighed af udenlandsk kapital, og de økonomiske, sociale og kulturelle strukturer er stadig tilbagestående, skrøbelige og afhængige af lobbyerne i en familie- og klasseøkonomi. Manifestationer af marginalisering, fattigdom, analfabetisme og forfølgelse er stigende. Kvinder og etniske, religiøse og kulturelle minoriteter er de vigtigste mål for undertrykkelse.

Der findes ikke noget tydeligere bevis på dette end nogle alarmerende tal offentliggjort af officielle internationale organer: Antallet af fattige i den arabiske region i 2022 er omkring 130 millioner mennesker (en tredjedel af befolkningen), ifølge statistikker fra den økonomiske og sociale kommission for Vestasien (ESCWA). Dette tal forventes at stige i 2024. Den arabiske region havde også den højeste arbejdsløshed i verden i samme år, nemlig 12 procent. Hvad angår analfabetismen i den arabiske region, anslås den i 2022, ifølge Report on the Unified Arab Economy, at ligge på omkring 24,6 procent, hvilket er den højeste rate i alle verdens regioner på nuværende tidspunkt, med undtagelse af Afrika syd for Sahara (33,9 procent). Ifølge Den Internationale Arbejdsorganisation nåede arabiske kvinders deltagelse i arbejdsstyrken i 2020 op på 18,4 procent, hvilket er den laveste andel i verden sammenlignet med det globale gennemsnit på 48 procent.

Ud over alt dette er visse arabiske områder besat (Irak, Syrien, Libyen …) og er sårbare over for besætternes plyndringer. Vi har set adskillige bevægelser, især i Irak, som afviser besættelsen og kræver, at de amerikanske styrker forlader landet. Der er også hyppige bevægelser blandt befolkningen på Golan, især druserne, som vender sig mod den zionistiske besættelse. I Vestsahara konfronteres progressive kræfter stadig med overgreb, som især rammer aktivister og modstandere af besættelsen. Palæstina og dets hellige steder (Jerusalem) er genstand for en løbende judaiserings- og zioniseringsproces, foruden mord, fordrivelser og arrestationer.

Protesterne stoppede aldrig

Det er uundgåeligt, at alle disse faktorer vil skubbe de arabiske folk tilbage på kamparenaen. Bevægelserne og protesterne er ikke blevet mindre, men fortsætter i en eller anden form i de fleste arabiske lande. Men her taler vi om deres forvandling til massive opstande med det formål at vælte reaktionære marionetregimer, befri hjemlande og opnå enhed på et solidt fundament baseret på national suverænitet, frihed, lighed, demokrati og social retfærdighed. Hvad angår det palæstinensiske folk, fortsætter alle former for modstand i Jerusalem, på Vestbredden og i Gaza, såvel som i besættelsens fangehuller, på trods af den stærke bølge af ‘normalisering’. Og på trods af den destruktive rolle, som Mahmoud Abbas’ autoritet spiller, der hvor fangerne fortsætter en hård kamp til forsvar for den palæstinensiske sag.

Det er lykkedes den palæstinensiske væbnede modstand at påtvinge besættelsesmagten en ny virkelighed, hvilket talrige vidnesbyrd bekræfter. Blandt de udviklinger, der vil spille en afgørende rolle i den palæstinensiske virkelighed, er den positive udvikling, vi er vidne til i ”enhed på jorden”. Hvilket betyder, at bevægelserne omfatter alle regioner i det besatte Palæstina, herunder 1948-territorierne og Vestbredden, som er under Mahmoud Abbas’ myndighed og hans sikkerhedstjenester, der udgør en vagt for besættelseshæren i overensstemmelse med ”Dayton-aftalerne”. ”For sikkerhedskoordination” og ”væbnet enhed” var modstandsgrupperne i stand til at etablere et fælles operationsrum for at koordinere deres handlinger. Oven i alt dette er situationen i Palæstina ved at udvikle sig politisk til skade for de eftergivende, medskyldige og kapitulerende kræfter, som Abbas’ myndighed repræsenterer. Det er en overbevisning, som slår dybere og dybere rod i de palæstinensiske folks bevidsthed, især på et tidspunkt, hvor den zionistiske enhed ledes af den zionistiske ultraekstremisme, som ikke lægger skjul på deres intentioner om at eliminere det palæstinensiske folk og forevige besættelsen af deres land.

Befrielse og enhed: nøgleord i den kommende fase

Det arabiske folk har brug for befrielse og enhed, frihed fra den zionistiske besættelse af Palæstina, Golan og nogle landsbyer i det sydlige Libanon, såvel som den amerikanske, tyrkiske, britiske, franske og spanske besættelse af flere dele af den arabiske verden. De skal også frigøres fra alle former for neokolonial økonomisk, politisk og kulturel dominans og evakuere alle baser, flåder og militære styrker, der er etableret på deres jord. De må også skille sig af med alle reaktionære systemer, klasser og grupper, der styrer dem i tæt samarbejde med udenlandske kolonimagter.

Der er ingen tvivl om, at dette mål kun vil blive nået af befolkningerne, først og fremmest arbejderne i byerne og på landet, masserne af de marginaliserede og de udsatte, flertallet af kvinder, unge mennesker, intellektuelle, etniske, religiøse og kulturelle mindretal, som har en reel interesse i frigørelse og frigørelse. Revolutioner i arabiske lande er generelt nationale, demokratiske, folkelige og sociale revolutioner, selv om hver af dem har sine egne karakteristika. De vil ikke opnå endelig sejr, hvis de ikke forenes i en enkelt kæde, selv om disse revolutioner er vanskelige at opnå på én gang. Det er mere sandsynligt, at revolutioner i de arabiske lande vil finde sted, når forholdene modnes i et eller flere af kædens led. Dette kan i høj grad hjælpe modningen af andre led på grund af nærheden og ligheden i betingelser.

Arabiske revolutioner har brug for revolutionært lederskab. Dette er indtil videre blevet bekræftet af forskellige lokale oprør, opstande og bevægelser. Den største svaghed er fraværet af denne type ledelse. Det er det, der har gjort det muligt for reaktionære regimer, med støtte fra eksterne kolonimagter og reaktionære kræfter, at afbryde eller sabotere dem, drukne dem i blod eller aflede dem. Det kræver, at vi alle lægger den største vægt på udviklingen af revolutionens subjektive faktor i vores lande, uanset de ofre, der skal bringes. De revolutionære, patriotiske og progressive kræfter kæmper stadig på forskellige fronter for at forbedre kampbetingelserne og justere magtbalancen til fordel for de arbejdende masser, på trods af omfanget af de ofre og krænkelser, de står over for i forskellige lande. Men disse kræfter kræver stadig en enorm indsats for at udvikle sig. Der er ingen tvivl om, at den første betingelse for succes er klarhed i den politiske linje: Så længe visionen er klar, bliver fremskridt i organisering, aktivitet og etablering blandt masserne mulig og effektiv. Der er ingen klarhed i den politiske linje uden intellektuel og teoretisk klarhed, og her falder ansvaret på de marxistisk-leninistiske kræfter for at udføre denne mission.

En kompleks situation, der kræver grundig analyse

Situationen i de arabiske lande (og i Mellemøsten generelt) er ekstremt kompleks, hvilket gør det bydende nødvendigt at forstå konturerne, detaljerne og analysere dem for at nå frem til de nødvendige konklusioner og solide handlingsprogrammer på det strategiske og taktiske niveau. Der er mange eksterne og interne fjender i denne region på grund af dens geografiske position, enorme rigdom, markeder og strategiske centre. Det gør, at det at tage et rigtigt standpunkt i disse situationer svarer til at finde en nål i en høstak. Svagheden hos patriotiske og progressive kræfter presser dem nogle gange til at træffe valg og indgå alliancer med usikre konsekvenser på grund af forvirringen mellem fjende og ven, idet de tror, at dette vil hjælpe dem med at overvinde deres svaghed, uden at indse, at hver intervenerende kraft – uanset om den er udenlandsk eller arabisk – har sine egne beregninger. Alt dette er selvfølgelig ikke i modstrid med princippet om klart at definere fjenderne og lave en klassifikation, der gør det muligt for os at udpege de vigtigste og konfrontere dem først. Men det, der skal garanteres for at lykkes med denne mission, er en uafhængig vision, program, taktik og strategi.

Vi vil ikke tage fat på alle de spørgsmål, der er relateret til dette problem, for de er mange og forskelligartede, og i sidste ende er de de berørte partiers og organisationers ansvar. Men der er nogle spørgsmål af generel karakter, som vedrører os alle i de arabiske lande. Disse spørgsmål falder inden for det internationale domæne. Kort sagt er der ingen tvivl om, at den amerikanske imperialisme og dens zionistiske protegé, sammen med deres vestlige allierede, er de arabiske folks hovedfjender. Det er ikke noget, der behøver at blive bevist.

En mindre og mindre diskret tilstedeværelse af Kina

Men ethvert sammenhængende revolutionært parti bør ikke bare udpege hovedfjenderne, for det er dets pligt at have en global vision af situationen og karakteren af de kræfter, der er i konflikt i regionen. Ved at analysere den internationale situation har vi påvist den stigende kinesiske magts hegemoniske imperialistiske rolle og de ”fredelige” økonomiske, finansielle og kommercielle metoder, som den bruger til at indtage sin plads i konstellationen af imperialistiske magter, med ambitionen om at overtage førstepladsen fra den amerikanske imperialisme i en ikke alt for fjern fremtid.

Disse metoder, som i øjeblikket er baseret på idéen om ”penge og handel først”, er vildledende og tilskynder visse politiske kræfter til at betragte Kina som en ”ven” og fremsætte idéen om, at ”kinesisk (eller russisk) hegemoni er bedre end amerikansk hegemoni”, som om det var et spørgsmål om at foretrække et hegemoni frem for et andet. I denne henseende er det nok at give et konkret eksempel for at demonstrere fejlen i denne holdning, eksemplet med Kinas forhold til den zionistiske enhed.

De kinesiske lederes holdning til det palæstinensiske spørgsmål adskiller sig ikke fra holdningen hos resten af de imperialistiske magter, der forestiller sig en ”tostatsløsning” og henviser til Oslo-aftalen. Det er, hvad vi ser i de ”fire punkter” i den nuværende kinesiske præsident Xi Jinpings program, der sigter mod at ”styre globale anliggender på en fredelig og deltagende måde”. Kort sagt ser Kina kun regionale lande, herunder Palæstina og dets zionistiske besættelsesmagt, som en del af ‘Den nye Silkevej’-projektet (Belt and Road Initiative) og de fordele, landet kan få ud af det. Det er, hvad vi tydeligt forstår af den kinesiske FN-ambassadørs intervention i 2017, hvor de erklærede: ”Kina betragter Palæstina og Israel som vigtige partnere i Silkevejs-projektet. Det er klar til at arbejde inden for dette koncept om udvikling for fred med det formål at presse Palæstina og Israel til at engagere sig i samarbejde, der gavner begge sider.” For at vi kan forstå sandheden i disse bemærkninger, er det nok at fremhæve den økonomiske og kommercielle udvikling mellem Kina og den zionistiske enhed i de senere år, på bekostning af det palæstinensiske folk og deres plyndrede hjemland.

Siden 2020 er Kina blevet den største eksportør af varer til den zionistiske enhed. Værdien af kinesiske investeringer i det zionistiske besatte Palæstina beløber sig til 19 milliarder amerikanske dollars, fordelt på den avancerede teknologisektor (high tech) og infrastrukturprojekter. Derudover har Kina investeret i havnen i Haifa og i transportsektoren, især i den ”røde linje”, som vil forbinde bosættelserne på den besatte palæstinensiske kystslette. I samme forbindelse købte det kinesiske firma Bright Food i 2014 56 ℅ af aktierne i det israelske firma Tnuva, hvilket gjorde det muligt at overtage firmaet for et beløb på to en halv milliard amerikanske dollars3. Baseret på disse fakta kan Kina kun behandles som en hegemonisk imperialistisk stat, og modsætningerne mellem Kina og den amerikanske imperialisme kan kun udnyttes ved at tage højde for denne virkelighed.

Det skal her bemærkes, at i modsætning til den voksende kinesiske tilstedeværelse i det arabiske Levanten og Mellemøsten generelt bemærker vi en vedvarende svaghed i denne tilstedeværelse i landene i Nordafrika, både på det økonomiske, finansielle og militære plan. Kina er den verdensmagt, der er mest fraværende på den libyske scene, på trods af sine tætte forbindelser med det tidligere Gaddafi-regime. Hvad angår resten af landene, er dets tilstedeværelse ubetydelig sammenlignet med den traditionelle tilstedeværelse af europæiske og amerikanske imperialister med økonomisk, kulturel og militær indflydelse i regionen (den amerikanske sjette flåde i Middelhavet og AFRICOM-styrkerne med hovedkvarter i Tyskland).

Hvad med den russiske imperialisme?

Bemærk også begyndelsen på Ruslands fremmarch gennem den strategiske partnerskabsaftale, der blev underskrevet i begyndelsen af juni 2023 mellem Tebboune og Putin i forbindelse med Algeriets søgen efter alliancer for at beskytte landet mod chikane fra USA og Frankrig, der er på linje med det marokkanske regime i Sahara-spørgsmålet. Vel vidende, at Algeriet for nogen tid siden indgav en anmodning om medlemskab af BRICS, samtidig med at landet indgik vigtige aftaler med Italien om at forsyne landet og derigennem Europa med større mængder naturgas for at kompensere for afbrydelsen af de russiske forsyninger til det gamle kontinent.

Det, vi sagde om Kina, kan siges om Putins Rusland, som visse ”progressive” kræfter bifalder, fordi det modsætter sig den amerikanske imperialisme, uden at undersøge karakteren af denne modstand. Rusland intervenerede kun i Syrien for at forsvare sine interesser, og det forsøgte at koordinere med andre imperialistiske magter, anført af USA, så der ikke ville være nogen ”interessekonflikt”. Wagner-militsen blev på et tidspunkt en vigtig militær og politisk aktør i det østlige og vestlige Libyen, sammen med resten af de intervenerende regionale og internationale magter.

Rusland har også omfattende forbindelser med den zionistiske enhed på trods af nogle spændinger, der er opstået i disse forbindelser på grund af krigen i Ukraine, hvor den zionistiske enhed har afstået fra offentligt, klart og fuldstændigt at tilpasse sig USA og EU for at bevare sine interesser med Putins Rusland. De vigtigste områder for russisk-israelsk samarbejde er rumforskning, transport, landbrugs- og industriteknologier, informations- og kommunikationsteknologier, metalforarbejdningssektoren osv.

Klar vision og uafhængig linje

Det er to eksempler, som er interessante for internationale relationer. Det er muligt at nævne andre eksempler, der vedrører forholdet til regionale magter som Tyrkiet, Iran, arabiske regimer osv. Det, det bør føre til, er en uafhængig vision baseret på konkret klasseanalyse, hvad enten det er den lokale virkelighed eller den regionale og internationale virkelighed. Enhver, der har en sådan vision, vil ikke begå en fejl, selv om taktiske beregninger og magtbalance tvinger ham til at udnytte visse modsætninger til sin fordel. Men i alle tilfælde må disse taktiske beregninger ikke omdannes til en strategisk linje.

Det, vi sagde om forholdet til internationale og regionale magter, kan også siges om interne kræfter. Den arabiske politiske scene er fuld af strømninger. Især religiøse højrebevægelser indtager en fremtrædende plads. Det er derfor bydende nødvendigt at udvikle et selvstændigt syn på de forskellige interne politiske kræfter og bevægelser for at afgøre, hvordan man skal håndtere dem i henhold til de konkrete forhold i hvert land. Situationen i Palæstina er ikke den samme som i Tunesien, den i Libanon eller Marokko er ikke den samme som i Syrien, Irak eller Egypten osv.

På dette grundlag opfordres vores parti til at spille en mere aktiv rolle på arabisk plan. Denne aktivitet skal omfatte alle intellektuelle, teoretiske, politiske og praktiske områder. Siden vores sidste kongres har vores parti taget adskillige initiativer til at kommunikere med venstrefløjen og de progressive kræfter i Maghreb og Arabien. Det har udsendt adskillige erklæringer om situationen i regionen sammen med følgende partier: Arbejdernes Demokratiske Vej i Marokko, ”Vi kan”-bevægelsen i Mauretanien, Libanons Kommunistiske Parti, Folkefronten for Palæstinas Befrielse, Palæstinas Demokratiske Befrielsesfront, Jordans Folkelige Enhedsparti, Jordans Folkedemokratiske Parti, Sudans Kommunistiske Parti, Det Palæstinensiske Folkeparti, Den Kuwaitiske Progressive Bevægelse, Det Egyptiske Brød- og Frihedsparti, Den Egyptiske Socialistiske Folkealliance, Det Algeriske Socialistiske Arbejderparti, Det Bahrainske Progressive Forum og Kollektivet af Sahrawiske Menneskerettighedsforkæmpere (CODESA).

En fælles Maghreb-erklæring om den sikkerhedsmæssige/militære aftale mellem det marokkanske regime og den zionistiske fjende blev også udgivet med underskrift fra venstreorienterede og nationale tunesiske kræfter. Det, der kræves af os, er at udvikle disse relationer og bringe dem ud over stadiet af diskussioner ved at offentliggøre fælles erklæringer og organisere møder med kredsen for at organisere fælles konkret arbejde.

Vores partier og organisationer er kaldet til at udvikle sig intellektuelt, teoretisk, politisk, organisatorisk og på grundplan. At forsvare marxismen-leninismen og udbrede dens principper er et væsentligt spørgsmål, når vi skal bestemme kompasset for at forstå vores moderne verden. Hvad angår det politiske niveau, må vores partier og organisationer huske på spørgsmålet om revolution og magt som det mål, der skal nås, og udarbejde de nødvendige planer i overensstemmelse hermed, og ikke være tilfredse med rollen som ”almindelig” opposition. For ikke at sige ”reformist”, der drukner i hverdagen og glemmer hovedmålet under påskud af ”vanskelige omstændigheder” og ”ubalance i magtforholdene”. Der skal først og fremmest være en vilje til at lave revolution og erobre magten. Når viljen er der, vil midlerne blive fundet, som Lenin sagde.

Juli 2023

Oversat fra Unity & Struggle nr. 47, 2023

1 Streng fundamentalistisk retning inden for islam, også kaldet «salafister». Støttet af Saudi Arabien og Qatar.

2 Paramilitær styrke under Sudans regering.

3 Se artiklen «China and Palestine: From guns to Belt and Road» af Hamid Falih, udgivet 14. juni 2023 på babelwad.com

Se også
Enhed og Kamp 4,2023: Kamp mod imperialismen – solidaritet med Palæstina

 

Om Enhed og Kamp på nettet

Revolutionær forandring kræver revolutionær handling, organisering, viden og teori.
Målet med Enhed og Kamps hjemmeside er at den kan understøtte dette. Her findes artikler fra alle de tidligere udgivelser af magasinet fra 2017 og frem til nu.

Enhed og Kamp modtager hverken offentlig støtte eller reklameindtægter.
Du kan hjælpe ved at dele artikler. Ved at tegne et abonnement, eller sende et støttebeløb, det vil være af stor betydning. Det kan gøres på hjemmesiden.

Bestil et årsabonnement (4 nr.)
Pris for det trykte magasin: 380 kr. incl. forsendelse.
Pris for PDF årsabonnement og fuld online adgang: 100 kr.

Udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater