Demonstration Oslo d. 7. oktober: Stop krigen i Ukraine!

Der er et kæmpe behov for at gå op imod den eskalerende imperialistiske krig i Ukraine. Ikke ved at sende flere våben og kaste benzin på bålet, men at kræve stop for både Ruslands krig og NATO’s stedfortræderkrig og aggression. Derfor er det af stor betydning, at der nu bliver demonstreret for afslutning af krigen i et nordisk land. Denne gang i Norge – for en uge siden i Sverige. I Danmark er situationen endnu lammet og fastlåst af den pression der ligger fra Enhedslistens overgang til fuldblods NATO-tilhængere, der stemmer for våben til NATO’s og EU’s offensiv i Ukraine.

Billedet er fra den svenske demonstration d. 30. september mod NATO-medlemskab

Stopp NATO, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet og Fredsinitiativet 2022 er gået sammen om en demonstration i Oslo i dag. Hovedparolerne er:

– Våbenhvile og forhandlinger – ikke eskalering
– Rusland ud af Ukraine – ingen NATO-ekspansion
– Klimasatsning – ikke oprustning og atomvåben

En række organisationer støtter op, bl.a. KPML.

NATO-medlemmet Norges officielle politik er akkurat ligeså krigsophidsende som den danske. Her har USA allerede fået en baseaftale på plads, der vakte en stor modstand blandt nordmændene. I en ny rapport fra Forsvarskommissionen (NOU) presses der både på for fuld integration i EU’s militære opbygning, ved siden af det tætte forhold til USA-imperialismen.

KPML skriver bl.a. om situationen i artiklen
FORSVARSKOMMISJONENS OPPSKRIFT FOR KRIG

“NOU-en anbefaler en voldsom oprustning ifht dagens niveau. Den peger på at den norske stat gennem Oliefonden har et økonomisk handlerum få andre land har. Norge behøver ikke at låne penge eller oprette en fond (som i EU). .. Regeringsapparatet er efter sigende i fuld gang med at finde metoder til at sluse milliarder fra Oliefonden ind i oprustningsplanerne.

Ambitionen er et forsvarsforlig med en optrappingsplan, hvor 30 milliarder skal indgå som en permanent (årlig) budgetforøgelse. Desuden vil udvalget have årlige ekstrabevilgninger på 40 milliarder de næste ti år. Til sammen 70 milliarder kroner, næsten en fordobling af dagens 76 milliarder kroner.

Det er altså tale om gigantiske beløb som vil koste befolkningen dyrt. Ikke bare i kroner, men også i form af overvågning af civilsamfundet. De berygtede beredskabslove for internering af oppositionelle i krisesituationer, får et godt skudsmål. ”Etter kommissionens vurdering har de gamle love om beredskab og revision fra 1950-årene klaret tidens tand godt”.

Der levnes ingen tvivl om hvem der må betale for eventuelle nedskæringer i andre budgetter. ”En eventuel optrapning af forsvarsbudgettet må derfor vejes op mod at det i fremtiden vil koste mere at opretholde dagens tilbud indenfor store udgiftsposter som sundhed, uddannelse, forskning, bistand, kollektiv trafik og social sikring.”

Hykleri om nasjonalt forsvar

Hvis borgerskabet virkelig ønskede at forsvare selvstændigheden og norsk territorium i en tilspidset international situation, ville det bedste og billigste alternativ selvsagt være at sørge for massebevæbning af befolkningen og arbejderklassen. Der kunne indføres våbentræning på alle større arbejdspladser, fagforeninger eller klubben kunne have ansvar for tryg opbevaring af skydevåben. Ingen angriber ville ønske at stå overfor et massebevæbnet folk.

Men noget sådant er utænkeligt i en borgerlig klassestat, som for sikkerheds skyld har afviklet den almindelige værnepligt og desuden har afgivet suverænitet over norske baseområder og dele af norsk territorium til USA, noget som er direkte grundlovsstridigt.

Det moderne borgerskabs “nationale forsvar” handler om at forsvare klassestaten og monopolernes interesser i ind- og udland, i ledtog med andre og mægtigere  imperialistmagter. For denne klasse er “nationen” ren staffage for at mobilisere de godtroende bag borgerskabets imperialistiske politik. Det er reaktionær nationalchauvinisme.

Kun i et socialistisk Norge giver det fornuftig mening at snakke om et “nationalt forsvar”, hvor arbejderklassen slår ring om socialismen og nationens progressive værdier mod imperialistiske fjender.”

Se demonstrationens begivenhed på facebook her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater