Nuclear Justice Now! – atomvåbenforsøgene dræber

En række arrangementer i tyske byer vil rette opmærksomheden på farerne og konsekvenserne af atomvåben og understrege nødvendigheden af et forbud mod dette masseødelæggelsesvåben. Ikke alene de atomvåben USA kastede over Hiroshima og Nagasaki har været skyld i ufattelige lidelser og død, det gælder også de atomvåbenforsøg, der er gennemført af atommagterne gennem tiderne. Projektet Nuclear Justice Now! retter opmærksomheden mod dette og kræver erstatning til ofrene. Atomvåben er i højeste grad et våben der stadig indgår i imperialisternes krigsplaner, våben USA også vil medbringe til danske baser, hvis de får frit spil.

Artikel fra den tyske online avis Arbeit Zukunft

Fra den 29. maj til den 14. juni vil der blive afholdt arrangementer i 14 tyske byer, herunder Hamborg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart og München, for at informere om de enorme lidelser, der blev påført af atomvåbenforsøg i årene efter 2. Verdenskrig udført af de imperialistiske lande i Stillehavet langt fra deres hjemlande.

Projektet er et samarbejde mellem German Peace Society – United War Service Opponents (DFG-VK), Peace Cooperative Network og Marshall Educational Initiative (MEI)

Mens de ødelæggende virkninger af de to første atombomber, der blev kastet over Hiroshima og Nagasaki (i begge byer blev omkring 106.000 mennesker dræbt med det samme, flere fra stråling i kølvandet) er almindeligt kendt, er omfanget af de mennesker, der blev dræbt af atomvåbentestene, mindre kendt.

Arrangørerne skriver: “Mere end 2.000 atomvåbenforsøg er blevet udført på verdensplan, som indtil i dag har ført til umådelige lidelser.
Ifølge en undersøgelse fra International Doctors for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) resulterede overjordiske atomvåbenforsøg frem til år 2000 430.000 yderligere kræftdødsfald. Disse berørte regioner ligger fjernt fra de stater der gennemførte testene og er overvejende beboet af ikke-hvide og etniske minoritetsbefolkninger.

Med projektet Nuclear Justice Now! gør vi opmærksom på de mere end 2.000 atomvåbenforsøg, der den dag i dag fører til umådelige lidelser. For eksempel gennemførte USA mellem 1946 og 1958 67 atombombeforsøg på Marshalløerne. Nogle atoller blev ubeboelige som følge heraf. Beboerne blev ikke informeret og beskyttet før og under testene, og de humanitære og økologiske konsekvenser af testene blev slet ikke forklaret eller alt for sent. De efterfølgende skader på miljø og sundhed samt de risici, der fortsat eksisterer i områderne, blev ikke registreret. Tilstrækkelig hjælp og erstatning til ofrene er ikke blevet ydet den dag i dag.”

Som en tidligere (tysk) kolonimagt på disse øer og statens medansvar for nuklear deling, har Tyskland også et ansvar over for de berørte mennesker.
Allerede i erklæringen fra den 1. konference for parterne i atomvåbenforbudstraktaten (AVV) i Wien i maj 2022, lagde den tyske delegation vægt på “positive forpligtelser”, såsom miljøoprydning og erstatning til ofre. Også i retningslinjerne for “Feministisk Udenrigspolitik” fastslås, at indsatsen for at anerkende og kompensere ofrene for atomprøvesprængninger bør støttes.

Ifølge arrangørerne har projektet til formål at øge bevidstheden om farerne og konsekvenserne af atomvåben og atomvåbenforsøg og at understrege nødvendigheden af et forbud mod atomvåben. Presset skal øges på ansvarlige politikere for at gennemføre deres løfter om ofrefonde og midler til miljøoprydning. Samtidig skal kravet om Tysklands tilslutning til atomvåbenforbudstraktaten (AVV) helt frem i forgrunden.

Aktivister fra Marshallese Educational Initiative (MEI) fra USA vil deltage i de forskellige offentlige informationsarrangementer, hvor eksperter, videnskabsmænd og politikere også er inviteret. Der er også musik og en kunstudstilling.

Yderligere information: https://www.friedenskooperative.de/aktion/veranstaltungsreihe-nuclear-justice-now
SN

Originallink

Veranstaltungsreihe „Nuclear Justice Now“


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater