LASSO UD, NU!

Med den folkelige modstand kan vi stoppe Lasso’s diktatoriske handlinger

Udtalelse fra PCMLE

I en klar demonstration af en antidemokratisk og diktatorisk holdning har præsident Guillermo Lasso dekreteret at en særlig paragraf i forfatningen træder i kraft, den såkaldte “korsdød”. Den giver ham mulighed for personmagt til via dekreter at gennemtvinge sit økonomisk-politiske program i storkapitalens, bankernes og den internationale kapitals tjeneste. I de næste seks måneder, der vil være tilbage af hans regering, vil han fuldføre privatiseringen af statsvirksomheder, IESS, skove og vand. Han vil indføre arbejdsreformer, der gør arbejdsforholdene mere usikre og øger den kapitalistiske udbytning. Han vil overdrage naturressourcer til udenlandske virksomheder, og han vil uddybe den folkefjendtlige politik, der har kendetegnet hans regering i disse to år.

De argumenter, der er fremført for at opløse nationalforsamlingen, er ikke i overensstemmelse med de grunde, som forfatningen fastsætter for at træffe en sådan beslutning. Der er ikke tale om en intern omvæltning i landet, men om en økonomisk og politisk krise, som denne regering er direkte ansvarlig for, og som de politiske kræfter, der kontrollerer parlamentet, er direkte ansvarlige for.

Opløsningen af nationalforsamlingen løser ikke den alvorlige krise, som landet befinder sig i. Det er en økonomisk og politisk krise, som denne regering er ansvarlig for. Det er sandt, at denne forsamling – domineret af korrupte, opportunistiske og uduelige lovgivere – er lige så ansvarlig for den situation, som landet befinder sig i, og derfor er den ligesom den udøvende magt i høj grad forkastet af befolkningen. Lasso har opløst Nationalforsamlingen for at forhindre udøvelsen af den forfatningsmæssige ret til politisk kontrol og retsforfølgelse. Han har opløst den for at forhindre sin afskedigelse, hvilket er et folkeligt krav fordi han er korrupt, inkompetent og en folkefjende, som kommer til udtryk i kravet: Lasso ud, NU!  De ansvarlige for krisen, som sidder i den udøvende og lovgivende magt, bør ikke vende tilbage til deres stillinger.

Den organiserede folkelige bevægelse (arbejdere, bønder, indfødte, studerende, lærere, småhandlende og andre) må forene deres kræfter for at konfrontere den diktatoriske regering, udøve retten til modstand, stoppe den neoliberale offensiv, respektere arbejdernes og folkets rettigheder, herunder retten til liv og til at protestere. Disse sektorers sociale og politiske enhed er afgørende for at gøre gaden til der hvor denne kamp foregår.

17. maj 2023

Centralkomitéen

Ecuadors marxistisk-leninistiske kommunistparti – PCMLE

Hjemmeside PCMLE

Link til artikler om den folkelige modstand i Ecuador

Da folket lukkede Ecuador ned juni 2022: 18 dages kamp endte med en sejr – ENHED og KAMP

De oprindelige folks og folkelige opstand i oktober 2020. Dens erfaringer og perspektiverne for den revolutionære kamp – ENHED og KAMP


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater