Lad os forene kampen for lønninger med kampen for social revolution

CIPOML opfordrer verdens arbejdere til at forene kampen for lønninger, for stabilitet, for social sikkerhed, for jord, for vand og mod de mange andre problemer, med kampen for at omstyrte dette udbytningssystem, for at sætte en stopper for storkapitalens dominans, for at tage magten, for at få den sociale revolution og socialismen til at sejre.

Den internationale konference af marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML, hilser arbejderne over hele verden i anledning af 1. maj. En symbolsk dato, der symboliserer den internationale arbejderklasses kamp mod den kapitalistiske udbytning, for at erobre deres sociale frigørelse, for revolution og socialisme.

1. maj afholdes i en verden, der er rystet, og hvor man forudser, at en ny økonomisk krise for kapitalismen er på vej. Som det er sket ved tidligere kriser, vil den føre til arbejdsløshed for millioner af arbejdere, medføre lønnedgang, øget fattigdom, migration og andre problemer for arbejderklassen. Men den vil også være en anledning for staterne i de mest udviklede imperialistiske og kapitalistiske lande til at gennemføre redningsprogrammer for de store industri- og finansmonopoler, der “har økonomiske vanskeligheder”, som de allerede gør det i forbindelse med bankkrisen, der for nogle uger siden fik flere banker i USA, Tyskland og Schweiz til at gå ned.

Arbejdere, folk og unge er ofre for udnyttelse, undertrykkelse og diskrimination. Derfor kæmper de mod den folkefjendske politik, som regeringerne i de respektive lande fører, og som er rettet mod at fremme storborgerskabets og den internationale monopolkapitals interesser. Lige nu er verden vidne til, at befolkningers kamp for deres krav og rettigheder vokser, og at arbejdere og unge spiller en ledende rolle i denne kamp. Europa er blevet epicenteret for denne klassekonfrontation, og i de mest udviklede imperialistiske og kapitalistiske lande hæver arbejderklassen sin stemme med energi, forsvarer den sociale sikring og dens rettigheder og kræver presserende ændringer. Men arbejdernes, de unges og kvindernes kamp i de folkelige sektorer foregår på alle kontinenter. Arbejdernes og folkenes stigende kamp verden over viser, at den modsigelse, som arbejderklassen og borgerskabet, arbejdet og kapitalen står over for, bliver stadig mere intens.

Vi lever i en verden, der er præget af op- og nedture i konfrontationen mellem de imperialistiske magter og deres blokke og økonomiske og militære pagter. Den interimperialistiske krig i Ukraine er et udtryk for dette, men det er ikke dens eneste udtryk. Der er igangværende lokale væbnede konflikter i andre lande, handelskrige, militærapparatet og hærene styrkes, der er stridigheder om den økonomiske og politiske kontrol med hele kloden. De interimperialistiske kampe, især mellem USA og Kina, advarer os om faren for en verdensbrand.

Folkene kan ikke tage parti for den ene eller den anden imperialistiske magt, for den ene eller den anden økonomiske og politiske alliance mellem de kapitalistiske stater. De repræsenterer alle de store internationale monopolers, den imperialistiske finanskapitals interesser. Derfor gentager vi vores fordømmelse af den interimperialistiske krig, der finder sted i Ukraine, og vi hejser fredens faner, hvilket betyder at kæmpe for at forsvare arbejdernes og folkenes liv og fastholde en retfærdig antiimperialistisk holdning.

CIPOML udtrykker sin solidaritet med arbejderne og folkene, der er ofre for fremmede magters aggressioner. Vi udtrykker især vores opmuntring til det palæstinensiske folk, som i årtier har kæmpet for retten til at leve i fred på det område, der tilhører dem, og til at udgøre en selvstændig og suveræn stat. Vi fordømmer samtidig den kriminelle politik, der føres af Benjamin Netanyahu, lederen af den zionistiske stat Israel.

Det, der sker i verden i dag, som følge af forværringen af de problemer og fænomener, der er karakteristiske for det kapitalistiske system, bekræfter endnu en gang, at dette regime ikke har noget godt at tilbyde arbejderne, ungdommen og folkene. Det er et regime med udnyttelse af arbejderne og overdådighed for borgerskabet. Det er et system, der lever i krig mod befolkningerne for at beskytte det paradis, som storkapitalen reproducerer sig selv i.

Arbejderne kan ikke blive ved med at være underlagt kapitalens dominans og udnyttelse. Kampen for arbejdernes og folkets umiddelbare krav og politiske rettigheder er uundgåelig, den er grundlæggende for deres egen eksistens, men den er utilstrækkelig til at opnå social frigørelse. CIPOML opfordrer verdens arbejdere til at forene kampen for lønninger, for stabilitet, for social sikkerhed, for jord, for vand og mod de mange andre problemer, der plager os, med kampen for at omstyrte dette udbytningssystem, for at sætte en stopper for storkapitalens dominans, for at tage magten, for at få den sociale revolution og socialismen til at sejre.

Kun arbejderklassens revolution vil sætte en stopper for den kapitalistiske udbytning!

Kun arbejdernes magt vil frigøre hele menneskeheden!

Den internationale konference for marxistisk-leninistiske partier og organisationer CIPOML
Koordinationsudvalg
1. maj 2023


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater