Det er nu der skal forberedes et NEJ til minus overenskomster

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

OK23 forhandlingerne har stået på i ugevis, som sædvanlig bag hermetisk lukkede døre. Men vi kender godt rumlen. Dagsordenen bliver bestemt af arbejdsgiverne og de store monopoler. Den lange stribe af minus overenskomster samtidig med gigantiske profitter skal fortsættes.

Arbejderklassens krav står i år lige så skarpt, og i direkte modsætning til kapitalen. Nu skal lønnen op så den dækker inflationen. Nedslidningen skal stoppes. Vi har længe nok holdt igen mens overskuddene vokser, og tempoet øges. Endnu engang forlanger kapitalen direkte lønnedgang som følge af inflation og krig. Kun et kæmpestort NEJ kan vælte deres dagsorden af banen.

Solidariteten udvikles nedefra på tværs af faggrupper og brancher gennem at sætte handling bag kravene, på faglige møder og aktioner. Vi kan kun opnå resultater, hvis arbejdsgiverne er truet på pengepungen. Det bliver de af faglige aktioner, arbejdsnedlæggelser. Kampfællesskabet opbygges der hvor vi står sammen om de centrale krav, bygger på den tværfaglige solidaritet og solidariteten fra de arbejdsløse og de offentligt ansatte. Det er det der må handles på, inden løbet er kørt.

En effektiv NEJ-kampagne må i gang. Sammenkædningsreglerne skal brydes, så der ikke igen er store Nej grupper, der tromles henover. Hvis kravene ikke indfries, bliver konflikt og strejke nødvendigt. Og vil fagtoppene ikke rejse en overenskomstkamp, men igen skyde den til hjørne med henvisning til småkrummer, må den rejses udenom dem på tværs af arbejdspladser og klubber.

Regeringens lovforslag om at stjæle en fridag, St. Bededag, skal trækkes tilbage. Afskaffelsen af seniorpension og en helligdag er blot begyndelsen på den arbejdsgiver-, krise- og krigspolitik, som den nye regering vil føre – hvis den får arbejdsro!

« Hold fingrene fra St. Bededag.

« Vi vil ikke betale NATOs krigsbudgetter – Deres krig skal ikke betales med vores velfærd

« Vi kræver kortere arbejdstid. – NEJ til nedslidning, til længere arbejdstid og social dumping

« Højere løn NU til alle, offentligt som privat – 20% mere er et minimum

« Der skal indføres inflationssikring

« Tag pengene fra kapitalens overskud og profitter

Med et NEJ til endnu en omgang minusoverenskomster kan vi sætte foden ned overfor arbejdsgiverne og deres regering. Resultater opnår vi kun hvis vi kæmper for dem.

Regeringen er i gang med en uhyrlig og farlig krigsoprustning, som vi skal betale med sociale forringelser. Men vi vil ikke betale regeringens og NATOs krigsbudgetter og imperialistmagternes krig i Ukraine. Det er ikke arbejdernes krig – hverken de ukrainske, russiske eller danske arbejderes. Tværtimod er det arbejderklassens internationale solidaritet og krav om stop for krigen, der står i centrum. Vi må kræve at også fagforeningerne siger nej til dansk krigsdeltagelse og stop for flere penge og våben til at fodre krigens kræfter.

Regeringens politik må mødes med en offensiv modstand. Der må arbejdes for at skabe aktionsenhed blandt alle de grupper, der kommer til at sidde endnu dårligere i det, hvis den asociale politik gennemføres.

Gå med i Arbejderpartiet Kommunisterne – www.apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater